гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

III-ти партньорски форум на Института за интегрирано управление на общините на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” и Областна администрация – Смолян

23 Февруари 2019

Третият партньорски форум на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, Института за интегрирано управление на общините Областна администрация – Смолян, се проведе в к.к. Пампорово. Събитието, което обедини повече от 150 кметове, представители на висшето и средното образование, на бизнеса от Смолянския регион и страната, бе открито от президента на Варненския свободен университет доц. д-р Красимир Недялков.
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, председателят на настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова, областният управител на Смолянска област Недялко Славов представиха задачите и предизвикателствата, свързани с ролята на общините в образованието като фактор за икономически растеж и социално приобщаване.
Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев даде висока оценка на значимостта на събитието. „Оцених положително формата, в който се провежда форума. Той е успял да обедини най-важните участници в системата на образованието“, коментира той.

Проф. Анна Недялкова отбеляза значимостта на Института за интегрирано управление на общините, който бе създаден преди две години във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ с мисия да съдейства за устойчивото и интелигентно развитие на общините, като подготвя кадри за тяхното управление, развива научните изследвания, предприемачеството и иновациите. Институтът функционира като основно структурно звено на университета и предоставя специализирано обучение и експертно консултантска дейност за кадрите, свързани с управлението на общините.
 „Традицията да провеждаме тези семинари, ни показа, че вървим по верен път на партньорства, които всеки път пораждат конкретна инициатива в полза на региона като цяло. След предходния семинар за кръговата икономика, създадохме модел за образование в областта на зелената икономика във всички отрасли – строителство, промишленост и добивна промишленост. На един такъв Институт му се полага да гледа и по напред – с науката и да дава и теоретичните отговори“, коментира проф. Недялкова.
 
Тя изтъкна активната работа на Филиала на Варненския свободен университет в Смолян, който през тази година отбелязва 20-годишен юбилей. Не случайно Директорът на Филиала на ВСУ в Смолян д-р Анелия Пържанова поема работата на Института за интегрирано управление на общините. Ръководството на ВСУ „Черноризец Храбър“ вижда възможности Филиалът да се развива ускорено, благодарение на подкрепата на областната администрация, местната власт и готовността на бизнеса. Професор Недялкова отбеляза, че във Филиала в Смолян се обучават студенти от целия регион, но е изключително важно той да привлича и чуждестранни студенти с проекти по трансгранично сътрудничество. „Нашата цел е да направим Смолян предпочитано място за чуждестранни студенти. Не живеем с песимизъм, че студентите ще свършат. Своевременно отчитаме ръста на отделни сектори и готвим кадри за тях изключително в полза на Смолянския регион“, каза професор Недялкова.

„Основно предизвикателство в момента е младите хора да бъдат мотивирани към избор на професионално образование. Това ще бъде фактор за осигуряването на балансирано регионално развитие“, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. „С оглед на различните потребности на общините се налага да се работи засилено за насочването на учениците към професионалното образование“, допълни той. „Преориентирането към обучение в технически, математически, инженерни дисциплини и природни науки, обединени в общото название STEM, е цел и на новия план-прием“, подчерта Вълчев. Той добави, че в тези специалности е очакван недостиг на кадри в следващите години. Министърът на образованието и науката заяви, че ако досега предизвикателство е била липсата на достатъчно и добре платени работни места, оттук нататък ще бъде обезпечаването на пазара на труда с квалифицирани специалисти. По думите му е необходимо висшите училища да се преориентират към работа в среда с намаляващ брой студенти.
„Друго основно предизвикателство остава обхващането и задържането на всички деца и ученици в образователната система“, каза министър Вълчев. Той обясни, че създаденият междуинституционален механизъм показа колко успешно може да е взаимодействието на държавните институции.

Според министъра е необходимо и адаптирането на системата на висшето образование към демографските предизвикателства – университетите рлобучават все по-малко студенти. Той сподели, че филиалът на Варненския свободен университет в Смолян е пример, който трябва да бъде взет под внимание. Министърът отбеляза ролята на ВСУ като авторитетен, водещ недържавен университет в страната.
Добрите образователни практики в Област Смолян представи областният управител Недялко Славов. Той сподели, че учениците от областта са с най-високи резултати на Националното външно оценяване и на матурите.

Форумът продължи с обсъждане на успешни образователни практики и нови идеи, съобразно потребностите на местната власт. Коментирана беше ролята на образованието в контекста на предизвикателствата на Ерата 4.0. Предложени бяха продуктова гама от специалности, проектни партньорства, консултинг и иновативни инициативи.