гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

УЕБИНАР ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

Катедра "Строителство на сгради и съоръжения" към Архитектурния факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" организира:
 
УЕБИНАР ПО ЗОП ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

28.01.2022 г.
9:00 ч. - 15:30 ч.
 
Лектори:
доц. д-р Събин Събев и Даниела Георгиева

 
Обучението е подходящо за служители от държавната и общинска администрация, възложители на обществени поръчки.
Участниците в онлайн обучението ще имат възможност да повишат своята компетентност за успешно дигитално възлагане и участие в процедури по ЗОП с акцент „Строителство“. Те могат да задават въпросите си и предварително на имейл: sybin.sybev@vfu.bg.
Всеки участник ще получи сертификат за поддържащо обучение по чл. 140, ал. 1, т. 8 от ППЗОП.
Такса: 180 лева
Заявки за участие се приемат до 20.01.2022 г. на адрес: https://forms.gle/WRqZEDqzTYia62hV6
Координатори:
ас. инж. Димитър Георгиев
dimitar.georgiev@vfu.bg
ас. инж. Тихомира Кордон
tihomira.kordon@vfu.bg
Радостина Стефанова
sss@vfu.bg,
тел.: 052/359 589
 
Лектори на уебинара:
Доц. д-р Събин Събев - преподавател по Обществени поръчки в катедра "Строителство на сгради и съоръжения" и Магистърска програма "Строителен инженеринг". Има множество публикации в областта на възлагането на поръчки. Той е адвокат с богат опит в изготвянето на документация за обществени поръчки и обжалване на решения на възложители.
Даниела Георгиева - юрист, експерт в областта на обществените поръчки.
 
Събитието ще се проведе в Google Meet, а участниците трябва да разполагат акаунт в gmail.com