гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Тържествени промоции за връчване на дипломи за висше образование

29 Октомври 2019


Тържествените промоциии за връчване на дипломите за висше образование на абсолвентите от пролетна сесия 2019 на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", ще се състоят, както следва:


► Архитектуран факултет - 08.11.2019 г. от 13.30 ч. в УСК-1
Важно за абсолвентите»

► Юридически факултет - 15.11 2019 г. от 14:00 ч. в  Аула Максима на ВСУ „Черноризец Храбър“
Важно за абсолвентите»

► Факултет "Международна икономика и администрация" - 22.11.2019 г. от 14:00 ч. в Аула максима на ВСУ "Черноризец Храбър"
Важно за абсолвентите»