гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Катедра Администрация и управление

Страница на ПН "Администрация и управление"
 
Преподаватели

ПН "Администрация и управление"
 
проф. д. ик.н. Анна Манолова Недялкова
доц. д-р Красимир Александров Недялков
проф. д-р Павел Георгиев Павлов 
доц. д-р Елеонора Николова Танкова 
доц. д-р Иванка Тодорова Банкова 
доц. д-р Мария Димитрова Великова
проф. д-р Снежанка Костадинова Овчарова  
проф. д-р Велислава Николаева Костова 
доц. д-р Даниела Димитрова Попова
доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
доц. д-р Ралица Жекова Жекова
доц. д-р Даниела Костадинова Михалева 
доц. д-р Павлина Веселинова Ямукова 
ас. Гергана Генчева Желязкова 
доц. д-р Иво Николов Стамболийски
 
 
Контакти

Ръководител катедра: 
гл.ас. д-р Миглена Пенчева
тел: 052/359 566
Кабинет: Г2
email: miglena.pencheva@vfu.bg


Научен секретар: 
д-р Павлина Ямукова
тел: 052/359-595
Кабинет: А 403
email: pavlina.yamukova@vfu.bg
Приемен ден: в дните с планирана аудиторна заетост

ECTS координатор за ПН „Администрация и управление“:
доц. д-р Иванка Банкова
тел: 052/359-538
Кабинет: А 404
email: ivanka.bankova@vfu.bg
Приемен ден: в дните с планирана аудиторна заетост

Еразъм координатор: 
доц. д-р Даниела Михалева
emaildaniela.mihaleva@vfu.bg 
Приемен ден: в дните с планирана аудиторна заетост

Секретар на катедрата: 
Радостина Димитрова
Тел.: 052/359-568; 
0884041526
еmail: radostina.dimitrova@vfu.bg
Приемен ден: всеки делничен ден от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч.до 14:00 ч.