България, 9007, Варна, к.к. Чайка
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

„Masterclass Work 4.0“

11 Април 2019

„Masterclass Work 4.0“ се проведе във Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ днес. В срещата участваха зам.-министърът на образованието и науката Петър Николов, зам.-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова, президентът на КНСБ Пламен Димитров, кметът на Варна Иван Портних, начаникът на Регионалното управление на образованието във Варна – Венцеслава Генова, представители на местната власт, на неправителствени организации, работодатели, преподаватели, студенти.

Председателят на настоятелството на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова представи стратегията за дигитализация на образователната и научноизследователска дейност на университета. В рамките на проекта „Алианс 4.0“ вече стартираха новите консултантски и научни дейности на Варненския свободен университет, в отговор на предизвикателствата на четвъртата индустриална революция. Това са серия от магистърски програми в най-важните области – дигитални технологии за индустрията, за управлението и услугите, за образованието и за учителите, система за образование и изследване на киберсигурността и интелигентните системи за сигурност. „Човешкият ресурс трябва да се превърне в човешки капитал“, каза в презентацията си проф. Недялкова.

95 % от днешните първокласниците след завършване на образованието си ще работят професия, която още не съществува, заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той коментира, че дигитализацията е предизвикателство, което директно влияе на пазара на труда. Нейното въздействие трудно може да се прогнозира. Като цяло анализ на „Индустрия 4.0“ съществува само в най-развитите страни на Европейския съюз. Но е ясно – работната сила трябва се адаптира към това предизвикателство. Големият отсъстващ в този дебат, засега е бизнесът. 

Министерството на образованието и науката от няколко години работи по подобряване на дигиталните умения в началното и средното образование - заяви Петър Николов -заместник-министър на образованието и науката.Той допълни, че в момента усилията са насочени към висшето образование.

Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова каза, че през май стартира нова програма за обучение по информационни технологии на 5500 младежи до 29 години и на хора, навършили 55 години.

Кметът на Варна Иван Портних каза, че образованието е приоритет № 1 на Община Варна. Университетите са много активни в синхронизиране на образователните програми с бизнеса, а Варна е избрана за един от 30-те иновативни дигитални хъба от Европейската комисия за Югоизточна Европа, което е сериозна отправна точка за следващия програмен период в областта на дигиталното образование.

Участниците във форума поздравиха ръководството на ВСУ „Черноризец Храбър“ за откритите иновативни магистърски  програми по различни специалности, свързани с дигиталната революция - „Предприемачество“, „Кръгова икономика“, „Киберсигурност“ и „Интелигентни системи за сигурност“ и „Data Science“, а председателят на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, сподели, че Варненският свободен университет е най-добрият частен университет в България.