гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Последствията от COVID 19 върху икономиката и необходими мерки

Факултет "Международна икономика и администрация" и Катедра „Икономика” продължават серията курсове в областта на финансите.  От микроикономическа гледна точка един от най-важните уроци, извлечени след COVID-19 пандемията, е необходимостта от правилно планиране и управление на личните финанси за изграждане на сигурно бъдеще. Ето защо курсът е подходящ за всеки, който иска разумно да управлява своите бизнес дейности, както и лични финанси в кризисни ситуации.  Целта на курса е са предостави полезна информация за икономическите ефекти от пандемията, както и съвети за възможни мерки.
 
През май в онлайн аудиториите на университета от ас. д-р Севги Осман ще проведе курса:
„Последствията от COVID 19 върху икономиката и необходими мерки”
 
15.май 2022 г. / 8 академични часа
AdobeStock_327019459.jpeg
 
Програма на курса:
10.00. откриване на семинара – проф.д-р Снежанка Овчарова
  1. Последствия от COVID-19 върху реалния и финансовия сектор
  2. Предприети мерки
  3. Поуки за личните финанси по време на кризи
 
Д-р Севги Осман  фокусира своята публикационна активност и изследователска дейност върху банковия мениджмънт и финансовите дисциплини. През 2021г. защитава докторската си дисертация на тема: „Екологични детерминанти на банковия пърформанс” и е назначена като асистент към катедра „Международна икономика и администрация“ на ВСУ „Черноризец Храбър“. Д-р Осман е един от лауреатите в десетото юбилейно издание на академичния конкурс „Д-р Иванка Петкова“ през февруари 2022 г. и е победител в третото направление на конкурса - "Икономически измерения на устойчивото развитие".
 
 
Курсът ще се проведе онлайн, а успешно завършилите ще получат сертификат.
Такса за участие: 20 лв.
Регистрация до 12 май 2022 г. на адрес:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN-v_jm-4dijAKOtKlWqW0QIB0DJRjQjz8fc-_BLOmX2gGdQ/viewform
 Главен координатор: ас. д-р Севги Осман
 
За допълнителна информация:
Павлета Кръстева
pavleta.krasteva@vfu.bg
тел.: 0878 417 494
Проф. д-р Снежанка Овчарова,
тел.: 0899 902979