гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Черноморската академия за сигурност ще проведе майсторски клас по киберсигурност

02 Декември 2020

Черноморска академия за сигурност към Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” ще проведе на 5 декември 2020 г. двудневен майсторски клас „Cybersecurity Framework Practitioner Training for Professionals”, в който ще участват студенти от магистърските програми по “Киберсигурност” и “Интелигентни системи за сигурност” на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Военната академия „Г.С. Раковски“, както и експерти от държавни институции. Лектор ще бъде д-р Моти Цвилинг от Израел, а участниците ще получат достъп до материали в специално създаден раздел на уеб страницата на Академията. Поради епидемиологичната ситуацията, майсторският клас ще се проведе в режим ONLINE.
 
Втората част на майсторския клас ще се проведе през втория семестър. След всяка част студентите ще полагат изпити пред израелските преподователи. Успешно завършилите пълния курс ще получат престижен сертификат, издаден съвместно от Черноморската академия за сигурност и Cyber Innovation Center в Израел.
 
"Майсторският клас се провежда за втора година. Взехме под внимание влиянието на Covid-19 върху измененията в работата на специалистите в областта на киберсигурността и построихме програмата на обучението, като включихме нови и своевременни теми", коментира Владимир Брофенбренер – генерален секретар на Черноморска академия за сигурност.