гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Здравно осигуряване

На основание чл.40 от Закона за здравното осигуряване, за сметка на Републиканския бюджет се осигуряват студенти, които са редовно обучение до навършване на 26-годишна възраст.
Студенти-първокурсници се осигуряват на това основание от датата на заповедта за зачисляване.
За периода от месец юли до датата на заповедта за зачисляване, завършилите средното си образование през текущата година следва сами да заплатят здравно-осигурителните си вноски.
При внасяне на семестриалните такси, студентите редовно обучение, които нямат навършена 26-годишна възраст, следва да попълнят декларация за здравно осигуряване, независимо от това дали подлежат на осигуряване по реда на чл.40,ал.1,т.2 от ЗЗО. Декларацията може да се изтегли от от тук.
Декларацията се подава задължително при промяна на декларираните обстоятелства, във Финансово-счетоводен отдел, стая 111.
Здравното осигуряване за сметка на държавния бюджет се прекратява след датата на първа сесия за защита на дипломна работа или държавен изпит на випуска.
Студентите във висши училища, които са редовна форма на обучение, но са навършили 26-годишна възраст, както и тези, които не са редовна форма на обучение, независимо от тяхната възраст трябва да внасят за своя сметка здравноосигурителните си вноски.
 
Телефон за контакти: 052/ 359 529, Финансово-счетоводен отдел, стая № 111.
 
 Проверка на здравноосигурителния статус и сметките на съответните офиси на НАП по местоживеене може да се направи на електронната страница на НАП: www.nap.bg.
Проверете здравния си статус - тук.