гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

КУРС НА ТЕМА: “Дружествено право”

ЮРИДИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ ПРИ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ОРГАНИЗИРА: 

КУРС НА ТЕМА:
“Дружествено право.”

Курсът ще включва следните теми:
 

  "Изключване на съдружник в ООД. Проблеми на теорията и практиката."
 
   "Представителна власт на управителя/ управителите на ООД."
 
➥ "Разпореждане с акции."

 
Лектор -  проф. д-р Антон Грозданов - адвокат и арбитър. 
Срок за записване - 27.01.2023 г.
 
В рамките на курса обучаемите ще опреснят и придобият допълнителни (надграждащи) теоретични и практически знания в материята на дружественото право.
 
Дата на провеждане - 04.02.2023 г. от 10:00 часа, online, (5 часа) и 05.02.2023 г. от 10:00 часа, online, (5 часа).
Такса - 160 лв. за външни участници, 80 лв. за студенти и докторанти на ВСУ.
 
 
Линк за записване: https://bit.ly/3MboVxe
 
Курсът ще се проведе при събиране на група. 
Успешно завършилите курса получават сертификат за участие.
 
За контакти:
ас. Беатрис Йорданова
+359 897 807 648
beatris.yordanova@vfu.bg