гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Еразъм-студентка на ВСУ "Черноризец Храбър" е на обучение във Вроцлав

11 Януари 2022
Елени Скева е студент в 4. курс на специалност "Психология" на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Тя кандидатства за мобилност с цел обучение по Програма "Еразъм+" и вече е във Вроцлавския университет в Полша. С чуждите си колеги тя работи през целия зимен семестър на академичната 2021/2022 година. Елени е завършила средното си образование в Гърция, а след това избра ВСУ "Черноризец Храбър". 

"Всеки ден се срещам и запознавам с нови хора, а също и с красотата на прекрасния Вроцлав", каза студентката в специалното видео, което ни изпрати от водещия полски университет.

Партньорството между ВСУ "Черноризец Храбър" и University of Wroclaw е от 2014 г. То се реализира в областите "Политически науки" и "Психология", а Елени е един от десетте студенти, които са осъществили входяща и изходяща мобилност по програма "Еразъм+" в двата  университета.

Преди броени месеци "Еразъм+" отведе Лора Петкова - студент във втори курс на специалност „Графичен дизайн“ на ВСУ „Черноризец Храбър“,  на 3-месечно обучение в Университета по хуманитарни и икономически науки в Лодз, Полша.

Студентите на Варненския свободен университет имат възможност да кандидатствата за студентски мобилности с цел обучение или с цел практика.
Вижте повече на http://erasmus.vfu.bg/