В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Лекции и изпитна сесия - магистърски програми

   Психология - Приравнителен модул (ЗА НЕПСИХОЛОЗИ)

   Психология и психопатология на развитието

   Приложна психология

   Психологично консултиране

   Предприемачество

   Администрация и право

   Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса - втори прием

   Управление на международни бизнес проекти

   Управление на културния туризъм

   Финанси и счетоводство - I курс

   Финансов одит - I курс

   Данъчен и митнически контрол

   Финансов и банков мениджмънт и маркетинг - втори прием

   Софтуерно инженерство и мениджмънт

   Софтуерно инженерство

   Наука за данните (Data science)

   Строителни конструкции - II курс, поток Б

   Строителни конструкции - II курс

   Строителeн инженеринг - I курс

   Строителeн инженеринг - I курс, поток Б

   Пътно строителство - II курс

   ВиК системи и съоръжения - II курс

   Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения

   ARTS AND EVENT MANAGEMENT

   Митническо разузнаване и разследване

   Съдебни криминалистически експертизи - II курс

   Съдебни психологически експертизи - II курс

   Съдебни пожаро-технически експертизи - II курс