гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Студентски живот и събитиен мениджмънт

     Студентите са най-важната част от академичното семейство на Варненския свободен университет. Те имат свой посланик в академичното ръководство на университета – Декан “Студентски живот и събитиен мениджмънт”.

     Целта на новия екип е поддържането на благоприятни условия за развитие на активна студентска общност. В университета функционират клубове по интереси, организират се международни форуми, майсторски класове на изтъкнати български и чуждестранни учени, концерти, дни на кариерата, дни на културата и други събития. Студентският съвет, клубовете към него и студентите получават подкрепа за организирането и провеждането на разнообразни студентски събития като конференции, фестивали, концерти, спортни турнири, творчески работилници и изложения.

     На студентите се предоставя информация и ресурси за тяхното кариерно ориентиране и развитие, за събития, свързани с практически опит, възможности за стажове и академични мобилности по програма “Еразъм+”.

     Деканът осигурява подкрепа и съвет за студентите в решаването на различни въпроси, подпомага адаптирането на българските и чуждестранни студенти към университетския живот. 

 
Секретар „Работа със студенти“
ас. Беатрис Йорданова
e-mail: beatris.yordanova@vfu.bg
тел. 052 359 614 

Декан:
проф. д-р Галина Шамонина
e-mail: shamonina@vfu.bg