гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Варненският свободен университет разкрива Гореща линия за психологично консултиране за студенти, преподаватели и приятели

01 Април 2020

От днес – 1 април, на сайта на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ – www.vfu.bg, е разкрита гореща линия за психологично консултиране на студенти, преподаватели и приятели на Университета.

Екип от 20 доброволци от магистърските програми „Психологично консултиране“, „Психология и психопатология на развитието“, „Приложна психология“ , както и от програмите за следдипломна квалификация, под супервизията на доц. д-р Красимир Иванов – ръководител на Катедра „Психология“ на Варненския свободен университет, ще консултират всеки, потърсил помощ във връзка с преживяването на изолацията или има проблеми с адаптацията в обстановка на криза.

Психолозите-доброволци на Варненския свободен университет ще консултират състояния, характерни за изолацията – повишена тревожност, трудности в адаптацията към социална изолация, промени в междуличностното общуване в новата среда. Ще дават психологична подкрепа за съхраняване на надеждата.

„Екипите от доброволци са високо квалифицирани, те са готови да работят с психосоматичните прояви на тревога и страх. Голяма част от тях имат свои кабинети и практики. За мнозина обучението в магистърските програми и в програмите за следдипломна квалификация надграждат знанията и опита им“, коментира доц. Иванов.

В случай, че на Горещата линия за психологично консултиране се установи проблем, който изисква специализирани консултации, същият ще бъде насочван към центровете за медико-психологична помощ.

Разкриването на Горещата линия е продиктувано от желанието да съхраним здравето на академичното семейство на Варненския свободен университет и да подкрепим общността, в която живеем и работим.


"Българите имат здрава основа и надеждата ще ги съхрани в този труден период", коментира доц. д-р Красимир Иванов пред БТА. Вижте пълния текст на интервюто ►