EN | RU
всу кандидатстудентски прием 2013 / 2014 Прием 2014/2015
Университетът предлага за учебната 2014/2015 г.:
• 19 бакалавърски специалности, 50 магистърски и 23 докторски програми.
• Редовнo, задочнo и дистанционнo обучение.
ВСУ удостоен с еcts label ECTS Label
ВСУ "Черноризец Храбър" - първият и единствен български университет, удостоен от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура с почетния знак за успешно прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити.
международен стандарт ISO 9001:2008 ISO 9001
На 28 февруари 2010 г. университетът беше за трети път ресертифициран по международния стандарт ISO 9001:2008 и получи сертификати от UKAS (Великобритания) и ANAB (САЩ) за срок от 3 години.
DS Label DS Label
DS-знакът се присъжда на институции, които издават Европейско дипломно приложение на всички завършващи ОКС "бакалавър" и "магистър", в съответствие с разработения от Европейската Комисия, Съвета на Европа и ЮНЕСКО модел.
HR Logo
Европейската комисия присъжда Логото за човешки ресурси на университети, изследователски организации и финансиращи организации, които изпълняват принципите, залегнали в Хартата на европейските учени и Кодекса за наемане на изследователи.
Варненски свободен университет Черноризец Храбър - център за дистанционно обучение, бакалавър и магистър Дистанционно обучение
ВСУ "Черноризец Храбър" предлага дистанционно обучение от най-нов тип, което Ви позволява гъвкаво обучение.
международна академия знание и иновации "Знание и иновации"
В рамките на Академия "Знание и иновации" се организират учебни модули за студенти от трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор под формата на курсове, семинари, майсторски класове, летни училища и други съвместни инициативи.
лятно училище Лятно училище
Лятно училище във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

портал за кандидатстудентски прием на варненски свободен университе 2014/2015, магистратура,бакалавър и докторантура портал за кандидатстудентски прием
банер на всу черноризец храбър студентски практики,стажантски програми,стажанти,стажове,мон

Последни новини
Участници в майсторския клас „Управление на сигурността в електронните плащания и електронната търговия“ ("Security Management in E-Payment & E-Commerce") са сред първите...
Майсторски клас "Игровизация и краудсорсинг“ се проведе в края на месец юни във Варненския свободен университет и бе част от наситената със събития програма, в която се включиха учени и експерти от цял свят.
Независимият продуцент, режисьор, и аниматор 3D ефекти и оператор Смилен Савов ще бъде лектор в майсторския клас...
Ученици от професионалните гимназии в Пловдив, Варна, Велико Търново, Шумен и Добрич участваха в първото Национално състезание Varna Spaghetti TowerУважаеми колеги, поради увеличаване лимита на индикативния брой студенти, провеждащи практическо обучение ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, определен от Министерството на образованието и науката,


ВАРНЕНСКИЯТ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

ВЪЗСТАНОВЯВА

СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТА


между висшето училище и студентите-практиканти, организациите-работодатели и менторите, считано от 09.06.2014 г.

Студентите, работодателите и менторите трябва да се запознаят с реда и сроковете за работа по проекта. За повече информация кликнете ТУК.
Видео галерия
кариерен център на Варненски свободен университет Черноризец Храбър


Предстоящо

Майсторски клас „Въведение в бреговото инженерство” Покана за участие в семинар "Езици на знанието" Стартира записването за нов випуск на магистърска програма "Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса" Допълнителна професионална квалификация "Учител по психология и логика, философия, етика и свят и личност" 2014/2015 Европейска програма "Технологично усилено обучение" Графиците на очните занятия за зимен семестър на учебната 2014/2015 година за студентите задочна форма на обучение от 2 до 5 курс Курс за първоначална подготовка на охранители Лятна научна сесия на Юридическия факултет на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” Предстоящи курсове по професии през юни и юли в Центъра за професионално обучение към ВСУ „Черноризец Храбър” Стартира записването на участници в краткосрочен курс „Психология на успешните продажби – усъвършенстване на комуникативните и продажбените умения”. Ориентиран е към практиката в бизнеса. Стартира курс СДК "Психологично консултиране при възрастни" - 2014/2015 Лятно училище във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Стартира записването за МП: Софтуерно инженерство; Киберсигурност; Уеб дизайн; Информационни системи и технологии; Компютърни игри и анимация; Информационни технологии, финанси и борси. Катедра "Сигурност и безопасност" обявява прием в магистърска програма "Митническо разузнаване и разследване" Катедра "Сигурност и безопасност" обявява прием в магистърска програма "Подготовка на сили и средства за действия в условията на неконвенционални кризи" Вижте всички събития