гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Другите за нас

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ПО СЛУЧАЙ ОТКРИВАНЕТО НА АКАДЕМИЧНАТА 2023 / 2024 Г.


проф. д-р Андрияна Андреева - Областен управител на област с административен център Варна

Даниел Парушев - Председател на Националното представителство на студентските съвети

Петя Проданова - Кмет на район “Приморски”, Община Варна

Ивайло Маринов - Кмет на район “Аспарухово”, Община Варна

Христо Христов - Кмет на район "Младост", Община Варна

Елена Янакиева - Председател на Административен съд - Варна

Марин Маринов - Председател на Варненския окръжен съд

Антонио Таркуинио - Почетен консул на Италия във Варна

д-р Ирена Радева – началник на Регионалното управление на образованието във Варна

Лилия Христова - Директор на Дирекция “Образование и младежки дейности”

Флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров - Началник на ВВМУ "Н.Й. Вапцаров"

Проф. д-р Светослав Георгиев - Ректор на Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов”

Проф. д-р Драгомир Пламенов - Ректор на Техническия университет - Варна

Проф. д-р Евгени Станимиров - Ректор на Икономическия университет - Варна

Проф. д-р Добри Ярков - Ректор на Тракийския университет, Стара Загора

Габриела Георгиева - директор на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. Димитър Димов“, Ловеч

доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев - Председател на Управителния съвет на Научно-техническите съюзи

Властиана Николова - Директор на Териториална дирекция на Национална агенция по приходите - Варна

Елена Косева и Ивелина Шабан - изпълнителни директори на "Св. Св. Константин и Елена Холдинг" АД

САБ - РК Варна

Кристияна Иванова - Директор на Професионална гимназия по земеделие "Тодор Рачински"

Кристияна Иванова - Директор на Професионална гимназия по земеделие "Тодор Рачински"
 

"Традиции в ритъм и творчество" - 25 години Академичен танцов театър "Черноризец Храбър"

 

Стефан Сабрутев - Областен управител на област с административен център Смолян

Николай Мелемов - Кмет на Община Смолян

Д-р Костадин Коев - Кмет на Община Велинград

Мустафа Караахмев - Кмет на Община Борино

Дирекция "Образование и младежки дейности", Община Варна

Христо Христов - Кмет на Район "Младост", Община Варна

Флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров - Началник на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

НУИ "Добри Христов", гр. Варна

Национално училище по фолклорни изкуства, гр. Котел

Бойко Неделчев - Директор на НУТИ - София

СУ "Климент Охридски", гр. Добрич

СУ "Сава Доброплодни", гр. Шумен

АНТП "Одесос" при ОД на МВР - Варна

Областно дружество на хореографите, гр. Варна

Любчо Василев - Директор на ПФА "Мизия"

ПФА "Добруджа", гр. Добрич

ПФА "Тунджа", гр. Ямбол

НЧ "Тодор Пеев - 1871", гр. Етрополе

Старши комисар Йордан Йорданов - Началник на Затвора - Варна
 

 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ПО СЛУЧАЙ ДИПЛОМИРАНЕТО НА ВИПУСК 2022


проф. Сашо Пенов - министър на образованието и науката​


Марин Маринов -  председателя на Окръжен съд – Варна 

Елена Янакиева - председател на Административен съд - Варна


Елена Косева и Ивелина Кънчева - Шабан - изпълнителни директори на "Св. Св. Константин и Елена холдинг" АД​

Соня Георгиева - Кмет на Община Добричка

проф. д-р Валентин Игнатов, д.м. - ректор на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

проф. д-р Евгени Станимиров - ректор на Икономически университет - Варна

 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ПО СЛУЧАЙ ОТКРИВАНЕТО НА АКАДЕМИЧНАТА 2022 / 2023 Г.


DXC Techonology

Марио Смърков - областен управител на Област с административен център Варна,

Елена Янакиева - председател на Административен съд - Варна,

академик Лъчезар Трайков, дмн - председател на Съвета на ректорите и ректор на Медицински университет - София,

проф. д-р Валентин Игнатов - ректор на Медицински университет - Варна,

флотилен адмирал, проф. д.в.н. Боян Медникаров - началник на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров",

проф. д-р инж. Венцислав Вълчев - ректор на Технически университет - Варна,

проф. д-р Евгени Станимиров - ректор на Икономически университет - Варна,

Лилия Христова - Директор на Дирекция “Образование и младежки дейности” - Община Варна,

Петя Проданова - кмет на район "Приморски",

Георги Недев - кмет на район "Одесос",

Христо Христов - кмет на район "Младост",

арх. Марин Велчев - Председател на Камара на архитектите в България - Регионална колегия Варна,

Албена Павлова - директор на СУ "Гео Милев",

Емил Груев - директор на СУзаХНИ “Константин Преславски” - Варна,

Елена Косева и Ивелина Кънчева - Шабан - изпълнителни директор на “Св. Св. Константин и Елена Холдинг” АД,

Емил Цанков - председател на УС на ИКТ Клъстер - Варна
   

Поздравителни адреси по случай тържествената промоция на Випуск 2021 и 25 години Студентски съвет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър":


Димитър Стоянов - главен секретар президента на Република България

Академик Лъчезар Трайков, дмн - ректор на МУ - София и председател на Съвета на ректорите

Проф. д-р Валентин Игнатов, дм., ректор на Медицински университет"Проф. д-р Параскев Стоянив" - Варна

Д-р Ванухи Аракелян, председател и административен ръководител Апелативен съд - Варна (Поздравителен адрес по случай 25 години Студентски съвет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър")

Д-р Ванухи Аракелян, председател и административен ръководител Апелативен съд - Варна (Поздравителен адрес по случай тържествената промоция на Випуск 2021)

Ръководство на Дентални Климики Дентапрайм

Флотилен адмирал, проф д.в.н. Боян Медникаров - началник на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
 


 

Поздравителни адреси по случай откриването на учебната 2017-2018 година във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър":


Иван Портних - кмет на община Варна

Тодор Балабанов - председател на Общински съвет - Варна

Владимир Климанов - генералнен консул на Руската федерация във Варна


Марин Маринов - председател на Окръжен съд-Варна

Петя Проданова - кмет на район „Приморски” - Община Варна

Даниел Парушев - председател на НПСС

Проф. дфн Атанас Герджиков - ректор на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Генерал–майор д-р Груди Иванов Ангелов - Началник на Военна академия „Г. С. Раковски“

Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, дм - ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Албена Павлова - директор на СУ "Гео Милев" Варна

Доц. д-р Тодор Радев - ректор на Висше училище по мениджмънт - Варна

Екипът на VII СУ "Найден Геров"

Емил Грусев - директор на СУ за ХНИ „Константин Преславски“ – Варна

Елена Косева - Изпълнителен директор на "Св. св. Константин и Елена холдинг" АД, Ивелина Шабан - Изпълнителен директор на "Св. св. Константин и Елена холдинг" АД

Иван Сердаров - управител на Fibank, клон Варна


 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ПО СЛУЧАЙ 30-ГОДИШНИНАТА НА ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР":​


А. Солоненко - Ректор на Мелитополския държавен педагогически университет "Богдан Хмелницки"

 

Поздравителни адреси по случай откриването на учебната 2020-2021 година във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър":


Ректор на ВСУ "Любен Каравелов", проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов

Екипът на VII СУ  ''Найден Геров"

Елена Косева - Изпълнителен директор на "Св.Св. Константин и Елена Холдинг" АД | Ивелина Шабан - Изпълнителен директор на "Св.Св. Константин и Елена Холдинг" АД​

Флотилен Адмирал, Проф. Д.В.Н. Боян Медникаров - Началник на ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

Албена Павлова - Директор на СУ "Гео Милев" Варна

Проф. д.а.н.арх. Борислав Борисов - Ректор на ВСУ "Любен Каравелов"


Генерален Консул на Русия във Варна - В.Климанов

Поздравителни адреси по случай откриването на учебната 2018-2019 година във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър":


Проф. д-р Румен Младенов - ректор на ПУ "Паисий Хилендарски"; доц. д-р Надя Чернева - Зам.-ректор по международно сътрудничество на ПУ "Паисий Хилендарски"

Георги Костов - директор на Агенция "Митници"


Mariya GABRIEL, Commissioner for Digital Economy and Society

проф. дн инж Росен Василев - ректор на ТУ - Варна, Христо Христов - кмет на Район "Младост", инж. Атанас Стоилов - кмет на Община Аксаково, ген. Кирил Войнов - ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, Марин Маринов - председател Окръжен съд Варна

инж. Магдалена Вуцова - директор ПГСАГ "Васил Левски"

Венцеслава Генова - Началник на Регионално управлеие на образованието - Варна

Петя Проданова - Кмен на Район "Приморски" - Община Варна

Калина Наушева - Директор на СУ "Димчо Дебелянов"

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ КОНТРААДМИРАЛ - МИТКО ПЕТЕВ

проф. д-р Пламен Илиев - ректор на Икономически университет - Варна

Росен Белчев - ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

Албена Павлова - Директор на СУ "Гео Милев" Варна 

Поздравителни адреси по случай откриването на учебната 2017-2018 година във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър":


Антонио Хаджиколев - Председател на Студентски съвет към ИУ – Варна
Илия Раев - председател ОС на БЧК-Варна
 
 

Поздравителни адреси по случай 25-годишнината на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър":

 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ

Росен Плевнелиев

Президент на Република България,

 

Бойко Борисов

Министър-председател на Република България

 

Меглена Кунева

Заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието

 

Иван Портних

Кмет на община Варна

 

Стоян Пасев

Областен управител на Варненска област

 

Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски 
митрополит Йоан

 

Йорданка Фандъкова

Кмет на община София

 

 

Н.Пр. г-н Темиртай Избастин

ръководител на дипломатическата мисия на Република Казахстан в Република България

 

 

Н.Пр. г-н Лхамсурен Дугержав

Посланник на Монголия в България

 

 

Н.Пр. г-жа Ирит Лилиан

Посланик на Израел в България

 

 

Сергей Николаевич ЛУКЬЯНЧУК

Генерален консул на Руската федерация във Варна

 

 

Сергей Смитюшенко

Россотрудничество

 

 

проф. д.ист.н. Вячеслав Никонов,

председател на Фонд "Русский мир", председател на Комитета  по образование на Държавната дума на Руската федерация

 

 

проф. Алексей Громикод.п.н.,

Директор на Института за Европа при Руска Академия на науките, Европейски представител на Фонд «Русский мир», Президент на Ассоциацията  за  европейски изследования на Русия  и  Председател на Съвета на професорите при  Руската академия на науките

 

 

Николай Мелемов

Кмет на община Смолян

 

 

Златко Живков,

кмет на община Монтана

 

 

Атанас Стоилов,

кмет на община Аксаково

 

 

Румен Пехливанов,

кмет на община Рудозем,

 

 

Фахри Молайсенов,

кмет на община Мадан,

 

 

Инж. Елин Радев

Кмет на община Доспат

 

 

Вълчо Чолаков,

областен управител на област Бургас,

 

 

проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев,

Областен управител на област Велико Търново

 

 

Ивайло Петров,

Областен управител на област Монтана

 

 

Виктор Янев,

Областен управител Кюстендил

 

 

Петя Проданова 

кмет на район "Приморски",

 

 

Христо Христов

кмет на район  "Младост",

 

 

проф. д-р Любен Тотев

Председател на УС на Съвета на ректорите на висшите училища в България, Ректор, Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"

 

 

проф. д.ик.н. Стати Статев

Ректор УНСС

 

 

проф. дфн Анастас Герджиков

Ректор на СУ "Св. Климент Охридски"

 

 

Комодор проф. Боян Медникаров

Началник на Висше военноморско училище "Н.Й. Вапцаров"

 

 

проф. д-р Красимир Иванов,дмн

Ректор, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"

 

 

проф. д-р Пламен Илиев

Ректор на Икономически университет - Варна

 

 

доц. д-р инж. Росен Василев

Ректор на Технически университет – Варна

 

 

доц. д-р Тодор Радев

Ректор, Висше училище по мениджмънт, гр. Варна

 

 

Проф. д-р Петко Чобанов

Президент на Бургаски свободен университет

 

 

доц. д-р Григорий Вазов

Ректор, Висше училище по застраховане и финанси

 

 

доц. д-р Цветан Коцев

Ректор на Европейско висше училище по икономика и мениджмънт

 

 

проф. д-р Велизара Пенчева

Ректор, Русенски университет "Ангел Кънчев" 

 

 

проф. д-р Спаска Зафирова,

Ректор на Театрален колеж "Любен Гройс"

 

 

акад.  Дмитрий Швидковский,

Ректор на Московския архитектурен институт

 

 

проф. А. Загорский

Институт за световна икономика и международни отношения, Руска академия на науките, почетен член на Академичния форум на ВСУ

 

 

Ю.Л.Болшицкий,

Ректор на Киевски университет по право

 

 

проф. д-р Душан Николовски,

Международен славянски университет, Битоля, Македония

 

 

Айтимов А.С.,

президент на Казахстанския университет за иновационни и телекомуникационни системи (КАЗИИТУ), Казахстан

 

 

Бойко Соколовски,

Международен център за славянска просвета

 

 

Валентина Георгиева

Изпълнителен директор, Агенция по заетостта

 

 

Главен комисар Николай Николов,

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

 

 

Венцеслава Генова

началник на Регионалния инспекторат по образование – Варна

 

 

Надя Барух

Директор на Националното издателство за образование и наука

"Аз Буки"

 

 

Елица Виденова

Директор на БНР - Радио Варна

 

 

Акад. Ячко Иванов

Председател на научно-техническия съюз по строителство в България

 

 

д-р инж. Иван Каралеев

Председател на УС на КИИП

 

 

Огнян Спасов 

изпълнителен директор на Стопанска камара – Варна

 

 

арх. Георги Минчев

председател на КАБ, регионална колегия – Варна      

 

 

Илия Раев,

председател на Областния съвет на БЧК – Варна

 

 

Ивелина Кънчева-Шабан и Милчо Близнаков,

изпълнителни директори на ХОЛДИНГ Варна

 

 

Елена Косева и Ивелина Кънчева-Шабан

Изпълнителни директори на "Св. св. Константин и Елена холдинг" АД

 

 

Даниела Димова,

Директор на Театрално-музикален продуцентски център, Варна

 

 

Димитър Радев,

директор на Регионална дирекция за предприемачество и иновации

 

 

Ганчо Попов - ЕТ "Персонал консулт",

Фондация "Човешките ресурси в България и евроинтеграцията",

Национално сдружение на организациите за социални услуги

Списание "Човешки ресурси"

Списание "Еврофондове, проекти, обществени поръчки"

 

 

Проф. д-р арх. Росица Никифорова,

председател на "Варна дизайн форум"

 

 

Минко Христов  -

Директор на Двореца на културата и спорта - Варна

 

 

Веселина Тотева,

Директор на IV ЕГ "Фр. Жолио - Кюри", Варна

 

 

инж. Людмила Начева

директор на ПГ по текстил и моден дизайн – Варна

 

 

Инж. Магдалена Вуцова,

Директор на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия, Варна

 

 

Мариана Спасова,

директор на професионална гимназия за архитектура, строителство и геодезия - ПЛОВДИВ

 

 

инж. Даниела Симеонова

директор на професионална гимназия за архитектура, строителство и геодезия - БУРГАС

 

 

Веселин Михалев,

Директор на ОУ «Добри Чинтулов»

 

 

Калина Нушева,

Директор на СОУ «Димчо Дебелянов»

 

 

Жулиета Петкова,

Директор на СОУ за деца с нарушено зрение

"Д-р Иван Шишманов" , Варна

 
 

 
 

 

Поздравителни адреси по случай 4-тата годишнина от създаването на Руския център на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър":

 

Поздравителни адреси по случай откриването на учебната 2012/2013 година във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър":

 
Поздравителен адрес от г-н Ангел Георгиев - Председател на Национално представителство на студентските съвети в Република България

 

Други:

  Благодарствено писмо от Надя Кантарева-Барух, Директор на Национално издателство за образование и наука "Аз Буки"