гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

История


Началото на обучението в областта на изкуствата във ВСУ "Чернорезец Храбър" беше поставено през 1994 година с разкриването на специалностите в професионално направление "Изобразително изкуство" – специалности "Моден дизайн" и "Текстилен дизайн". Обучението се осъществяваше във факултет "Изкуство, култура и масови комуникации", в който бяха включени и специалностите "Културология" и "Журналистика". В следващите години се разкриха и много нови специалности в трите професионални направления на изкуствата – "Изобразително изкуство", "Музикално-танцово изкуство" и "Театрално и филмово изкуство". По-късно беше обособен Учебно научен комплекс "Изкуства", а от 2007 година обучението се осъществява в катедра "Изкуства" към университета.
 
За разкриването и утвърждаването на специалностите бяха привлечени изтъкнати педагози и творци като: академик Николай Кауфман, проф. Димитър Христов, проф. Петър Луканов, проф. Васил Овчаров, проф. Васил Вълев, проф. Вера Найденова, проф. Надежда Сейкова, проф. Никола Корабов, проф. Доньо Донев, доц. Константин Джидров, проф. Петър Ангелов, проф. Владимир Иванов, проф. Тодор Тачев, доц. Савка Казаларска, проф. Росен Радоев и др. Днес катедра "Изкуства" разполага със собствен академичен състав сред който млади асистенти, завършили висшето си образование във Варненски свободен университет. Преподавателите в специалностите на катедрата гарантират високо качество на обучение съобразено с националните традиции, европейските и световни стандарти в областа на изкуствата.
 
Завършилите студенти в специалностите на катедра "Изкуства" успешно се реализират, като творци – дизайнери, художници, диригенти, хореографи, педагози, художествени ръководители в творчески институти, актьори, режисьори в театъра и киното, в телевизията и в медиите.
 
Всички специалности са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация. Катедра "Изкуства" е член на Европейската асоциация на университетите обучаващи в областта на изкуствата ELIA. Катедра "Изкуства" има сключени договори с над двадесет средни училища по "Изкуствата" в страната и с много европейски университети за съвместна образователна и творческа дейност. На студентите в специалностите в катедрата е осигурена възможност за мобилност в европейски университети по изкуствата, по програмите СОКРАТ и ЕРАЗЪМ.
 
На студентите в специалностите в катедрата е осигурена възможност за мобилност в университети по изкуствата, по европейски и международни програми.
 
За обучението е изградена съвременна материална учебна база, оборудвана с най-новите технически средства.
 
Към катедрата са изградени студентски творчески колективи - Академичен танцов театър с две формации: Фолклорен ансамбъл и Балет за съвременна хореография, които осъществяват богата творческа и концертна дейност в страната и в чужбина. Студентите от специалностите на ПН "Изобразителни изкуства" организират ревюта, изложби, пленери.
 
Участниците в творческите състави на университета, ползват отстъпки в таксите за обучение.