гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Месечна аудиторна заетост

Аудиторната заетост на преподавателите на трудов договор се отчита с бланка, публикувана по долу на страницата.

Файлът е в Excel формат, изтегля се на компютъра и след това се попълва. Част от данните се избират чрез падащи менюта.

В колоните ЛЕКЦИИ, УПРАЖНЕНИЯ И БРОЙ ИЗПИТАНИ се вписват само цифри.

След попълването на бланката, тя се записва на компютъра и се изпраща като прикачен файл на имейл: prepodavateli@vfu.bg 

Срокът за отчитане на аудиторната заетост е до 10-то число на следващия месец.

За часовете във Филиал Смолян се изтегля бланка Смолян и се изпраща на двата имейла: prepodavateli_sm@vfu.bg  и prepodavateli@vfu.bg