EN | RU
всу кандидатстудентски прием 2013 / 2014 Прием 2014/2015
Университетът предлага за учебната 2014/2015 г.:
• 19 бакалавърски специалности, 50 магистърски и 23 докторски програми.
• Редовнo, задочнo и дистанционнo обучение.
ВСУ удостоен с еcts label ECTS Label
ВСУ "Черноризец Храбър" - първият и единствен български университет, удостоен от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура с почетния знак за успешно прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити.
международен стандарт ISO 9001:2008 ISO 9001
На 28 февруари 2010 г. университетът беше за трети път ресертифициран по международния стандарт ISO 9001:2008 и получи сертификати от UKAS (Великобритания) и ANAB (САЩ) за срок от 3 години.
DS Label DS Label
DS-знакът се присъжда на институции, които издават Европейско дипломно приложение на всички завършващи ОКС "бакалавър" и "магистър", в съответствие с разработения от Европейската Комисия, Съвета на Европа и ЮНЕСКО модел.
HR Logo
Европейската комисия присъжда Логото за човешки ресурси на университети, изследователски организации и финансиращи организации, които изпълняват принципите, залегнали в Хартата на европейските учени и Кодекса за наемане на изследователи.
Варненски свободен университет Черноризец Храбър - център за дистанционно обучение, бакалавър и магистър Дистанционно обучение
ВСУ "Черноризец Храбър" предлага дистанционно обучение от най-нов тип, което Ви позволява гъвкаво обучение.
международна академия знание и иновации "Знание и иновации"
В рамките на Академия "Знание и иновации" се организират учебни модули за студенти от трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор под формата на курсове, семинари, майсторски класове, летни училища и други съвместни инициативи.
лятно училище Лятно училище
Лятно училище във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"

семестриални такси във всу черноризец храбър портал за кандидатстудентски прием на варненски свободен университе 2013/2014, магистратура,бакалавър и докторантура
Майсторски клас Бизнес лидерство и предприемачество. Добри практики. Лектор: проф. Джордж Вредевелд

Последни новини
Две номинации за награда „Варна“ в сферата на висшето образование получи Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“. Номинациите са за присъждане на колективна награда на проектен екип...
Днес, 23 април, честваме Световния ден на книгата и авторското право. Датата е избрана, в чест на световноизвестните автори Мигел де Сервантес, Уилям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега, починали на същия този ден през 1616 г.
Национална кръгла маса на тема „Ролята и ефективността на профилираните училища по изкуствата за създаване на кадри и формиране на културна среда в страната” се проведе на на 17 април в НГХНИ „Константин Преславски”.
Студенти от учебно-тренировъчните фирми на Варненския свободен университет заминават на работно посещение в централата на застрахователната компания на Фолксваген в Австрия.Уважаеми колеги,

поради достигане на лимита на индикативния брой студенти, провеждащи практическо обучение по проект BG051PO001-3.3.07-0002 "Студентски практики", определен от Министерството на образованието и науката,


ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ

ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“


между Висшето училище и Студентите - практиканти, Организациите - работодатели и Менторите, считано от 13.02.2014 г. Студенти, Работодатели и Ментори могат междувременно да предоставят своите договори в Отдел „Международна дейност и проекти”.

При увеличаване на лимита на индикативния брой студенти за Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” ще бъде подновено сключването на Договори по проекта.

Молим всички заинтересовани лица да следят уеб-страницата на ВСУ за актуална информация.


Видео галерия
кариерен център на Варненски свободен университет Черноризец ХрабърПредстоящо

Представяне на възможности за студентска мобилност в Университета HELMO, Белгия за спец. "Бизнесадминистрация" и "Право" - 23 април, 10.00 часа Тържествена промоция на архитектурен факултет Департамент "Чуждоезиково обучение" организира курс по китайски език - начало 15 април Ден на четенето в университета - 23 април 2014 г. Студентска научна конференция по математика и информатика Консултации за Държавен изпит на специалност „Финанси и счетоводство” за пролетна сесия 2014 г. Юридически факултет Организира през периода март - април 2014 семинар по Поземлено право Факултет „Международна икономика и администрация” стартира записването за новата магистърска програма "Маркетинг и връзки с обществеността в образованието и културата" Архитектурният факултет при ВСУ "Черноризец Храбър" има удоволствието да Ви покани на курс на тема „Наредба за управление на строителни отпадъци – основни положения и приложение” Международна научна конференция "Приложна психология – възможности и перспективи" 20–22 юни 2014 Факултет „Международна икономика и администрация” стартира стажантска програма за студенти редовно обучение Международна научна конференция "Информатиката в научното познание 2014" Конкурс за есе на тема: „Заедно в името на мира и сигурността!” Лятно училище във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Руския център на ВСУ организира езиков и научен стаж в Русия за студенти, докторанти и преподаватели. Краен срок за записване: 15 юни 2014 г. Катедра "Строителство на сгради и съоръжения" организира курсове по AutoCAD Стартира записването за МП: Софтуерно инженерство; Киберсигурност; Уеб дизайн; Информационни системи и технологии; Компютърни игри и анимация; Информационни технологии, финанси и борси. Катедра "Сигурност и безопасност" обявява прием в магистърска програма "Митническо разузнаване и разследване" Катедра "Сигурност и безопасност" обявява прием в магистърска програма "Подготовка на сили и средства за действия в условията на неконвенционални кризи" Международна научна конференция "Информатиката в научното познание" 2014 - 26–28 юни 2014 г. Вижте всички събития