EN | RU
всу кандидатстудентски прием 2013 / 2014 Прием 2014/2015
Университетът предлага за учебната 2014/2015 г.:
• 19 бакалавърски специалности, 50 магистърски и 23 докторски програми.
• Редовнo, задочнo и дистанционнo обучение.
ВСУ удостоен с еcts label ECTS Label
ВСУ "Черноризец Храбър" - първият и единствен български университет, удостоен от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура с почетния знак за успешно прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити.
международен стандарт ISO 9001:2008 ISO 9001
На 28 февруари 2010 г. университетът беше за трети път ресертифициран по международния стандарт ISO 9001:2008 и получи сертификати от UKAS (Великобритания) и ANAB (САЩ) за срок от 3 години.
DS Label DS Label
DS-знакът се присъжда на институции, които издават Европейско дипломно приложение на всички завършващи ОКС "бакалавър" и "магистър", в съответствие с разработения от Европейската Комисия, Съвета на Европа и ЮНЕСКО модел.
HR Logo
Европейската комисия присъжда Логото за човешки ресурси на университети, изследователски организации и финансиращи организации, които изпълняват принципите, залегнали в Хартата на европейските учени и Кодекса за наемане на изследователи.
Варненски свободен университет Черноризец Храбър - център за дистанционно обучение, бакалавър и магистър Дистанционно обучение
ВСУ "Черноризец Храбър" предлага дистанционно обучение от най-нов тип, което Ви позволява гъвкаво обучение.
международна академия знание и иновации "Знание и иновации"
В рамките на Академия "Знание и иновации" се организират учебни модули за студенти от трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор под формата на курсове, семинари, майсторски класове, летни училища и други съвместни инициативи.
лятно училище Лятно училище
Лятно училище във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

семестриални такси във всу черноризец храбър портал за кандидатстудентски прием на варненски свободен университе 2013/2014, магистратура,бакалавър и докторантура
Майсторски клас Бизнес лидерство и предприемачество. Добри практики. Лектор: проф. Джордж Вредевелд

Последни новини
Студенти от учебно-тренировъчните фирми на Варненския свободен университет заминават на работно посещение в централата на застрахователната компания на Фолксваген в Австрия.
Три акцента бяха в основата на лекцията на г-жа Даниела Димова. Тя разказа за развитието на ТМПЦ – Варна, както и за приоритетите в културната програма на общината и действията на общинското ръководство в лицето на кмета Иван Портних и на Общинския съвет за кандидатурата на Варна за европейска столица на културата през 2019 г.
Отборът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ завоюва второ място в националното състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право - 2014, организирано от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
Експозицията ще бъде открита на 16 април (сряда) от 18:00 часа в Дома на архитектите на ул. „Мусала“ 6 във Варна. В нея могат да бъдат видени разработки на студенти, сред които и проектите за интериор на главното фоайе и реконструкция на емблематичната за Варна Четвърта езикова гимназия, както и други дипломни проекти по интериорен дизайн.Уважаеми колеги,

поради достигане на лимита на индикативния брой студенти, провеждащи практическо обучение по проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики", определен от Министерството на образованието и науката,


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ

ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“


между Висшето училище и Студентите - практиканти, Организациите - работодатели и Менторите, считано от 13.02.2014 г. Студенти, Работодатели и Ментори могат междувременно да предоставят своите договори в Отдел „Международна дейност и проекти”.

При увеличаване на лимита на индикативния брой студенти за Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” ще бъде подновено сключването на Договори по проекта.

Молим всички заинтересовани лица да следят уеб-страницата на ВСУ за актуална информация.


Видео галерия
кариерен център на Варненски свободен университет Черноризец ХрабърПредстоящо

Представяне на възможности за студентска мобилност в Университета HELMO, Белгия за спец. "Бизнесадминистрация" и "Право" - 23 април, 10.00 часа На 16.04.2014 г. от 14:00 часа във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, зала № 307 ще се проведе Първата студентска научна сесия. Тържествена промоция на архитектурен факултет На 16 април от 13.30 часа в Учебно-спортен комплекс 3 ще изнесат публични лекции На 10.4. от 11,45ч. в Учебната съдебна зала "Проф. д-р Тамара Хинова" ще се състои публична лекция на проф. д-р Снежана Начева, бивш конституционен съдия, на тема: "Индивидуалната конституционна жалба - "за" и "против"". Департамент "Чуждоезиково обучение" организира курс по китайски език - начало 15 април Ден на четенето в университета - 23 април 2014 г. Студентска научна конференция по математика и информатика Консултации за Държавен изпит на специалност „Финанси и счетоводство” за пролетна сесия 2014 г. Юридически факултет Организира през периода март - април 2014 семинар по Поземлено право Факултет „Международна икономика и администрация” стартира записването за новата магистърска програма "Маркетинг и връзки с обществеността в образованието и културата" Архитектурният факултет при ВСУ "Черноризец Храбър" има удоволствието да Ви покани на курс на тема „Наредба за управление на строителни отпадъци – основни положения и приложение” Департамент "Чуждоезиково обучение" провежда сертификатни изпити по чужди езици, специализиран бизнес английски, специализиран за психолози - 12.04.2014 г. Международна научна конференция "Приложна психология – възможности и перспективи" 20–22 юни 2014 Факултет „Международна икономика и администрация” стартира стажантска програма за студенти редовно обучение Международна научна конференция "Информатиката в научното познание 2014" Конкурс за есе на тема: „Заедно в името на мира и сигурността!” Лятно училище във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Руския център на ВСУ организира езиков и научен стаж в Русия за студенти, докторанти и преподаватели. Краен срок за записване: 15 юни 2014 г. Катедра "Строителство на сгради и съоръжения" организира курсове по AutoCAD Стартира записването за МП: Софтуерно инженерство; Киберсигурност; Уеб дизайн; Информационни системи и технологии; Компютърни игри и анимация; Информационни технологии, финанси и борси. Катедра "Сигурност и безопасност" обявява прием в магистърска програма "Митническо разузнаване и разследване" Катедра "Сигурност и безопасност" обявява прием в магистърска програма "Подготовка на сили и средства за действия в условията на неконвенционални кризи" Международна научна конференция "Информатиката в научното познание" 2014 - 26–28 юни 2014 г. Вижте всички събития