В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Учебен разпис - редовно обучение

Факултет


Специалност


Седмица
Изпитна сесия (редовно обучение)

Ликвидационна сесия (редовно обучение)

Забележка: При разминаване на публикувания тук учебен разпис с този,
който е изнесен на таблата, важи разписът на таблата