гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

XIX Лятната научна сесия на Юридическия факултет ще се проведе на 18 и 19 септември 2020 г.

12 Септември 2020XIX Лятната научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" ще се проведе на 18 и 19 септември 2020 г. Събитието ще е онлайн във виртуалните аудитории на университета. 
Откриването на конференцията и пленарните доклади ще бъдат излъчени на http://meet.google.com/hdz-rbkq-eja.

Лятната научна сесия обхваща следните теми и направления:

Професионално направление „Право“:
„Ролята на съдебната практика за развитието на правото”

Професионално направление „Национална сигурност“:
„Проблеми на националната сигурност“

Професионално направление "Психология":
„Приложна психология - възможности и перспективи”