EN | RU
всу кандидатстудентски прием 2013 / 2014 Прием 2014/2015
Университетът предлага за учебната 2014/2015 г.:
• 19 бакалавърски специалности, 50 магистърски и 23 докторски програми.
• Редовнo, задочнo и дистанционнo обучение.
ВСУ удостоен с еcts label ECTS Label
ВСУ "Черноризец Храбър" - първият и единствен български университет, удостоен от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура с почетния знак за успешно прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити.
международен стандарт ISO 9001:2008 ISO 9001
На 28 февруари 2013 г. университетът е ресертифициран за четвърти път по международния стандарт ISO 9001:2008 и получава сертификати от UKAS (Великобритания) и ANAB (САЩ) за срок от 3 години.
DS Label DS Label
DS-знакът се присъжда на институции, които издават Европейско дипломно приложение на всички завършващи ОКС "бакалавър" и "магистър", в съответствие с разработения от Европейската Комисия, Съвета на Европа и ЮНЕСКО модел.
HR Logo
Европейската комисия присъжда Логото за човешки ресурси на университети, изследователски организации и финансиращи организации, които изпълняват принципите, залегнали в Хартата на европейските учени и Кодекса за наемане на изследователи.
Варненски свободен университет Черноризец Храбър - център за дистанционно обучение, бакалавър и магистър Дистанционно обучение
ВСУ "Черноризец Храбър" предлага дистанционно обучение от най-нов тип, което Ви позволява гъвкаво обучение.
международна академия знание и иновации "Знание и иновации"
В рамките на Академия "Знание и иновации" се организират учебни модули за студенти от трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор под формата на курсове, семинари, майсторски класове, летни училища и други съвместни инициативи.
лятно училище Лятно училище
Лятно училище във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"


портал за кандидатстудентски прием на варненски свободен университе 2014/2015, магистратура,бакалавър и докторантура портал за кандидатстудентски прием
банер на всу черноризец храбър студентски практики,стажантски програми,стажанти,стажове,мон

Последни новини
Доц. д-р инж. Милена Кичекова - ръководител катедра "Строителство на сгради и съоръжения" пред вестник "Строител": Иновативните методи за подготовка на студентите са бъдещето.
Меморандум за партньорство с едно от най-престижните европейски висши училища подписа Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“.
Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ ще бъде домакин на Международната научна конференция „Проектиране и...
Офисът за технологичен трансфер за енергийно ефективни материали и технологии беше открит на 5 септември 2014 г. във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.Уважаеми колеги, поради увеличаване лимита на индикативния брой студенти, провеждащи практическо обучение ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, определен от Министерството на образованието и науката,


ВАРНЕНСКИЯТ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

ВЪЗСТАНОВЯВА

СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТА


между висшето училище и студентите-практиканти, организациите-работодатели и менторите, считано от 09.06.2014 г.

Студентите, работодателите и менторите трябва да се запознаят с реда и сроковете за работа по проекта. За повече информация кликнете ТУК.
Видео галерия
кариерен център на Варненски свободен университет Черноризец Храбър


Предстоящо

Сертификационна сесия по БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за специалности: „Международни икономически отношения”, „Международен бизнес мениджмънт”, „Бизнес администрация в туризма”, „Мениджмънт на туризма” Извънреден ликвидационен изпит по математическите учебни дисциплини Майсторски клас „Администрацията в подкрепа на държавното управление, бизнеса и гражданското общество” Консултации за държавен изпит на специалност „Финанси и счетоводство” Международна научна конференция "Проектиране и строителство на сгради и съоръжения DCB 2014" Опреснителни курсове за държавни изпити по чужди езици На 28.09.2014 г. в зала УСК 2 ще се проведат извънредни ликвидационни изпити по Търговско право и Облигационно право, при проф. д-р Иван Русчев. Архитектурният факултет има удоволствието да Ви покани на курс на тема „Наредба за управление на строителни отпадъци – основни положения и приложение” Извънреден ликвидационен изпит при проф. д.ик.н. Димитър Канев - на 12.09.2014 г. Дистанционни обучения в ЦПО към ВСУ „Черноризец Храбър“ Майсторски клас „Въведение в бреговото инженерство” Допълнителна професионална квалификация "Учител по психология и логика, философия, етика и свят и личност" 2014/2015 Графиците на очните занятия за зимен семестър на учебната 2014/2015 година за студентите задочна форма на обучение от 2 до 5 курс Курс за първоначална подготовка на охранители Стартира записването на участници в краткосрочен курс „Психология на успешните продажби – усъвършенстване на комуникативните и продажбените умения”. Ориентиран е към практиката в бизнеса. Лятно училище във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Стартира записването за МП: Софтуерно инженерство; Киберсигурност; Уеб дизайн; Информационни системи и технологии; Компютърни игри и анимация; Информационни технологии, финанси и борси. Катедра "Сигурност и безопасност" обявява прием в магистърска програма "Митническо разузнаване и разследване" Катедра "Сигурност и безопасност" обявява прием в магистърска програма "Подготовка на сили и средства за действия в условията на неконвенционални кризи" Вижте всички събития