EN | RU
всу кандидатстудентски прием 2013 / 2014 Прием 2014/2015
Университетът предлага за учебната 2014/2015 г.:
• 19 бакалавърски специалности, 50 магистърски и 23 докторски програми.
• Редовнo, задочнo и дистанционнo обучение.
ВСУ удостоен с еcts label ECTS Label
ВСУ "Черноризец Храбър" - първият и единствен български университет, удостоен от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура с почетния знак за успешно прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити.
международен стандарт ISO 9001:2008 ISO 9001
На 28 февруари 2013 г. университетът е ресертифициран за четвърти път по международния стандарт ISO 9001:2008 и получава сертификати от UKAS (Великобритания) и ANAB (САЩ) за срок от 3 години.
DS Label DS Label
DS-знакът се присъжда на институции, които издават Европейско дипломно приложение на всички завършващи ОКС "бакалавър" и "магистър", в съответствие с разработения от Европейската Комисия, Съвета на Европа и ЮНЕСКО модел.
HR Logo
Европейската комисия присъжда Логото за човешки ресурси на университети, изследователски организации и финансиращи организации, които изпълняват принципите, залегнали в Хартата на европейските учени и Кодекса за наемане на изследователи.
Варненски свободен университет Черноризец Храбър - център за дистанционно обучение, бакалавър и магистър Дистанционно обучение
ВСУ "Черноризец Храбър" предлага дистанционно обучение от най-нов тип, което Ви позволява гъвкаво обучение.
международна академия знание и иновации "Знание и иновации"
В рамките на Академия "Знание и иновации" се организират учебни модули за студенти от трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор под формата на курсове, семинари, майсторски класове, летни училища и други съвместни инициативи.
лятно училище Лятно училище
Лятно училище във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
портал за кандидатстудентски прием на варненски свободен университе 2014/2015, магистратура,бакалавър и докторантура портал за кандидатстудентски прием
банер на всу черноризец храбър студентски практики,стажантски програми,стажанти,стажове,мон

Последни новини
Двудневен майсторски клас „Администрацията в подкрепа на държавното управление, бизнеса и гражданското общество“
С официална церемония в присъствието на кмета на Варна г-н Иван Портних бе даден старта на учебната година във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.
Студенти от трите факултета на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ с ръководител проф. д-р Галина Шамонина
Студентите от магистърската програма „Опазване на културното наследство“, с ръководител проф. д-р арх. Росица Никифорова проведоха ...Уважаеми колеги, поради увеличаване лимита на индикативния брой студенти, провеждащи практическо обучение ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.07-0002 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“, определен от Министерството на образованието и науката,


ВАРНЕНСКИЯТ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

ВЪЗСТАНОВЯВА

СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРИ ПО ПРОЕКТА


между висшето училище и студентите-практиканти, организациите-работодатели и менторите, считано от 09.06.2014 г.

Студентите, работодателите и менторите трябва да се запознаят с реда и сроковете за работа по проекта. За повече информация кликнете ТУК.
Видео галерия
кариерен център на Варненски свободен университет Черноризец Храбър


Предстоящо

Подготвителна седмица за студенти от спец. "Информатика и компютърни науки" 24-28.09.2014 вход свободен и за ученици от 12 клас и техните учители Катедра “Сигурност и безопасност” организира Стажове , учебни практики и Експедиционен туризъм в Западни Родопи Извънреден ликвидационен изпит по дисциплината „Финансово счетоводство” Сертификационна сесия по БИЗНЕС АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за специалности: „Международни икономически отношения”, „Международен бизнес мениджмънт”, „Бизнес администрация в туризма”, „Мениджмънт на туризма” Извънреден ликвидационен изпит по математическите учебни дисциплини Майсторски клас „Администрацията в подкрепа на държавното управление, бизнеса и гражданското общество” Консултации за държавен изпит на специалност „Финанси и счетоводство” Международна научна конференция "Проектиране и строителство на сгради и съоръжения DCB 2014" Опреснителни курсове за държавни изпити по чужди езици На 28.09.2014 г. в зала УСК 2 ще се проведат извънредни ликвидационни изпити по Търговско право и Облигационно право, при проф. д-р Иван Русчев. Архитектурният факултет има удоволствието да Ви покани на курс на тема „Наредба за управление на строителни отпадъци – основни положения и приложение” Извънреден ликвидационен изпит при проф. д.ик.н. Димитър Канев - на 12.09.2014 г. Дистанционни обучения в ЦПО към ВСУ „Черноризец Храбър“ Майсторски клас „Въведение в бреговото инженерство” Допълнителна професионална квалификация "Учител по психология и логика, философия, етика и свят и личност" 2014/2015 Графиците на очните занятия за зимен семестър на учебната 2014/2015 година за студентите задочна форма на обучение от 2 до 5 курс Курс за първоначална подготовка на охранители Стартира записването на участници в краткосрочен курс „Психология на успешните продажби – усъвършенстване на комуникативните и продажбените умения”. Ориентиран е към практиката в бизнеса. Лятно училище във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Стартира записването за МП: Софтуерно инженерство; Киберсигурност; Уеб дизайн; Информационни системи и технологии; Компютърни игри и анимация; Информационни технологии, финанси и борси. Катедра "Сигурност и безопасност" обявява прием в магистърска програма "Митническо разузнаване и разследване" Катедра "Сигурност и безопасност" обявява прием в магистърска програма "Подготовка на сили и средства за действия в условията на неконвенционални кризи" Вижте всички събития