гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Студентската лаборатория „Варна – град за хората“ и Академичният танцов театър „Черноризец Храбър“ бяха отличени с престижната награда „Варна“

23 Май 2018

 

 

В навечерието на 24 май научният колектив на Студентската лаборатория „Варна – град за хората“ с ръководител чл.кор. на БАН проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев – декан на Архитектурен факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“ и  Академичният танцов театър „Черноризец Храбър“ с художествен ръководител проф. Петър Ангелов получиха най-високото отличие в града – награда „Варна“, за принос в областта на техническите науки и в областта на културата.

 

 

Наградите бяха връчени на тържествена церемония  на 23 май в зала „Пленарна“ на община Варна от кмета на града Иван Портних и от председателя на местния парламент Тодор Балабанов.

 

 

 

Награда „Варна” в областта на науката и висшето образование има за цел да удостои с публично признание изтъкнати преподаватели, учени и научно-изследователски колективи за техния висок професионализъм и доказан принос в организирането и осъществяването на учебната и научно-изследователската дейност. Наградата стимулира развитието и постиженията в областта на науката и висшето образование.

 

Студентската лаборатория е инициатива на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” в партньорство с община Варна. Дейността е насочена към подобряване на индикаторите за качествена градска среда (инфраструктурни, визуално-естетически, комуникационно-достъпни, социо-културни) и за създаването и адаптирането на публични пространства към потребностите на хората.

 

Създаването на модерни концепции за по-добри обществени пространства в града и разработването на реални проекти надгражда знанията и практическите умения на бъдещите архитекти, строителни инженери и дизайнери.

 

Награда „Варна” за ярки постижения в областта на културата е признание на гражданите на общината към творците и дейците на културата на Варна за техните творчески постижения и за заслугите им в развитието на българската национална култура и издигане на равнището на духовния живот на града.

 

Създадена през 1998 година като фолклорен ансамбъл "Академика", през май 2008 година формацията прераства в Академичен танцов театър "Черноризец Храбър". За 20-те годни на своето съществуване той се утвърждава като неизменна част от културния живот на Варна и на страната.

 

 

Творческата продукция на екипа на танцовия театър е свързана с  реализацията на обществено значими спектакли, сред които: „Вихър от танци“, „3 март 1878 – Въплъщението на едно ново начало”, „Живот с душата на танца“, „В началото бе словото”, „25 години Варненски свободен университет“, „България“ и др.

Артистите от Академичния танцов театър представят красотата, пъстротата и дълбоката душа на българския танц в множество концерти и спектакли в страната и чужбина.

 

 

Другите носители на награда „Варна" в сферата на науката и висшето образование са:

 

В областта на "Хуманитарните науки“ с индивидуална награда "Варна" бе удостоена проф. д.ф. Виолетка Тачева за научно-творчески постижения, преподавателска дейност в областта на езикознанието и общия й принос в утвърждаването на град Варна като международен езиков център.

 

Колективна награда се присъжда на екипа на Отделение по ортопедия и травматология към УМБАЛ "Света Марина“ - Варна, с ръководител д-р Калин Михов за принос в развитието и прилагането на иновативни медицински методи и технологии в ортопедията във Варна.

 

В областта на "Природните науки“ награда "Варна" се присъди на научен колектив, с ръководител доц. д-р Валентина Тодорова, за научно постижение по проект "Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно Рамкова Директива за Морска Стратегия (ISMEIMP)“.

 

В областта на "Обществените науки“ с награда "Варна" бе удостоен " проф. д-р Росен Николаев за монографията му "Оптимизиране планирането на производствено–транспортни дейности на предприятието с относителни критерии“.

 

Колективна награда "Варна" се присъди на научен колектив, с ръководител капитан II ранг, проф. д-р Мирослав Цветков за научния проект "Информационна система за екологичен мониторинг на морските пространства на Република България“.

 

В областта на "Техническите науки“ индивидуална награда "Варна" е за проф. д.т.н. Николай Джагаров за научни и педагогически постижения в областта на електротехниката, електроенергетиката и електрообзавеждането на корабите.

 

Присъдени бяха още: Голямата награда „Варна" и десет награди „Варна" на дейци на културата и творчески формации, както и девет награди „Варна" в системата на предучилищното и училищно образование.