гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | priem@vfu.bg

ПН Политически науки

Представяне


Професионално направление "Политически науки",
  • Бакалвърска програма  "МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ"
  • Магистърска програма   "Международна политика и сигурност"

Ръководител катедра: 
доц. д-р Мария Великова
Тел.: 052/359-595
Кабинет: А 403
email: mariya.velikova@vfu.bg или velikova.mariya@gmail.com
Приемен ден: сряда от 15:00 ч. до 16:00 ч.

Експерт по НИД: 
д-р Павлина Ямукова
тел: 052/359-595
Кабинет: А 403
email: p_yamukova@abv.bg
Приемен ден: в дните с планирана аудиторна заетост

Експерт по докторантурите: 
доц. д-р Светла Михалева
Тел.: 052/359-632
Кабинет: А 419
email: svetla.mihaleva@vfu.bg 
Приемен ден: вторник от 13:00 ч. до 14:30 ч., четвъртък от 13:00 ч. до 14:30 ч.

ECTS координатор за ПН „Политически науки“:
доц. д-р Калоян Смилков
тел: 052/359-538
Кабинет: Г 1
email: kaloyan.smilkov@vfu.bg
Приемен ден: в дните с планирана аудиторна заетост
 

Преподаватели


проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова
доц. д-р Ралица Жекова Жекова


доц. д-р Драгомир Кирилов Кръстев - магистър по „История“ и „Право“ от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“. Има следдипломна квалификация във Военна академия „Г.С. Раковски“ в областта на сигурността и отбраната. Защитава дисертация на тема "Пътят на Чешката република към НАТО и ЕС". Доцент е по Организация и управление извън сферата на материалното производство /Национална сигурност/. Преподавател е в катедра "Администрация и управление, и политически науки" във ВСУ "Черноризец Храбър". Има множество публикации в областта на миграционния контрол и европейската интеграция в областта на правосъдието и вътрешния ред.

доц. д-р Калоян Кирилов Смилков
доц. д-р Иво Николов Стамболийски

 

Изявени студенти

 

 

Професионално направление "Политически науки", спeциалност Международни отношения

 

• Маргарита Николова – координатор "Социални фондове" в Европейската комисия,

• Атанаска Стаменова – отдел "Международни връзки" в Агенция за недвижими имоти в Дубай;

• Владимир Зиновиев – изпълнителен директор на в консултантска фирма "Смарт-консултинг груп", един от лидерите на Европейска единна партия;

• Цветалина Байкушева – магистър, експерт в Министерство на здравеопазването;

• Димитър Димитров – служител в консулски отдел на Консулската служба на Република България в Турция, гр. Истанбул;

• Рамадан Али – магистър в Лондонското училище по икономика;

• Веселина Стойчева – главен специалист и пресаташе на парламентарна група "Коалиция за България" към Пресцентъра на Народното събрание на РБ;

• Славена Димитрова – служител в отдел "Международни връзки" в "Глобул груп";

• Валентин Върбанов – мениджър в Агенция за международни превози, седалище Генуа;

• Ивайло Сотиров – участник в международните военни мисии в Руанда и Сомалия;

• Хюсеин Чауш – депутат от 39 ОНС, ръководител на VІІІ отделение на Сметната палата.