гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Виртуален отворен прозорец за ученици, владеещи чужди езици

26 Май 2020ДНЕС СВЕТЪТ Е В НАШИЯ УНИВЕРСИТЕТ
!
 
Световни учени, водещи преподаватели и лидери от практиката подготвят нашите студенти за професиите на бъдещето!
 
Ако учите в езикова гимназия или в паралелка с езиков профил, или притежавате високо ниво на владеене на чужд език, или искате да придобиете знания в международна среда
 
ВИЖТЕ ЗАПИС ОТ ВИРУАЛНИЯ ОТВОРЕН ПРОЗОРЕЦ ЗА УЧЕНИЦИ, ВЛАДЕЕЩИ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

ВИРТУАЛЕН ОТВОРЕН ПРОЗОРЕЦ
за ученици с интереси в областта на чуждите езици,
се проведе на 26 май 2020 г., 18,00 часа на адрес 
http://meet.google.com/bba-ktqz-pjt
 
Събитието отведе участниците към „интерактивна дискусионна аудитория“ , по време на която учениците имаха възможност да обсъдят с експерти от Варненския свободен университет своето кариерно развитие и различни възможности, които университетът предоставя на млади хора със специални езикови компетенции.

Участниците и техните родители имаха възможност да участват в интерактивните презентации в реално време и да задават конкретни въпроси, свързани с обучението и приема в университета.

Събитието е за:
  • Ученици в 10 и 11. клас.
  • Абитуриенти
  • Завършили средно образование
  • Студенти
  • Родители
 
Програма:
 
Час Тема Лектор
3'30" Възможности за участие в международни програми, мобилности и проекти проф. д-р Галина Шамонина – главен секретар на университета
9'30" Обучение на английски език в специалност „Информатика и компютърни науки“
Foundation Year (Computer Science)
Курс Text Mining

 
доц. д-р Галина Момчева – ръководител на катедра „Информатика“
21'19" Международна бакалавърска програма „Международен бизнес“
 
Международна магистърска програма „Предприемачество“
доц. д-р Елеонора Танкова – декан на факултет „Международна икономика и администрация“
30'00"  Представяне на специалност "Право" доц. д-р Олга Борисова - преподавател в катедра „Правни науки“ към Юридически факултет
37'30"  Представяне на специалност "Архитектура" д-р арх. Христо Топчиев – преподавател в катедра „Архитектура и урбанистка“ към Архитектурен факултет
     
  Дискусия  


Можете да ни последвате в YouTube:
https://www.youtube.com/user/VarnaFreeUniversity
за да видите всички Виртуални отворени прозорци на университета.
ПОКАНЕТЕ И ПРИЯТЕЛИ!

За допълнителни въпроси:
admission@vfu.bg;
dragoev@vfu.bg;
0878/417428;
052/355106