гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Катедра Икономика

Катедра „Икономика“


Страница на ПН "Икономика"

ПН „Икономика“

Бакалавърски програми:

•    Международни икономически отношения
•    Финанси и счетоводство
•    Международен бизнес на английски езикМагистърски програми:
•    Предприемачество
•    Кръгова икономика
•    Дигитална икономика
•    Счетоводство и финансови отчети
•    Финансов одит
•    Данъчен и митнически контрол
•    Финансов и банков мениджмънт и маркетинг
•    Международни финанси


Докторски програми
•    Политическа икономия
•    Световно стопанство и международни икономически отношения
•    Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

 
Преподаватели

проф. д. ик.н. Анна Недялкова
проф. д-р Емил Панушев
проф. д.ик.н. Димитър Канев
доц. д-р Антон Свраков 
доц. д-р Мария Брусева
доц. д-р Виктория Иванова
доц. д-р Виржиния Иванова
доц. д-р Младен Тонев
ас. д-р Ива Монева   
ас. доц. д-р Николина Грозева
ас. Радослав Къновски

 
Контакти

Ръководител  катедра: доц. д-р Снежанка Овчарова

Експерт по НИД и Еразъм координатор за ПН „Икономика“: доц. д-р Ива Монева
email: iva.moneva@vfu.bg

ECTS координатор за ПН „Икономика“: доц. д-р Николинка Грозева