гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Оценките от държавния изпит по специалността на завършилите гимназии по изкуствата ще се признават за кандидатстудентски изпит за специалностите “Интериорен дизайн” и “Графичен дизайн”

09 Юни 2020Зрелостниците от паралелка "Изящни изкуства и рекламна графика" на Националното училище по изкуствата "Добри Христов" НУИ "Добри Христов" във Варна защитиха дипломните си проекти преди ден. Член на изпитното жури бе доц. д-р арх. Пламен Петров - преподавател в катедра "Архитектура и урбанистика" на Варненски свободен университет. Той поздрави завършващите за творческите им постижения и представи възможностите, които предлага университетът за архитекти, интериорни и графичнии дизайнери.

За учебната 2020 / 2021 оценките от държавния изпит по специалността на завършилите гимназии по изкуствата и дизайна ще се признават за кандидатстудентски изпит за специалностите “Интериорен дизайн” и “Графичен дизайн” във ВСУ "Черноризец Храбър".

Възпитаниците на училището по изкуствата във Варна представиха своите артистични произведения - живопис, черно-бели и цветни литографии, постери и проекти за фирмена идентичност, както и рекламни материали. Част от зрелостниците споделиха, че ще продължат обучението си във Варненския свободен университет.

Кандидатстването в университета е изцяло онлайн - 24 часа, 7 дни в седмицата.