гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

ТЕХНОЛОГИИ и БИЗНЕС МОДЕЛИ за подготовка на ЕЛЕКТРОННИ ИЗДАНИЯ

28 Април 2020

Катедрата по информатика на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" организира среща, посветена на разработването на електронни издания. Целта е да се стартират обучения в партньорство с бизнеса, които да провокират развитие и нови възможности за работа в дигитална среда. Срещата ще се проведе днес в 17,30 ч. във виртуална аудитория на ВСУ "Черноризец Храбър".

Поканени са студенти от специалности в областта на информатиката, дигиталния маркетинг, дизайна и международния бизнес, преподаватели, библиотеки и издателства. Ще се включат представители на екипи за подготовка на електронни издания от страната, както и собственици и експерти от маркетингови агенции.

Катедрата по информатика изследва технологиите и бизнес моделите за подготовка на електронни издания от 2015 г.

Програма на срещата
Технологии и бизнес модели за подготовка на електронни издания

1. Видове електронни издания
2. Технологии за създаване на електронни издания
3. Бизнес модели при създаване на електронни издания
4. Подготовка и разпространение на електронни ресурси за обучение
5. Изисквания за участие в екипи по разработка на електронни издания (+ да знаят англ. език)
6. Партньорства с издателства  


Присъединяване с Google Meet
meet.google.com/gqw-vxfq-ssh

Присъединяване по телефона
‪+1 402-989-0224‬ ПИН: ‪895 988 519‬#

Очакваме ви!