гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Студент на ВСУ „Черноризец Храбър“ продължава обучението си в Осло по междууниверситетска бакалавърска програма

15 Юли 2020

Майкъл Брасков е студент от първия випуск на междууниверситетската бакалавърска програма „Международен бизнес” на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и BI Norwegian Business School, който ще продължи обучението с в Осло. Тази година Майкъл кандидатства и е приет в IV курс във водещия норвежки университет в специализация по „Финанси”. Отличните академични постижения на студента през изминалите три години във ВСУ „Черноризец Храбър“ бяха високо оценени от приемащата институция. В края на своето обучение Брасков ще получи дипломи от Варненския свободен университет и BI Norwegian Business School по две специалности.

Студентите в специалност „Международен бизнес“, които се обучават във ВСУ „Черноризец Храбр“ са от България, САЩ, Великобритания, Украйна и Турция. Те са с отличен успех и владеят английски език – задължителни условия за продължаване на обучението през четвъртата година в Осло. През първите три години във Варненския свободен университет бъдещите експерти изучават дисциплини в сферата на международната търговия, финанси, банкови транзакции на международните пазари, финансова отчетност, банково дело, международен маркетинг и др. Учебната програма е съобразена с потребностите на бизнеса и разработена на базата на международния опит в областта на икономиката и европейското законодателство. Лекциите се водят от топ преподаватели на ВСУ „Черноризец Храбър“ и експерти от практиката в сферата на предприемачеството и инвестициите. Част от обучението e в среда, разработена за стартиране и развитие на собствен бизнес и управление на инвестиционни проекти.

Обучението е на базата на договор, подписан през 2017 г. между Варненския свободен университет и BI Norwegian Business School. BI е единственото бизнес училище в Норвегия с три престижни международни акредитации. В световен мащаб по-малко от 1% от бизнес училищата са с подобна акредитация, наречена „Тройна корона“. През юни 2019 г. Варненският свободен университет получи най-високата си акредитационна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет – 9,21 (по десетобалната система), която го изведе на първо място сред частните университети в България.

Получаването на две европейски дипломи е силно конкурентно предимство за студентите на Варненския свободен университет – гаранция за успешна реализация в България и чужбина.

всу BI Norwegian Business School
Приемът за учебната 2020 / 2021 г. в съвместната програма с BI Norwegian Business School продължава във ВСУ „Черноризец Храбър“.