гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Лекции и изпитна сесия - магистърски програми

   Психология - Приравнителен модул (ЗА НЕПСИХОЛОЗИ)

   Психология и психопатология на развитието

   Приложна психология

   Психологично консултиране

   Предприемачество

   Кръгова икономика

   Европейска администрация и управление на проекти

   Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса

   Международна политика и сигурност - I курс

   Управление на международни бизнес проекти - І курс

   Управление на културния туризъм - I курс

   Управление на културния туризъм - II курс

   Счетоводство и финансови отчети - I курс

   Финансов одит - I курс

   Данъчен и митнически контрол

   Мениджмънт на спорта

   Финансов и банков мениджмънт и маркетинг - втори прием

   Киберсигурност

   Транспортно строителство - I курс

   Софтуерно инженерство и мениджмънт

   Софтуерно инженерство

   Софтуерно инженерство - ІІ курс

   Дигитален маркетинг и уеб дизайн 2 курс

   Наука за данните (Data science)

   Строителни конструкции - I курс

   Строителeн инженеринг - II курс, поток Б

   Строителeн инженеринг - II курс

   ВиК системи и съоръжения - II курс

   Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения - II курс

   Интелигентни системи за сигурност

   Съдебни криминалистически експертизи

   Съдебни криминалистически експертизи - II курс

   Съдебни психологически експертизи

   Съдебни психологически експертизи - II курс

   Съдебни икономически експертизи - II курс