гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Клубът на криминалиста вече с устав и със сайт

22 Април 2021

Новоучреденият „Клуб на криминалиста“ към Варненския свободен университет прие вчера Устав на организацията. Клубът вече има и Управителен съвет – той се председателства от Алекс Маринов – студент в специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ във ВСУ „Черноризец Храбър“, и в него членуват осем представители на различни университети, с различен професионален и личностен профил, които са свързващото звено между академичната и професионалната общност.

По време на общото събрание бе представен сайта на „Клуб на криминалиста“ -  kriminalisti.bg, създаден от Алекс Маринов. Планират се редица интересни проекти, по които ще работи организацията. Сред тях е създаването на Виртуален музей, който ще включва експонати от Музея на Шерлок Холмс в Лондон, както и елементи от експозиции на съществуващия в миналото български музей по криминалистика.

За почетен член на клуба бе избрана проф. д.ик.н. Анна Недялкова – Председател на Настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър“.

„Изключителна чест е да бъда член на „Клуб на криминалиста“. Респект към това, което сте направили“, каза проф. д.ик.н. Анна Недялкова по време на учредителното събрание. Създаването на Клуба, в годината в която  Варненския свободен университет отбелязва своята 30-та годишнина, е пример за достойно реализирана мисия на учредителите, коментира Председателят на Настоятелството. Проф. Недялкова допълни, че е гордост за университета и доказателство, че младото поколение е поело по нов път, че има свежи идеи, които реализира бързо и делово. Тя пожела на профайлърите въображение, за да приемат най-смелите предизвикателства, амбиция, за да постигат идеите си и отговорност за   резултатите.

Виже какво сподели проф. д.ик.н. Анна Недялкова пред членовете на "Клуб на криминалиста" ► 

 
„Клубът на криминалиста“ бе създаден през февруари т.г. след изключително успешното обучение за профилиране на неизвестни извършители на престъпления, проведено от проф. д.ю.н. Йонко Кунчев - декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и ръководител на магистърската програма „Съдебни експертизи“ в университета. В обучението активно се включиха над 160 представители на различни сфери на обществения живот – психолози, юристи, педагози, експерти по сигурността, представители на държавни и общински структури, журналисти и студенти от различни специалности на ВСУ „Черноризец Храбър“, както и възпитаници на други университети. Участниците се обединиха около идеята да продължат да общуват помежду си в различни области, свързани с криминалистиката. Вече се проведоха обучения, водени от Правда Илиева - докторант по криминалистика във ВСУ „Черноризец Храбър“ и член на УС на Клуба. Тя представи пред младите профайлъри профил на първия сериен убиец в Кипър, а вчера бе анализирано значението на татуировката за идентифициране на извършители на престъпления.