гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Тържествена промоция за връчване на дипломите за висше образование

08 Април 2019Тържествена промоция за връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите от есенната сесия 2018 на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", ще се състои, както следва:

► Архитектуран факултет - 19.04.2019 г. от 14.00 ч. в УСК-1
Важно за абсолвентите»

► Факултет "Международна икономика и администрация" - 17.05.2019 г. от 14:00 ч. в УСК 1 на ВСУ
Важно за абсолвентите»

► Юридически факултет - 23 май 2019 г. от 14:00 ч. в  Аула Максима на ВСУ „Черноризец Храбър“
Важно за абсолвентите»