гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Материална база

Филиалът на ВСУ в гр. Смолян разполага с изключително подходяща база за учебна и изследователска дейност. Общата разгъната площ на сградата е 4115 кв.м, разположена в паркова среда с площ от 13 000 кв.м. Освен това за модернизация и подобряване на условията за учебна дейност са вложени значителни средства.

Създадени са добри условия за обучение на студентите – общо над 1100 кв.м, обособена е библиотека на площ 170 кв.м, създадени са три компютърни зали с 48 учебни места, обновени са аула „България” и зала „Орфей”.

 

 
Наличността в библиотеката е почти 5000 библиотечни материала. Поддържа се електронен каталог на статиите в периодичния печат.
В резултат на проведените мероприятия във Филиала са създадени отлични условия за обучение и изследователска дейност.
За подобряване на обслужването са инсталирани копирна техника, телефонна централа за пряка връзка с ВСУ и други подобрения. Има изградена и високоскоростна Интернет връзка, която може да се ползва без ограничения.

 


  

Компютърни зали

 

 

Създадени са три компютърни зали с 48 учебни места. На територията на Филиала има изградена и високоскоростна Интернет връзка, която може да се ползва без ограничения.

 

 

Библиотека

  Електронен каталог

Общата площ на библиотеката на Филиала на ВСУ в гр. Смолян е 170 кв. м и се състои от зала – 151 кв. м, хранилище – 11 кв. м и работно помещение за библиотекаря – 8 кв. м.

 

Библиотеката е обзаведена и оборудвана по най-съвременни библиотечни стандарти с компютри за студентите и библиотекаря. Компютризираните места са с неограничен достъп до Интернет и връзка с каталозите и картотеките на голяма част от библиотеките в страната.

 


 

Тя се състои от „Заемна за дома”, читалня с 20 работни места за читатели, от които осем са оборудвани с компютри, хранилище за библиотечните материали и стая за работа на библиотекаря.

 


Книжарница
 

 

Новата книжарница на Филиала, разположена в централното фоайе предлага всичко необходимо за студента – актуална литература, възможности за разпечатване и копиране на учебни материали.

  


 
Кафе "Аула"


 


Кафе „Аула“ предлага уютна обстановка за отдих и срещи на студенти и преподаватели.