гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Какво ново в една от предпочитаните магистърски програми на Катедра "Икономика"

16 Ноември 2020Стартира обучението в една от най-предпочитаните магистърски програми на катедра „Икономика” – „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг".

"Чрез обучението в магистърската програма, студентите инвестират в получаването на допълнителни знания и умения, както и в придобиването на професионална квалификация. Това се случва въпреки световната пандемия, сподели ръководителят на магистърската програма доц. д-р Виржиния Иванова.

В магистърската програма през тази академична година се включиха студенти, завършили бакалавърска степен в различни професионални направления и университети в България. Част от тях вече имат реализация в сферите на финансите, банковото дело, международния бизнес, маркетинга и др., но са решени да надградят своите знания и умения, както и да придобият образователно-квалификационна степен „магистър” с професионална квалификация по финанси и банки. И тази година студентите ще имат възможност да се запознаят с опита на водещи експерти, да участват в различни научно-изследователски дейности, майсторски класове и др.

Какво споделиха абсолвентите от магистърската програма "Финансов и банков мениджмънт и маркетинг" от Випуск 2020, вижте тук ►

Магистърската програма „Финансов и банков мениджмънт и маркетинг“ е с дългогодишни традиции в направление „Икономика“ – повече от 10 години обучава студентите и гради техните професионални качества, умения и съдейства за тяхната реализация. Магистърската програма е сред най-предпочитаните и има над 500 завършили студенти, реализирани в сферата на финансите, банките, национални и международни компании и др. Голяма част от възпитаниците й заемат ръководни длъжности както в страната, така и в чужбина.

Магистърската програма е интересна и подходяща за професионално и кариерно развитие на младите специалисти – освен икономическа, те придобиват професионална квалификация в областта на финансите и банките, но допълнително имат знания и умения в сферата на фирмения, банков и застрахователен мениджмънт и маркетинг.

Последвайте ни и във фейсбук ►