гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

​13 възпитаници на специалност „Право“ на Варненския свободен университет станаха стажанти в Окръжния съд

12 Февруари 2020


 
13 възпитаници на специалност „Право“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ избраха Окръжен съд – Варна, за да започнат задължителния си стаж. На официална церемония те подписаха актове си по встъпване, като председателят на съда - съдия Марин Маринов лично им връчи стажантските книжки.

Сред стажант-юристите са отличници на випуска и членове на отборите по право на ВСУ „Черноризец Храбър“. Във Варненския окръжен съд вече са Леман Хакиф, Сара Керян и Ралица Иванова. През пролетта на миналата година те класираха отбора по гражданско право на Варненския свободен университет на второ място в деветото национално междууниверситетско  състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право. Нашите момичета победиха едни от най-добрите студентски отбори в страната, достигнали до финалите на престижното състезание – два отбора на Софийски университет, два отбора на Великотърновски университет и отборът на Русенския университет „Ангел Кънчев“. За отличната им подготовка в студентското състезание помогнаха преподавателите от катедрата и съдиите от Варненския окръжен съд Диана Митева и Нейко Димитров.

Съдебните кандидати са първите, чийто стаж ще премине по променените правила за придобиване на юридическа правоспособност, влязла в сила от януари тази година, съобщава пресслужбата на съда. На стажантите се дава възможност сами да изберат наставниците си, но в случай че се затрудняват се запазва възможността, това отново да бъде направено от председателя на окръжния съд. 1/3 от общо 15-те новопостъпили стажанти споделиха, че са се насочили към наказателно право, докато останалите по равно изразиха предпочитание към гражданското и търговското право.

Стажът на съдебните-кандитати преминава на 2 етапа – 2 месеца общ и 4 месеца специализиран стаж. В продължение на половин година съдебните-кандитати имат възможност да натрупат преки впечатления и практически опит за основните функции, задълженията и организацията на дейността на органите на съдебната власт, адвокатите и нотариусите.

Снимки: Пресслужба на Окръжен съд - Варна