гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Филиал Смолян проведе практикум на магистърски програми „Данъчен и митнически контрол” и „Кръгова икономика“

25 Март 2019Студенти от магистърските програми „Данъчен и митнически контрол” и „Кръгова икономика“ от Филиала на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" в Смолян, проведоха през миналата седмица практикум за запознаване с дейността на митническата и данъчната администрация. Те придобиха ключови компетенции и „на терен“ използваха придобитите знания и умения.Работната програма включваше посещение на Териториална дирекция "Тракийска" на Агенция "Митници" в Пловдив и запознаване на студентите с управлението и дейността на дирекцията. Там се проведе и лекция и презентация на експерти от туриториалната дирекция.Студентите посетиха и ТД на НАП в Бургас, където се запознаха с управлението и дейността, а също бяха и в ГКПП Малко Търново.

Част от обучението бе свързано с проучване на нормативна литература в областта на митническото и данъчното законодателство.

⚠️ Информация за прием в бакалавърските и магистърските програми вижте на ⏩
⏩ http://ksp.vfu.bg/bakalavar/
⏩ http://ksp.vfu.bg/magistar/

⚠️ Информация за стипендиантската програма "Аз ще уча и ще успея в България" вижте на ⏩
http://stipendiya.vfu.bg/