гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Студенти от магистърската програма "Кръгова икономика" посетиха завода за преработка на твърди битови отпадъци

08 Юни 2022
Студенти от магистърската програма "Кръгова икономика" на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" посетиха завода за преработка на твърди битови отпадъци "Екоинвест Асетс" край с. Езерово. Те се запознаха на място с процесите на преработка на отпадъците. За работата на завода разказа директорът Емил Дичев.

Посещението е част от практическите занятия в обучението им по програма "Кръгова икономика".

Във втория випуск на пилотната в България и в Европейския съюз интердисциплинарна магистърска програма „Кръгова икономика“ учат 25 студенти. Те са стипендианти на Настоятелството на ВСУ "Черноризец Храбър". Програмата се провежда под патронажа на Генерална дирекция „Околна среда“ в Европейската комисия.

"Избрах да се обучавам в магистърската програма "Кръгова икономика" на Варненския свободен университет, тъй като се изучават дисциплини, които могат да ни помогнат във визията и стремежа да направим община Провадия по-зелена и по-екологична", каза Димо Димов, председател на Общинския съвет в града.

Мария Джунлиева, която се занимава с логистика в транспортна фирма и студент в магистърската програма, вярва, че кръговата икономика е единственият начин да опазим природната среда и да подобрим мястото, в което живеем.

"В рамките на магистърската програма студентите вече се запознаха с редица дисциплини, свързани с устойчивото развитие и политиките на ЕС за прилагане на моделите на кръгова икономика. Магистрите са представители на различни общини, компании и организации. Те имаха възможност да видят сложния процес на безотпадно бъдеще. Ролята на магистърската програма е да подкрепя развитието именно на такива млади специалисти, които успешно да се реализират в страната, както и да участват в реализирането на европейски проекти", коментира проф. д-р Емил Панушев, ръководител на магистърската програма.

Магистърската програма "Кръгова икономика" предлага специализирано обучение по актуални проблеми на ефективното използване на ресурсите чрез прилагане на безотпадни, ниско енергоемки и зелени технологии, опазване на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие с международните, европейски и национални критерии и изисквания. Кръговата икономика е нов модел, който се популяризира от ЕС не само сред страните-членки, а и по целия свят. Основната цел е да се намали отпечатъка върху околната среда и да се щадят ресурсите на планетата ни. Кръговата икономика трябва да стане нещо общоприето и трайно в рамките на националните и регионалните политики, тя трябва да заеме постоянно място в сферите на туризма, селското стопанство, транспорта, енергетиката. Този модел би трябвало да бъде активно възприет от бизнеса, но да бъде заложен и като развитие на социалната икономика, каза при откриването на програмата Джордж Кремлис - почетният директор на Генерална дирекция „Околна среда“ в Европейската комисия.

Още информация за магистърската програма "Кръгова икономика" и как да кандидатствате в нея, вижте тук ►


Какво споделиха студентите от магистърската програма вижте във видеото: 

Димо Димов, председател на Общински съвет - Провадия
Мария Джунлиева, експерт по транспорт и логистика
Проф. д-р Емил Панушев, ръководител на магистърската програма