гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84

Специалност "Информатика" бе на фокус в първия "Виртуален отворен прозорец"

17 Март 2020При особен интерес от страна на кандидат-студенти, родители и преподаватели премина първата сесия от серията "Виртуални отворени прозорци" в помощ на кандидатстудентите. В Google-приложението Hangouts Meet доц. д-р Галина Момчева - ръководител на катедрата "Информатика" на Варненския свободен университет представи различните възможности за професионално ориентиране, предимствата на обучението в катедрата, специалните проекти, по които работят студентите, а също и професионалната реализация на завършилите. "Нашите студенти започват работа още преди да са завършили", коментира в живата видеовръзка доц. Момчева.

Предаването се излъчи на живо и на фейсбук страницата на Варненския свободен университет.


Снимки: Христо Русев


„Виртуалните прозорци“ ще бъдат отворени от 17 до 20 март. От тях абитуриентите ще научат, че кандидатстването е 24/7 -  изцяло в електронна среда. Кандидат-студентите могат да обсъдят с преподаватели и студенти от Варненския свободен университет своето кариерно развитие и различни въпроси, свързани с кандидатстването в професионалните направления „Психология“, „Право“, „Администрация и управление“, „Икономика“, „Информатика и компютърни науки“, „Архитектурастроителство и геодезия“, „Изкуства“, „Национална сигурност“.
На сайта – 
www.vfu.bg, във фейсбук и инстаграм профилите на ВСУ „Черноризец Храбър“ (VarnaFreeUniversity) са публикувани линкове-покани за приложението на Google – Hangouts Meet, които водят младежите към „дискусионна аудитория“ на живо. Кандидат-студентите, техните родители и преподаватели ще имат възможност да участват в интерактивните презентации в реално време и да задават конкретни въпроси, свързани с обучението и приема в университета.
Записи на срещите ще бъдат публикувани в сайта www.vfu.bg, а също и на страниците ни в YouTube, Facebook и Instagram.
 
ЛИНКОВЕ за ВИРТУАЛНИ ОТВОРЕНИ ПРОЗОРЦИ
кандидатстудентска кампания на ВСУ „Черноризец Храбър“
17-20.03.2020 г.

 
 
  Дата Час Професионално направление/специалност Линк
Google Hangout Meet
1 17.3.2020 11:00 ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (бакалаври) Присъединяване към Hangouts Meet
meet.google.com/nzo-ffqr-ywz
2 17.3.2020 18:00 ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (магистри) Присъединяване към Hangouts Meet
meet.google.com/owd-dctw-zna
3 18.3.2020 11:00 АРХИТЕКТУРА и ДИЗАЙН Присъединяване към Hangouts Meet
meet.google.com/cqz-yead-skv
4 18.3.2020 13:00 СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ Присъединяване към Hangouts Meet
meet.google.com/rbi-aomh-vtx
5 19.3.2020 13:00 ИКОНОМИКА Присъединяване към Hangouts Meet
meet.google.com/cep-yfxm-crb
6 19.3.2020 15:00 АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ Присъединяване към Hangouts Meet
meet.google.com/drf-buns-msm
7 20.3.2020 11:00 ПРАВО Присъединяване към Hangouts Meet
meet.google.com/kdq-wchs-nmv
8 20.3.2020 13:00 ИЗКУСТВА Присъединяване към Hangouts Meet
meet.google.com/pkk-eikp-mer
9 20.3.2020 15:00 ПСИХОЛОГИЯ Присъединяване към Hangouts Meet
meet.google.com/bdm-aseu-zsn