гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Контакти

За контакти:

Кандидатстудентски прием:
тел.: 052/355-106; email: priem@vfu.bg, marketing@vfu.bg
Допълнителна информация 

Експерт "Връзки с обществеността":
Милослава Георгиева
тел.: 052/359-643; email: m.georgieva@vfu.bg 

Студентски съвет:
тел.: 052/359-622; email: sc@vfu.bg 

Секретар „Работа със студенти“ 
ас. Мария П. Петрова 
Тел. 052/359 627; email: mariya.p.petrova@abv.bg 
https://www.facebook.com/students.vfu/ 

Фронт офис:
Сектор "Студенти"
тел.: 052/359-625; email: student@vfu.bg 

Сектор "Магистърски програми"
e-mail: nevena.atanasova@vfu.bg
тел.: 052/359-525, 052/359-640; 

Сектор "Дипломиране и сертифициране"
тел.: 052/359-639; email: sektor_ds@abv.bg 

Университетски център за подготовка на докторанти:
тел.: 052/359-609; email: vfudoctors@gmail.com 

Факултет "Международна икономика и администрация":
Административен секретар: инж. Павлета Кръстева
мобилен тел.: 0878 417 494

тел.: 052/359-564; email: pavleta.krasteva@vfu.bg  

Юридически факултет:
Административен секретар: Милена Иванова
тел.: 052/359-555; email: uf_vfu@abv.bg
Допълнителна информация 

Архитектурен факултет:
Административен секретар: инж. Десислава Дерибеева
тел.: 052/359-591; email: as@vfu.bg
Допълнителна информация 

Дистанционно обучение:
Инспектор: Тихомир Колев
Технически организатор: инж. Росица Пеева
тел.: 052/359-631; мобилен тел.: 0878-350-134; email: do@vfu.bg
Допълнителна информация 

Департамент "Чуждоезиково обучение":
Технически сътрудник: Миглена Димитрова
тел.: 052/359-593; email: dceo_vfu@abv.bg
Допълнителна информация 

Руски център:
Технически организатор: Мариела Желязкова 
тел.: 052/359-636; email: russiancentre@abv.bg
Допълнителна информация 

Филиал Смолян:
Директор: д-р Анелия Пържанова
тел.: +359 301 67 762; email: filial.sm@vfu.bg
Невена Попова
тел.: 0301/67-761; email: filial.sm@vfu.bg 

Адрес:
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 
България, Варна 9007, к.к. Чайка, ул "Янко Славчев" 84 
Телефон: 052/355-106

Контактна форма