гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

36 студенти на ВСУ „Черноризец Храбър“ стават поемни лица

22 Февруари 2022Списък с 36 студенти на ВСУ „Черноризец Храбър“, които имат желание да бъдат привличани като поемни лица при провеждане на разследване в досъдебното производство, бе предоставен на ръководството на областната дирекция на МВР – Варна. Членовете на Клуба, под ръководството на декана на Юридическия факултет проф. д.ю.н. Йонко Кунчев, разработиха и Наръчник на поемните лица. В него са посочени правата и задълженията, същността и процесуалните правила за провеждане на действията по разследването. Инициативата за създаване на Корпус на поемните лица е на Клуба на криминалиста, в който членуват над 160 млади хора, които са с интерес към разследването и криминалистиката.

Над 93% от престъпленията се разследват от органите на полицията, каза по време на срещата комисар Иван Иванов – началник на отдел „Разследване“ на ОДМВР. Той благодари на студентите за инициативата и допълни, че органите на реда във Варна вече очакват списъка с поемните лица.

"Изпитвам респект към студентите, защото те имат осъзнат интерес към професията, която динамичното време направи много търсена. Затова за нас е много важно да имаме устойчиво партньорство с МВР. Ще се радваме, ако то се задълбочи със заявки за изследвания и присъствие на експерти от практиката в учебния процес. Срещата на търсенето и предлагането на знания и умения в хода на изграждането на специалисти приближава висшето образование до реалните потребности", каза председателят на Настоятелството на ВСУ "Черноризец Храбър" проф. д.ик.н. Анна Недялкова, която е и почетен член на Клуба на криминалиста. 

Срещата с ръководството на ОДМВР е в контекста на доброто сътрудничество на Варненския свободен университет с Министерството на вътрешните работи. В университета се обучават много студенти, които са завършили Академията на МВР. Осъществява се съвместен проект за подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура, който се реализира от Академията на МВР в партньорство с ВСУ „Черноризец Храбър“, УАСГ и Медицинския институт на МВР, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Академията на МВР и ВСУ „Черноризец Храбър“ ще разработят две нови съвместни магистърски програми, които разкриват актуални специалности, необходими на пазара на труда – „Защита правата на човека“ и „Противодействие на киберпрестъпността“.