гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Трима възпитаници на ВСУ "Черноризец Храбър" започнаха стажа си в Окръжен съд - Варна

13 Февруари 2023
Трима възпитаници на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" избраха Окръжен съд – Варна, за да проведат задължителния си шестмесечен стаж. Тансу Синан, Николета Йовчева и Йоана Радева завършиха успешно специалност "Право". Те ще проведат стажа си заедно с възпитаници на Софийски университет "Св. Климент Охридски“ и Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий".

Тансу Синан е включена и в списъка на специалистите, назначени за съдебни преводачи на Варненския окръжен съд. Тя е преводач от и на немски език; преводач от и на английски език; бизнес английски. През май миналата година, след конкурс, Тансу бе избрана за законодателен сътрудник на Народното събрание на Република България. За нея обучението в специалност "Право" на ВСУ "Черноризец Храбър" е поредно висше образование, след бакалавърската специалност "Бизнес администрация" със специализация "Данъчно право" в реномирания Кьолнски университет и магистратурата по Стратегическо управление и бизнес консултиране в Международно бизнес училище (International Business School). Тансу е лицензиран застрахователен брокер към Кьолнската индустриална камара. Била е организатор и говорител на Международния бизнес конгрес за студенти през 2016 г. на Organisationsforum Wirtschaftskongress - World Business Dialogue. Владее три езика - английски и немски на най-високо ниво (Goethe Zertifikat, Cambridge Certificate) и френски език на ниво B1.

Председателят на Варненският окръжен съд връчи официално на всеки от стажантите актовете за встъпване и стажантските им книжки. Благодари им, че са избрали ръководения от него съд, за да завършат своята професионално обучение, преди да започнат работа.  Посъветва ги да са отговорни първо към себе си, тъй като от техните усилия зависи дали ще успеят да съберат достатъчно знания и впечатления, на базата на които да решат с какво точно в правната сфера ще се занимават. Съдия Маринов сподели, че до юни месец в съда се приключват много дела и това е прекрасен период за тях, през който могат да научат много от своите съдии-наставници.

Стажът е последната стъпка от подготовката на стажант-юристите, преди да придобият юридическа правоспособност.

В продължение на 6 месеца те ще разполагат с време да се запознаят със съдебната система. Първите два месеца, по време на общия стаж, те ще трупат знания за дейността и функциите на съд, прокуратура, следствие, адвокатура и нотариат. Другите четири месеца ще преминат специализиран стаж в органите на съдебната власт.

Снимки: Пресслужба на ВОС


Съдия Марин Маринов връчва документите на Николета Йовчева


Йоана Радева


Тансу Синан освен стажант е и преводач във Варненския окръжен съд