гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

12 ПЪЛНИ ОТЛИЧНИЦИ НА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ НА СТУДЕНТИТЕ ПО КОМПЮТЪРНИ НАУКИ

07 Октомври 201912 студенти от 18-те явили се на защита на дипломна работа в професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, получиха оценки Отличен 6.00 през уикенда. Това отразява трайната тенденция в Катедрата по компютърни науки за обучение на високомотивирани студенти, коментира ръководителя на Катедрата доц. д-р Галина Момчева.

Сред дипломантите са първите петима студенти, които завършват бакалавърската програма “Информатика и компютърни науки” в дистанционна форма на обучение във Варненски свободен университет. Седем от студентите се обучаваха паралелно и в "СофтУни".

Темите на дипломните работи и магистърските тези съответстват на препоръките на катедрата за работа по съвременни тематични области. Те са свързани с анализ и подобряване на UI/UX на платформите за бързо хранене, достъпност на уеб приложения за хора с нарушено зрение, разработка на уеб приложение с колективна интелигентност, разработки за автоматизация на дома (IoT), гласово управление на телевизор, автоматизирано генериране на SQL заявки, подобряване на мрежовата сигурност, автоматизация на функциите на мобилно устройство, софтуер за банкомати, платформа за намиране на следболнично лечение за пациенти и др. Катедрата получи и писмо за подкрепа и интерес към разработката на Милена Вълчева от фирма TakeAway, подписано от Гергана Венева - мениджър продажби BGMenu. Защитата се проведе на български и английски език.

Ръководители, консултанти и рецензенти на дипломантите са: доц. д-р Галина Момчева, доц. д-р Веселина Спасова, проф. д-р Теодора Бакърджиева, доц. д-р Евгения Ракитина, х.ас. Антоанета Петкова, х.ас. Иво Ракитин, проф. Маринова, доц. Еди Чакъров.

Държавната изпитна комисия препоръча на завършващите бакалаври подходящите за тях магистърски програми: “Софтуерно инженерство и мениджмънт” (http://sem.vfu.bg), “Дигитален маркетинг и уеб дизайн” (http://digitalmarketing.vfu.bg), “Киберсигурност” (http://cybersecurity.vfu.bg), “Data Science” (Наука за данните) само на англ. език (http://datascience.vfu.bg).

Председателят на държавната изпитна комисия проф. Теодора Бакърджиева и научен ръководител на София Френкел (магистър от програмата Дигитален маркетинг и уеб дизайн) препоръча продължаване на обучението й в докторска програма с представената от нея разработка в магистърска теза за анализ на проблематиката “Как да победим Амазон?” (успешни практики за дигитален маркетинг на Амазон - анализи и изследвания B2C), която ще бъде публикувана в сайта на ВСУ "Черноризец Храбър" с лиценз CC и с която специално ще бъдат запознати студентите от магистърската програма “Дигитален маркетинг и уеб дизайн” и студенти, изучаващи компютърни науки, международен бизнес и др.

За първи път за дипломна разработка се представя опит, придобит по време на мобилност по програма "Erasmus+" - студентът Стелиян Токмакчиев презентира разработката на платформа за възможности за следболнично лечение за пациенти в Германия. 

Специална покана получи студентът Ася Минчева да продължи работа по темата за подобряване на достъпността на уеб приложения за хора с нарушено зрение, като привлече студенти от различни специалности в университета, с които да направи свой научно-изследователски екип. Това съответства на новата посока на развитие на обучението в катедрата - развиване и на научно-изследователски умения на студентите, на базата на потребността на бизнеса от кадри с R&D профил.

Стелиян и Ася са и сред вече награждаваните участници в националното състезание по извличане на данни и знания QUERYADA, което ще се проведе тази година за пети пореден път в периода 8-10 ноември 2019 г. във Варненски свободен университет.

Половината от студентите, явили се на държавната изпитна сесия на 5.10.2019 г. не  живеят постоянно във Варна, но се обучаваха във Варненския свободен университет, което е от особено значение за фирмите и потребността от осигуряване на стажове и студентска заетост. През следващият семестър предстои осигуряване на възможност за дистанционна форма на обучение и в ключовите магистърски програми, които катедрата създаде и развива успешно.