В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

ЗА ВСУ - Представяне

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" е най-големият частен университет в България. Той е утвърден академичен център, който съчетава обучението на български и чуждестранни студенти в  приоритетни за страната области и създава международно конвертируем и конкурентен научен и академичен продукт. ...

 

Виртуална разходка:

  
Виртуална разходка
 
Виртуална разходка

   

Новини

Варненският свободен университет ще бъде домакин на Х Юбилейна международна научна конференция „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“

19/09/2018

Варненският свободен университет ще бъде домакин на Х Юбилейна международна научна конференция „ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“, която ще се проведе от 20 до 22 септември 2018 г. Темата на тазгодишното издание на конференцията, организирана в партньорство с Научно- техническия съюз по строителство в България (НТССБ) е „Теория и практика за устойчиво бъдеще“.

Виж повече

Стипендии на германската служба за академичен обмен DAAD/ДААД

14/09/2018

Виж повече

Община Каспичан се включва в партньорската мрежа на магистърската програма „Кръгова икономика“

05/09/2018

В писмо до президента на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова кметът на община Каспичан Милена Недева подчертава важността на темата „Кръгова икономика“ и информира академичното ръководство на университета за проявения интерес към обучение в магистърската програма на експерта по околна среда в общинската администрация.

Виж повече
Виж всички

Събития

С Е М И Н А Р „СОЦАЛНА АДАПТАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ“

12/09/2018

6.10.2018 г. – 7.10.2018 г. – зала УСК 3

Виж повече

СЕМИНАР "ПЕШЕХОДНАТА СРЕДА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ГРАДСКИ ЧАСТИ"

11/05/2018

АРХИТЕКТУРНИЯТ ФАКУЛТЕТ на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ и Катедра „Архитектура и урбанистика“, имат удоволствието да Ви поканят на СЕМИНАР „ПЕШЕХОДНАТА СРЕДА В ЦЕНТРАЛНИТЕ ГРАДСКИ ЧАСТИ“ 26-28 февруари 2018 г.

Виж повече

Майсторски клас "УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА"

01/03/2018

Юридически факултет на ВСУ "Черноризец Храбър" и Българска асоциация "Корпоративна сигурност" организират майсторски клас "Управление на сигурността" на 7-8 юни 2018, зала УСК-3

Виж повече
Виж всички

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ


Виж какво предлага дистанционното обучение, какви са предимствата и как да се запишеш !