гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

НАШИ СТУДЕНТИ ПРИКЛЮЧИХА ДИСТАНЦИОННИЯ СИ СТАЖ В ДЪРЖАВНИЯ АКАДЕМИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ ЗА ХУМАНИТАРНИ НАУКИ (ДАУХН) ПРИ РУСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

10 Юни 2021


 


            Двама студенти от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър успешно приключиха едномесечния си стаж в Държавния академичен университет за хуманитарни науки (ДАУХН) в Москва“. На финалната среща те представиха и защитиха курсови проекти. Виктория Бойчева и Валентин Марков са първите, които стажуват в ДАУХН след подписването на договора за сътрудничество между двата университета. ДАУХН към Руската академия на науките обединява традициите на руската наука със съвременните изисквания за постигане на високи резултати във висшето образование.

            Стажът се проведе онлайн и изцяло на английски език. Той беше воден от изтъкнати преподаватели на ДАУХН - проф. Татяна Кузмина и проф. Вадим Подолски.

            По време на защитата на курсовите проекти Валентин Марков представи темата „Външната политика след Студената война“, а третокурсничката в специалност „Международни отношения“ Виктория Бойчева отлично презентира темата „Тръбопроводът „Южен поток“. Те получиха поздравления от проф. Татяна Кузмина за доброто представяне и точния анализ. Тя изрази задоволството си от високото ниво на провеждане на стажа и добрата подготовка на студентите на ВСУ

            В срещата се включи и зам.-ректорът по международни отношения  на ДАУХН - г-н Вячеслав Сутирин, който поздрави нашите студенти за доброто представяне и изрази своята благодарност за успешния старт на сътрудничеството между двата университета и надеждите си, че ни предстоят още много съвместни проекти.

            Виктория Бойчева и Валентин Марков получиха поздравления и от проф. д-р Галина Шамонина  –  главен секретар на университета. Тя благодари на преподавателите, водещи стажа на нашите студенти във ДАУХН, и на ръководителя на Международния отдел - г-жа Алиса Лобова. „Това е първият дистанционен стаж на обменни начала. В нашия университет вече се обучиха студентите на ДАУХН - Диана Вечер, Наталия Иванова и Таисия Семьонова. Това успешно начало показва, че сме готови да реализираме съвместно нови идеи, съвместни програми, мобилности и стажове“, подчерта проф. Г. Шамонина.