гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Студентското кредитиране е тема на среща, инициирана от Студентския съвет на ВСУ "Черноризец Храбър"

08 Юли 2021

Студентското кредитиране ще е темата на среща с участието на проф. Даниела Бобева. Събитието ще се проведе на 9 юли 2021 г. (петък) в 13.00 ч. по инициатива на Студентския съвет на Варненският свободен унивреститет "Черноризец Храбър". Поканени са проф. д.ик.н Анна Недялкова - председател на Настоятелството на университета и академичното ръководство на висшето училище. 

На срещата, която ще бъде в хибридна форма, ще присъстват студенти, докторанти и преподаватели от различни университети. Студентите на ВСУ "Черноризец Храбър" могат да се присъединят в Заседателната зала на университета.

Студентският съвет на Варненския свободен университет участва активно в процесите за изготвяне на предложения от страна на студентската общност за промяна на студентското кредитиране. Констатирани са редица пропуски и проблеми, които срещат младите хора при ползването на кредитиране. Сред дискутираните въпроси ще бъдат и текстовете на Закона за кредитиране на студенти и докторанти, които позволяват да се кредитират само студенти и докторанти, които се обучават в редовна форма на обучение, на възраст до 35 години и нямат друго висше образование.


Информация за присъединяването към Google Meet:

Връзка към видеообаждането: https://meet.google.com/wzq-pqmb-xpn

Или наберете: ‪(US) +1 812-777-8518‬ ПИН: ‪251 404 546‬#