гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Катедра Информатика

Катедра „Информатика“


Страница на ПН "Информатика и компютърни науки"


ПН „Информатика и компютърни науки“

Бакалавърски програми: 
•    Информатика и компютърни науки

Магистърски програми:
•    Софтуерно инженерство
•    Софтуерно инженерство и мениджмънт
•    Уеб дизайн
•    Дигитален маркетинг и уеб дизайн
•    Киберсигурност
•    Data Science (на английски език)

Докторски програми:
•    Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки

 
Преподаватели

доц. д-р Галина Момчева
проф. д-р Росица Маринова
проф. Борислав Стоянов

проф. д-р Теодора Бакърджиева
проф. д.т.н. Красимира Стоилова
доц. д-р Еди Чакъров
доц. д-р Евгения Ракитина
доц. д-р Веселина Спасова
ас. Антонина Иванова
ас. Николай Димитров

ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ХОНОРАР

проф. д-р Владимир Димитров
доц. д-р Иван Станев
Иво Ракитин
Евгени Андреев

 
Контакти

Ръководител  катедра: доц. д-р Галина Момчева
Тел.: 052/359-574; 0888 793785
email: galina.momcheva@vfu.bg 
Технологичен институт – 2 ет.

Експерт по НИД за ПН „Информатика и компютърни науки“ : доц. д-р Веселина Спасова
email: vspasova@vfu.bg
Технологичен институт – 2 ет.

Еразъм и ECTS координатор за ПН „Информатика и компютърни науки“: доц. д-р Евгения Ракитина
email: rakitina@vfu.bg
Основна сграда на ВСУ