гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Контакти

За контакти:

Кандидатстудентски прием:
тел.: 052/355-106; email: priem@vfu.bg, marketing@vfu.bg
Допълнителна информация 

Студентски общежития:
тел.: 052/359-550; 052/359-560

Експерт "Връзки с обществеността":
Милослава Георгиева
тел.: 052/359-643; email: m.georgieva@vfu.bg 

Отдел "Международна дейност и проекти": 
Ясмин Баракат - Експерт Международна дейност, 
тел.: 052/359-523, email: international@vfu.bg 
Кремена Хубчева - Експерт Международни проекти,  
тел.: 052/359-523, email:vfu-projects@vfu.bg
Миглена Димитрова - Еразъм+ координатор,   
тел.: 052/359-523, email: erasmus@vfu.bg;

Студентски съвет:
тел.: 052/359-622; email: sc@vfu.bg 

Фронт офис:
Сектор "Студенти"
тел.: 052/359-625; email: student@vfu.bg 

Сектор "Магистърски програми"
e-mail: nevena.atanasova@vfu.bg
тел.: 052/359-525, 052/359-640; 

Сектор "Дипломиране и сертифициране"
тел.: 052/359-639; email: diplomirane@vfu.bg 

Институт за обучение на докторанти:
тел.: 052/359-510; email: phd@vfu.bg 

Факултет "Социални, стопански и компютърни науки":
Административен секретар: инж. Павлета Кръстева
мобилен тел.: 0878 417 494

тел.: 052/359-564; email: pavleta.krasteva@vfu.bg  

Юридически факултет:
Административен секретар: Милена Иванова
тел.: 052/359-555; email: uf@vfu.bg
Допълнителна информация 

Архитектурен факултет:
Административен секретар: инж. Десислава Дерибеева
тел.: 052/359-591; email: as@vfu.bg
Допълнителна информация 
 
Център за дистанционно обучение:
Директор ЦДО: доц. д-р Мария Великова
Инспектор: Тихомир Колев
тел.: 052/359-631; мобилен тел.: 0878-350-134; email: do@vfu.bg
Технически организатор: инж. Росица Пеева
тел.: 052/359-583
Допълнителна информация 

Департамент "Чуждоезиково обучение" и следдипломна квалификация:
Технически сътрудник: Светла Йорданова
тел.: 052/359-593; email: fltdept@vfu.bg
Допълнителна информация 


Филиал Смолян: 
Директор: доц. д-р Анелия Пържанова
тел.: +359 301 67 762; email: filial.sm@vfu.bg
Антоанета Станева
тел.: 0301/67-761; email: filial.sm@vfu.bg 

 
Етична комисия на ВСУ в състав:
Председател:

доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
Зам. председател:
доц. д-р Младен Димитров Тонев
членове:
доц. д-р Орлин Стефанов Радев
доц. д-р инж. Нели Димитрова Тризлова
доц. д-р Димитър Радев Маринов

Борислава Петрова Христова
Ванеса Ивайло Събкова

 

Адрес:
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" 
България, Варна 9007, к.к. Чайка, ул "Янко Славчев" 84 
Телефон: 052/355-106

Контактна форма