гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Постоянно действащ форум - ИЗКУСТВОТО НА КОМУНИКАЦИЯТА

Факултет
"Социални, стопански и компютърни науки“ и
магистърските програми на ВСУ "Черноризец Храбър":
„Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса",
„Управление на културния туризъм“


Организират серия курсове в областта на социалните технологии - реклама, връзки с обществеността, публична комуникация.
 
Те са продължение на постоянно действащия форум „Изкуството на комуникацията“ с ръководител доц. д-р Георги Калагларски.

✅ ВЕРБАЛНА И НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
✅ ПРАВОГОВОР И ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЛИЧНОСТИ
✅ КОМУНИКАТИВНИ  И  ПОВЕДЕНЧЕСКИ  СТРАТЕГИИ
✅ ПОВЕДЕНИЕ ПРЕД  ТЕЛЕВИЗИОННА КАМЕРА
✅ СТРАТЕГИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ЧРЕЗ НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ


⭐ ВЕРБАЛНА И НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
(Култура на поведението. Как да ни забележат и харесат?)
Доц. д-р Лора Мутишева

7 октомври /събота/, от 9,30 до 16,30 ч.
8 октомври /неделя/, от 9,30 до 13,30 ч.

Майсторският клас ще се проведе хибридно - ПРИСЪСТВЕНО и ОНЛАЙНВ майсторския клас доц. Лора Мутишева представя: техника на говора; публична реч; словесно действие и въздействие чрез думите; гласово-говорната характеристика в съвременния подход при изграждане на привлекателен индивидуален образ.

ЗА ЛЕКТОРА:

Доц. д-р Лора Мутишева е завършила НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. През 2015 г придобива образователната и научна степен „Доктор по театрознание и театрално изкуство“. Авторка е на статии и на монографията „Словесно действие в действието“
Преподавател е по техника на говора, правоговор, сценична реч, публична реч, словесно действие  в НАТФИЗ „Кр. Сарафов. Участва в десетки  авторски композиции и постановки в различни театри. В момента е  и актриса в театър „София“.
Тя е водещ преподавател в майсторските класове проведени във ВСУ “Черноризец Храбър“ - “Изкуството на публичната реч“ през 2017 г. и на „Изкуството на комуникацията“ през 2018 г., 2019 г. и 2021 г.

Регистрация за участие в курса - до 5 октомври 2023 г. на: https://forms.gle/hithXcMTUH58jJrC7


⭐ КОМУНИКАТИВНИ  И  ПОВЕДЕНЧЕСКИ  СТРАТЕГИИ
Д-р Ани Михайлова
14 октомври /събота/, от 9,30 до 13,30 ч.

Комуникацията е един от най-важните аспекти от нашето ежедневие. Отчуждението в съвременния свят, неспособност да се справяме с напрежението, тревожност, агресия – нужно е  устойчиво и балансирано общуване между хората. Как добрите комуникативни умения могат да осигурят повече възможности за по-пълноценен и успешен живот? Какви проблеми възникват  в професионална среда и как да ги разрешим? Природата на професионалната комуникация е силно повлияна от индивидуалните особености на общуващите, от равнището на тяхното себепознание, но и от развитието на комуникативните им умения.


ЗА ЛЕКТОРА:

Д-р Ани Михайлова е завършила е НАТФИЗ „Кръстю Сарафов“,
актьорско майсторство в класа на Стефан Данаилов, както и магистърска програма “Приложна психология“ във
ВСУ „Черноризец Храбър“. Доктор, научна специалност „Социални дейности, комуникативни и поведенчески стратегии“.

Регистрация за участие в курса до 12 октомври 2023 г. на: https://forms.gle/hithXcMTUH58jJrC7

⭐ ПОВЕДЕНИЕ ПРЕД ТЕЛЕВИЗИОННА КАМЕРА.
(Изкуството да бъдем убедителни)
Мариета Бобева

14 октомври /събота/, от 14 до 17 ч.

Как да се изявим дори за няколко минути, когато сме в телевизионно студио? Да ни харесат и повярват? Каква да бъде нашата вербална и невербална комуникацията, когато застанем пред телевизионна камера или пред „окото“ на лаптопа? Как да се подготвим за изненадващи и неприятни въпроси по време на интервю? Облеклото, прическата и грима – как да ги подберем?
Всеки участник в курса ще застане пред телевизионна камера и ще получи конкретни препоръки и повод за удовлетвореност.ЗА ЛЕКТОРА:

Мариета Бобева е директор на Телевизионен център – Варна в БНТ. Тя е режисьор на поредица документални филми „№ 1 Туризъм“, добила широка популярност сред българските телевизионни зрители, както и на поредицата „Домът на вярата“. За професионалните си изяви е удостоена  с редица награди. Завършила е като бакалавър специалност „Журналистика“ и магистърска програма „Медии и връзки с обществеността“ на ВСУ “Черноризец Храбър“.

Регистрация до 13 октомври 2023 г. на: https://forms.gle/hithXcMTUH58jJrC7⭐ СТРАТЕГИЯ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ЧРЕЗ НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
Николай Атанасов
15 октомври /неделя/, от 9,30 до 12,30 ч.

✅ Изкуствен интелект: какво представлява, видове и за какво се използва;
✅ Дигитален маркетинг и изкуствен интелект
✅ Какви заплахи за сигурността ни крие изкуствения интелект
✅ Въздействие на социални общности чрез изкуствен интелект
✅ Практическа работа с изкуствен интелект

Интелектите, които ще представим и разгледаме заедно:
За текст: (Chat GPT) (Bard) (Bing)
За изображения: (Dall-e) (Midjorney)


ЗА ЛЕКТОРА:

Николай Атанасов е креативен дизайнер с повече от 10 години опит в сферата на графичния, интериорния, 3D и продуктов дизайн. Той е учил архитектура във Виена и графичен дизайн в София и Варна. Работил е като дизайн мениджър в една от най-големите компании за къстъм спортни облекла в България. В момента е креативен директор и създател на първия Център за креативни и бизнес решения (CCBS) в Североизточна България. Николай Атанасов е експерт в създаването на иновативни и функционални дизайн концепции, които отговарят на нуждите и очакванията на клиентите. В резултат на професионалния му опит и интересите му към новите технологии той  успешно използва изкуствен интелект в своята работа.

Регистрация до 13 октомври 2023 г. на: https://forms.gle/hithXcMTUH58jJrC7

 


СПЕЦИАЛНИ ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

✅ Такса за участие в курсовете на 7 и 8 октомври:
за студенти: 80.00 лв.
за външни участници: 140.00 лв.

✅ Такса за участие в курсовете на 14 и 15 октомври:
за студенти: 80.00 лв.
за външни участници: 140.00 лв.


Основание за плащане:
Отворен курс към МП Реклама и ПР
 
Банкова сметка на ВСУ за плащане по банков път:
ТБ „Централна кооперативна банка“ АД
BIC: CECBBGSF
IBAN код: BG20CECB979010A3494100