+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Лекции и изпитна сесия - магистърски програми

   Психология - Приравнителен модул (ЗА НЕПСИХОЛОЗИ)

   Психология и психопатология на развитието

   Приложна психология

   Психологично консултиране

   Предприемачество

   Администрация и право

   Европейска администрация и управление на проекти

   Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса - втори прием

   Управление на международни бизнес проекти - І курс

   Управление на международни бизнес проекти - ІІ курс, (редовно и задочно обучение)

   Управление на културния туризъм

   Финанси и счетоводство - I курс

   Финансов одит - I курс

   Данъчен и митнически контрол

   Финансов и банков мениджмънт и маркетинг

   Финансов и банков мениджмънт и маркетинг - втори прием

   Софтуерно инженерство и мениджмънт

   Софтуерно инженерство

   Софтуерно инженерство - ІІ курс

   WEB дизайн

   WEB дизайн - II курс

   Дигитален маркетинг и уеб дизайн

   Дигитален маркетинг и уеб дизайн 2 курс

   Наука за данните (Data science)

   Строителни конструкции - I курс

   Строителни конструкции - II курс, поток Б

   Строителни конструкции - II курс

   Строителeн инженеринг - I курс, поток Б

   Строителeн инженеринг - II курс

   Пътно строителство - II курс

   ВиК системи и съоръжения - I курс

   ВиК системи и съоръжения - II курс

   Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения - I курс

   Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения - II курс

   ARTS AND EVENT MANAGEMENT

   Хореографска режисура и артмениджмънт

   Митническо разузнаване и разследване

   Съдебни криминалистически експертизи - II курс

   Съдебни психологически експертизи - II курс

   Съдебни пожаро-технически експертизи - II курс