гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Чуждоезиковото обучение отвори нов прозорец към света в „облака“ на Варненския свободен университет

24 Април 2020

Мая МуратоваВ 30 от 445-те виртуални аудитории на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, студенти от различни специалности изучават чужди езици – сред които и редките японски и португалски. Въпреки извънредното положение в страната и света, студентите продължават да обогатяват знанията си като общуват с носители на езика.

Благодарение на добрите партньорски отношения на Варненския свободен университет с Представителството на Россъструдничество в България, за втора поредна година студентите, изучаващи руски език, работят и с носител на езика. От месец те са в „облака“ със специалния гост на университета Мая Муратова – аспирант в Псковския държавен университет и финалист в Националния руски конкурс „Магистри на руския език“. Състезанието се провежда за втора поредна година в Русия с подкрепата на Россътрудничество и дава право на победителите да изберат сами университет в света, в който да проведат двумесечния си стаж. Мая Муратова предпочете Варненския свободен университет и пристигна в България в началото на март. След обявяване на извънредното положение тя взе решение да не прекратява стажа си и започна подготовка наравно с останалите преподаватели на ВСУ „Черноризец Храбър“ за преминаване към дигитално обучение.

Първите занятия на Муратова бяха със студентите, изучаващи руски език от специалностите „Архитектура“, „Дизайн“ и „Хореография“. С особен интерес преминават участията й в курса по странознание за студентите от „Международни отношения“. Те изучават руски език и научават много факти за историята, географията и културата на Русия. Броят на участниците в онлайн курсовете, в които преподава и Мая Муратова непрекъснато расте, а в отворените виртуални аудитории се включват и студенти от други специалности. Освен с учебния материал, те работят с откъси от филми, правят музикални диктовки и езикови проекти по темите на курса.

Проф. Галина Шамонина – Главен секретар на ВСУ „Черноризец Храбър“ и ръководител на Руския център, е впечатлена както от подготовката на стажанта, така и от смелостта и желанието й да остане в сложната ситуация в България и да изпълни докрай ангажиментите си по проекта.

В началото на март Мая Муратова успя да разгледа част от България като се включи в похода до историческия връх Шипка.
Във виртуална аудитория работи и преподавателят по японски език Фумико Кобаяши. Освен японските йероглифи, тя предава и  красотата на културата на Страната на изгряващото слънце на седем групи студенти, преподаватели и служители. Огромен интерес към обучението по японски език имат студентите от направленията „Международни отношения“, „Архитектура“, „Психология“ и „Право“. 

Президентът на Варненския свободен университет доц. д-р Красимир Недялков подписа споразумение с Японската асоциация за международен интеркултурен обмен, което осигурява  продължаване на обучението по японски език и в бъдеще.

За първи път през тази учебна година в университета се обучава и група по португалски език.  Тя е факт в резултат на сътрудничеството на ВСУ „Черноризец Храбър“ с посолството на Португалия.

Чуждестранните студенти продължават активно да изучават български език.

Разнообразната езикова палитра повишава конкурентоспособността на възпитаниците на Варненския свободен университет и им дава възможност да впишат в професионалното си портфолио владеенето на два или три чужди езика, сред които и редки. Най-силен остава интересът им към руския и английския език.