гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

IX Международна научна конференция за архитектура и строителство ArCivE’ 2019 стартира на 31 май

13 Май 2019

IX Международна научна конференция за архитектура и строителство ArCivE’ 2019 ще се проведе от 31 май до 2 юни във Варненския свободен университет. Събитието се провежда под патронажа на президента на ВСУ „Черноризец Храбър“ доц. д-р Красимир Недялков.

За участие в конференцията вече са регистрирани 110 български участници и 20 чуждестранни лектори. Интерес към събитието са заявили преподаватели и студенти от НТСС, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Висшето строително училище "Любен Каравелов", Нов Български университет, Лесотехническия университет, СУ "Климент Охридски", БАН - Институт по механика, Академията на МВР, Икономически университет – Варна, Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС), Университет "Проф. д-р Асен Златаров"- Бургас и Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Участниците са изявени български учени и изследователи, докторанти, а също и студенти, които правят първи стъпки в научните си изяви.
Чуждестранните гости са от университета "Гоце Делчев" от Щип, Северна Македония, университета Малтепе в Истанбул, Турция, университета в Ниш, Сърбия, университет „Tottori“ в Япония, „Политехника ди Милано“, Италия, университет Устър в Англия, Одески колеж на транспортните технологии, Украйна,  International Education Corporation, Алмати, Казакстан, Gezira College of Art and & Technology от Картум, Судан, университет Уатърло в Канада.
В рамките на научната конференция ще бъдат представени 5 пленарни доклада:
- акад. Ячко Иванов – „Устойчиво строителство – предизвикателство пред материалознанието и строителната индустрия“
- проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов – „Площад "Независимост" и градоустройствените проблеми на софийския център“
-  проф. д-р арх. Масуд Есмаилу – „Sustainable convergences of knowledge for the city of L'Aquila“
- чл.-кор. проф. Атанас Ковачев и колектив – „Роля и значение на съгласуваността на планирането с пазара за постигане на устойчиви форми на градски растеж“
- инж. Даниел Трънков – „Иновации в топлоизолационните системи на Рьофикс – Аерогел“
По време на провеждане на конференцията ще се проведат заключителните фази на:
  • Работилница по макетиране;
  • Работилница по параметричен дизайн;
  • Работилница за куполни сгради;
  • Демонстрация на терен на материали за реставрация и консервация на сгради. 
 
Програмата на конференцията е съпътствана с провеждането на две модни ревюта и изложби в пространствата на ВСУ „Черноризец Храбър“.
 
Партньори на IX Международна научна конференция за архитектура и строителство ArCivE’ 2019 са  фирмите:
- Рьофикс,
- Видима Идеал Стандарт,
- Кнауф,
- Топ груп плюс и
- Геберит