гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Академични наставници

Понятието "академичен наставник" е сред малко познатите, както в академичната практика, така и в общественото пространство у нас. Ролята на наставничеството, обаче е сред приоритетните направления в развитието на качественото образование във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".

Академичен наставник на академична група е преподавател-наставник, подобно на класния ръководител в средното образование. 

Тежестта и функциите на академичния наставник са насочени към създаване на ефективна пълноценна връзка със студентите за успешно протичане на обучението им. Ролята му е да поддържа постоянна връзка с тях, като им дава индивидуални консултации, съвети и помощ в хода на усвояването на учебния материал.

Уважаеми студенти, търсете и познавайте своите академични наставници, защото те са Вашата жива връзка с академичната среда. Те са тук, за да бъдат Ваши наставници, приятели, партньори по пътя на успешното Ви професионално израстване.
 

 

 Учебната 2023/2024
Факултет "Социални, стопански и компютърни науки" 
 
Редовно обучение
Специалност - ОКС БАКАЛАВЪР Курс Академичен наставник 23/24 Имейл
Бизнес администрация и мениджмънт I курс доц. д-р Иванка Банкова ivanka.bankova@vfu.bg
Публична администрация и мениджмънт I курс доц. д-р Иванка Банкова ivanka.bankova@vfu.bg
Международен бизнес (на английски език) I курс доц. д-р Николина Грозева nikolina.grozeva@vfu.bg
Психология I курс доц. д-р Ваня Христова vania_g@vfu.bg
Специалност - ОКС БАКАЛАВЪР Курс Академичен наставник 22/23 Имейл
Бизнес администрация и мениджмънт I курс доц. д-р Даниела Михалева daniela.mihaleva@vfu.bg
Публична администрация и мениджмънт I курс доц. д-р Даниела Михалева daniela.mihaleva@vfu.bg
Международен бизнес (на английски език) I курс доц. д-р Николина Грозева nikolina.grozeva@vfu.bg
Информатика и компютърни науки (на английски език) I курс ас. Антонина Иванова antonina.ivanova@vfu.bg
Бизнес администрация и мениджмънт II курс доц. д-р Даниела Михалева daniela.mihaleva@vfu.bg
Международен бизнес (на английски език) II курс доц. д-р Николина Грозева nikolina.grozeva@vfu.bg
Международен бизнес (на английски език) III курс доц. д-р Николина Грозева nikolina.grozeva@vfu.bg
Информатика и компютърни науки  III курс доц. д-р Веселина Спасова vspasova@vfu.bg
Международен бизнес (на английски език) IV курс доц. д-р Николина Грозева nikolina.grozeva@vfu.bg
Информатика и компютърни науки IV курс ас. Петър Стефанов petar.stefanov@vfu.bg
Информатика и компютърни науки (на английски език) IV курс ас. Петър Стефанов petar.stefanov@vfu.bg
Задочно обучение
Специалност - ОКС БАКАЛАВЪР Курс Академичен наставник 23/24 Имейл
Бизнес администрация и мениджмънт I курс доц. д-р Иванка Банкова ivanka.bankova@vfu.bg
Публична администрация и мениджмънт I курс доц. д-р Иванка Банкова ivanka.bankova@vfu.bg
Международни икономически отношения I курс доц. д-р Николина Грозева nikolina.grozeva@vfu.bg
Финанси и счетоводство I курс доц. д-р Николина Грозева nikolina.grozeva@vfu.bg
Информатика и компютърни науки I курс ас. Петър Стефанов petar.stefanov@vfu.bg
Психология I курс доц. д-р Ваня Христова vania_g@vfu.bg
Специалност - ОКС БАКАЛАВЪР Курс Академичен наставник 22/23 Имейл
Бизнес администрация и мениджмънт I курс доц. д-р Даниела Михалева daniela.mihaleva@vfu.bg
Публична администрация и мениджмънт I курс доц. д-р Даниела Михалева daniela.mihaleva@vfu.bg
Международни икономически отношения, поток С I курс ас. д-р Севги Осман sevgi.osman@vfu.bg
Финанси и счетоводство I курс ас. д-р Севги Осман sevgi.osman@vfu.bg
Бизнес администрация и мениджмънт II курс доц. д-р Даниела Михалева daniela.mihaleva@vfu.bg
Публична администрация и мениджмънт II курс доц. д-р Даниела Михалева daniela.mihaleva@vfu.bg
Международни икономически отношения II курс ас. д-р Севги Осман sevgi.osman@vfu.bg
Финанси и счетоводство II курс ас. д-р Севги Осман sevgi.osman@vfu.bg
Бизнес администрация и мениджмънт III курс доц. д-р Кремена Андонова kremena.andonova@vfu.bg
Публична администрация и мениджмънт III курс доц. д-р Кремена Андонова pavlina.yamukova@vfu.bg
Международни икономически отношения III курс ас. д-р Севги Осман sevgi.osman@vfu.bg
Финанси и счетоводство III курс ас. д-р Севги Осман sevgi.osman@vfu.bg
Бизнес администрация и мениджмънт IV курс доц. д-р Иванка Банкова ivanka.bankova@vfu.bg
Бизнес администрация и мениджмънт, Публична администрация и мениджмънт поток М IV курс доц. д-р Мария Великова mariya.velikova@vfu.bg
Международен публичен и бизнес мениджмънт IV курс    
Международни икономически отношения IV курс доц. д-р Виржиния Иванова virjinia.ivanova@vfu.bg
Финанси и счетоводство IV курс доц. д-р Виржиния Иванова virjinia.ivanova@vfu.bg
Бизнес администрация и мениджмънт, Публична администрация и мениджмънт поток М V курс доц. д-р Мария Великова mariya.velikova@vfu.bg
Международен публичен и бизнес мениджмънт V курс    
Бизнес администрация и мениджмънт V курс доц. д-р Иванка Банкова ivanka.bankova@vfu.bg
Публична администрация и мениджмънт V курс доц. д-р Иванка Банкова ivanka.bankova@vfu.bg
Дистанционно обучение
Специалност - ОКС БАКАЛАВЪР Курс Академичен наставник 23/24 Имейл
Бизнес администрация и мениджмънт I курс доц. д-р Иванка Банкова ivanka.bankova@vfu.bg
Публична администрация и мениджмънт I курс доц. д-р Иванка Банкова ivanka.bankova@vfu.bg
Международни икономически отношения I курс доц. д-р Николина Грозева nikolina.grozeva@vfu.bg
Финанси и счетоводство I курс доц. д-р Николина Грозева nikolina.grozeva@vfu.bg
Информатика и компютърни науки I курс ас. Петър Стефанов petar.stefanov@vfu.bg
Специалност - ОКС БАКАЛАВЪР Курс Академичен наставник 22/23 Имейл
Бизнес администрация и мениджмънт I курс доц. д-р Даниела Михалева daniela.mihaleva@vfu.bg
Публична администрация и мениджмънт I курс доц. д-р Даниела Михалева daniela.mihaleva@vfu.bg
Международни икономически отношения, поток С I курс ас. д-р Севги Осман sevgi.osman@vfu.bg
Финанси и счетоводство I курс ас. д-р Севги Осман sevgi.osman@vfu.bg
Информатика и компютърни науки IV курс ас. Антонина Иванова antonina.ivanova@vfu.bg
Информатика и компютърни науки (на английски език) I курс ас. Антонина Иванова antonina.ivanova@vfu.bg
Бизнес администрация и мениджмънт II курс доц. д-р Кремена Андонова kremena.andonova@vfu.bg
Публична администрация и мениджмънт II курс доц. д-р Кремена Андонова kremena.andonova@vfu.bg
Международни икономически отношения II курс ас. д-р Севги Осман sevgi.osman@vfu.bg
Финанси и счетоводство II курс ас. д-р Севги Осман sevgi.osman@vfu.bg
Информатика и компютърни науки (на английски език) II курс ас. Антонина Иванова antonina.ivanova@vfu.bg
Бизнес администрация и мениджмънт III курс доц. д-р Даниела Михалева daniela.mihaleva@vfu.bg
Публична администрация и мениджмънт III курс доц. д-р Даниела Михалева daniela.mihaleva@vfu.bg
Международни икономически отношения III курс ас. д-р Севги Осман sevgi.osman@vfu.bg
Финанси и счетоводство III курс ас. д-р Севги Осман sevgi.osman@vfu.bg
Информатика и компютърни науки III курс доц. д-р Веселина Спасова vspasova@vfu.bg
Бизнес администрация и мениджмънт IV курс доц. д-р Павлина Ямукова pavlina.yamukova@vfu.bg
Публична администрация и мениджмънт IV курс доц. д-р Кремена Андонова kremena.andonova@vfu.bg
Международни икономически отношения IV курс доц. д-р Виржиния Иванова virjinia.ivanova@vfu.bg
Международни икономически отношения IV курс доц. д-р Виржиния Иванова virjinia.ivanova@vfu.bg
Информатика и компютърни науки IV курс ас. Петър Стефанов petar.stefanov@vfu.bg
 
Юридически Факултет
 
Редовно обучение
Специалност - ОКС БАКАЛАВЪР Курс Академичен наставник 23/24 Имейл
Защита на националната сигурност I курс гл. ас. д-р Веселин Колев veselin.kolev@vfu.bg
Специалност - ОКС БАКАЛАВЪР Курс Академичен наставник 22/23 Имейл
Защита на националната сигурност I курс доц. д-р Йорданка Тонева yordanka.toneva@vfu.bg
Защита на националната сигурност II  курс доц. д-р Йорданка Тонева yordanka.toneva@vfu.bg
Защита на националната сигурност IV курс доц. д-р Мария Лечева mariya.lecheva@vfu.bg
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред I курс доц. д-р Йорданка Тонева yordanka.toneva@vfu.bg
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред II курс доц. д-р Йорданка Тонева yordanka.toneva@vfu.bg
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред III курс ас. Илияна Костова iliyana.kostova@vfu.bg
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред IV курс доц. д-р Мария Лечева mariya.lecheva@vfu.bg
Специалност - ОКС БАКАЛАВЪР Курс Академичен наставник 22/23 Имейл
Психология I курс доц. д-р Йоанна Недялкова joana.nedyalkova@vfu.bg
Психология II курс доц. д-р Красимир Иванов sdkpsy@vfu.bg
Психология III курс доц. д-р Ивайло Лазаров ivaylo.lazarov@vfu.bg
Психология IV курс доц. д-р Ваня Христова vania_g@vfu.bg
Специалност - ОКС Магистър Курс Академичен наставник 23/24 Имейл
Право I курс гл. ас. д-р Мария Петрова mariya.p.petrova@vfu.bg
Специалност - ОКС Магистър Курс Академичен наставник 22/23 Имейл
Право I курс ас. Александра Ангелова aleksandra.angelova@vfu.bg
Право II курс ас. Александра Ангелова aleksandra.angelova@vfu.bg
Право III курс ас. Александра Ангелова aleksandra.angelova@vfu.bg
Право IV курс доц. д-р Галина Ковачева galya.kovacheva@vfu.bg
Право V курс ас. д-р Мария Петрова mariya.p.petrova@vfu.bg
Задочно обучение
Специалност - ОКС БАКАЛАВЪР Курс Академичен наставник 23/24 Имейл
Защита на националната сигурност I курс гл. ас. д-р Веселин Колев veselin.kolev@vfu.bg
Специалност - ОКС БАКАЛАВЪР Курс Академичен наставник 22/23 Имейл
Защита на националната сигурност I курс доц. д-р Йорданка Тонева yordanka.toneva@vfu.bg
Защита на националната сигурност II курс доц. д-р Йорданка Тонева yordanka.toneva@vfu.bg
Защита на националната сигурност III курс проф.д.н. Стефан Симеонов stefan.simeonov@vfu.bg
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред I курс доц. д-р Йорданка Тонева yordanka.toneva@vfu.bg
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред II курс доц. д-р Йорданка Тонева yordanka.toneva@vfu.bg
Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред IV курс доц. д-р Мария Лечева mariya.lecheva@vfu.bg
Специалност - ОКС БАКАЛАВЪР Курс Академичен наставник 22/23 Имейл
Психология I курс доц. д-р Йоанна Недялкова joana.nedyalkova@vfu.bg
Психология II курс доц. д-р Красимир Иванов sdkpsy@vfu.bg
Психология III курс доц. д-р Ивайло Лазаров ivaylo.lazarov@vfu.bg
Психология IV курс доц. д-р Ваня Христова vania_g@vfu.bg
Психология V курс доц. д-р Ваня Христова vania_g@vfu.bg
Специалност - ОКС Магистър Курс Академичен наставник 23/24 Имейл
Право I курс гл. ас. д-р Галина Николова galina.nikolova@vfu.bg
Специалност - ОКС Магистър Курс Академичен наставник 22/23 Имейл
Право I курс гл. ас. д-р Теодора Йовчева teodora.yovcheva@vfu.bg
Право II курс ас. Александра Ангелова aleksandra.angelova@vfu.bg
Право III курс ас. Димитър Димитров dimitar.dimitrov@vfu.bg
Право IV курс доц. д-р Юлиана Матеева juliana_mateeva@vfu.bg
Право V курс доц. д-р Орлин Радев orlin.radev@vfu.bg
Право VI курс ас. д-р Галина Николова galina.nikolova@vfu.bgАрхитектурен Факултет
 
Редовно обучение
Специалност - ОКС БАКАЛАВЪР Курс Академичен наставник 23/24 Имейл
Архитектура I курс ас. арх. Боряна Ножарова boriana.nozharova@vfu.bg 
Архитектура I курс доц. д-р арх. Пламен Петров plamen.petrov@vfu.bg
Архитектура II курс доц. д-р арх. Цвета Жекова tsveta.zhekova@vfu.bg
Архитектура IV курс доц. д-р арх. Жечка Илиева jetchka.ilieva@vfu.bg
Архитектура V курс гл. ас. д-р арх. Христо Топчиев hristo.topchiev@vfu.bg
Интериорен дизайн I курс гл. ас. д-р арх. Петър Николов peter.nikolov@vfu.bg
Интериорен дизайн II курс гл. ас. д-р арх. Петър Николов peter.nikolov@vfu.bg
Интериорен дизайн III курс ас. арх. Десислава Христова desislava.hristova@vfu.bg
Интериорен дизайн IV курс ас. арх. Десислава Христова desislava.hristova@vfu.bg
Графичен дизайн I курс ас. д-р Доника Кирова donika.kirova@vfu.bg
Графичен дизайн II курс доц. д-р инж. Капка Манасиева kapka.manasieva@vfu.bg
Графичен дизайн III курс доц. д-р Виктор Петков victor.petkov@vfu.bg
Графичен дизайн IV курс ас. арх. Десислава Христова desislava.hristova@vfu.bg
Моден дизайн I курс доц. д-р Диана Сотирова diana.sotirova@vfu.bg
Моден дизайн II курс доц. д-р Диана Сотирова diana.sotirova@vfu.bg
Моден дизайн III курс доц. д-р инж. Капка Манасиева kapka.manasieva@vfu.bg
Моден дизайн IV курс доц. д-р Виктор Петков victor.petkov@vfu.bg
Хореография I курс доц. д-р Мария Кърджиева mariya.kardzhieva@vfu.bg
Хореография II курс доц. д-р Ивайло Иванов ivaylo.ivanov@vfu.bg
Хореография III курс доц. д-р Катя Кайрякова katia.kairiakova@vfu.bg
Хореография IV курс доц. д-р Мария Кърджиева mariya.kardzhieva@vfu.bg
ССС, ВиК I курс гл. ас. д-р Николай Кузманов nikolay.kuzmanov@vfu.bg
ССС III курс доц. д-р инж. Генчо Паничаров dr_panicharov@vfu.bg
ССС, ВиК, ТС IV курс инж. Тихомира Кордон tihomira.kordon@vfu.bg
Задочно обучение 
Специалност - ОКС БАКАЛАВЪР Курс Академичен наставник 23/24 Имейл
Интериорен дизайн I курс гл. ас. д-р арх. Петър Николов peter.nikolov@vfu.bg
Интериорен дизайн II курс гл. ас. д-р арх. Петър Николов peter.nikolov@vfu.bg
Интериорен дизайн III курс ас. арх. Десислава Христова desislava.hristova@vfu.bg
Интериорен дизайн IV курс ас. арх. Десислава Христова desislava.hristova@vfu.bg
Графичен дизайн I курс ас. д-р Доника Кирова donika.kirova@vfu.bg
Графичен дизайн II курс доц. д-р инж. Капка Манасиева kapka.manasieva@vfu.bg
Графичен дизайн III курс доц. д-р Виктор Петков victor.petkov@vfu.bg
Графичен дизайн IV курс ас. арх. Десислава Христова desislava.hristova@vfu.bg
Хореография I курс доц. д-р Мария Кърджиева mariya.kardzhieva@vfu.bg
Хореография II курс доц. д-р Ивайло Иванов ivaylo.ivanov@vfu.bg
Хореография III курс доц. д-р Катя Кайрякова katia.kairiakova@vfu.bg
Хореография IV курс доц. д-р Мария Кърджиева mariya.kardzhieva@vfu.bg
ССС, ВиК I курс гл. ас. д-р Николай Кузманов nikolay.kuzmanov@vfu.bg
ССС, ВиК II курс ас. инж. Димитър Георгиев dimitar.georgiev@vfu.bg
ССС III курс доц. д-р инж. Генчо Паничаров dr_panicharov@vfu.bg
ССС, ВиК, ТС IV курс инж. Тихомира Кордон tihomira.kordon@vfu.bg
ССС V курс доц. Наташа Бакларова natasha.baklarova@vfu.bg 
ПБЗН I курс доц. д-р инж. Али Чакър ali.chakar@vfu.bg
ПБЗН II курс доц. д-р инж. Али Чакър ali.chakar@vfu.bg
ПБЗН III курс доц. д-р инж. Али Чакър ali.chakar@vfu.bg
ПБЗН IV курс доц. д-р инж. Али Чакър ali.chakar@vfu.bg
 
 

Академични наставници - Смолян

 
Задочно обучение
Специалност - ОКС БАКАЛАВЪР Курс Академичен наставник 22/23 Имейл
Бизнес администрация и мениджмънт I курс гл. ас. д-р Васил Павлов vasil.pavlov@vfu.bg
Бизнес администрация и мениджмънт I курс
доц. д-р Иван Соколов
tsveta.zhekova@vfu.bg
Бизнес администрация и мениджмънт II курс
доц. д-р Иван Соколов
ivan.sokolov@vfu.bg
Бизнес администрация и мениджмънт IV курс
гл. ас. д-р Малина Шиблова
ivan.sokolov@vfu.bg
Защита на националната сигурност I курс
гл. ас. д-р Анатоли Карабов
anatoli.karabov@vfu.bg
ВиК  I курс
гл. ас. д-р Анатоли Карабов
anatoli.karabov@vfu.bg
ВиК II курс
ас. инж. Мариана Цекова
mariana.tsekova@vfu.bg
ВиК III курс
ас. инж. Мариана Цекова
mariana.tsekova@vfu.bg
ВиК IV курс
ас. инж. Мариана Цекова
mariana.tsekova@vfu.bg
Защита на националната сигурност II курс
проф. д-р Валери Христов
mariana.tsekova@vfu.bg
Защита на националната сигурност III курс
проф. д-р Валери Христов
valery.hristov@vfu.bg
Защита на националната сигурност IV курс
проф. д-р Валери Христов
valery.hristov@vfu.bg
Задочно обучение
Специалност - ОКС Магистър Курс Академичен наставник 22/23 Имейл
Европейска администрация – управление на публични проекти  
гл. ас. д-р Анатоли Карабов
anatoli.karabov@vfu.bg
Данъчен и митнически контрол  
доц. д-р Младен Тонев
mladen.tonev@vfu.bg