гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Учебен разпис

Важно за студентите, менторите и обучаващите организации, сключващи договори с ВСУ "Черноризец Храбър" по проект "Студентски практики - Фаза 2"

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" ще приема  документи след  11.01.2021 г. Първата възможна дата за начало на практическо обучение е 18.01.2021 г.  Молим, документите да бъдат изпращани по куриер или чрез Български пощи.ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ, МЕНТОРИТЕ И ОБУЧАВАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, СКЛЮЧВАЩИ ДОГОВОРИ С ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“


Учебно разписание


Учебно разписание - редовно обучение
Учебно разписание - задочно обучение 
Учебно разписание - магистърски програми 
 
Всички студенти, които се явяват на изпити с индивидуални изпитни протоколи, задължително се регистрират в акаунтите си @vfu.bg и 
попълват електронeн формуляр за регистрация за изпит в срок не по-кратък от седем работни дни преди изпита.

За явяване на изпити студентите трябва да са платили дължимите семестриални и административни такси.
 

Online Заявление за явяване на изпит с индивидуален изпитен протокол - за да попълните заявлението, е необходимо да влезете в google с университетския си акаунт @vfu.bg 

Виртуални аудитории
ИНСТРУКЦИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСУ за използване на G-Suite
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВСУ за използване на G-Suite - Създаване и управление на акаунти
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВСУ за използване на G-Suite - Google Classroom

  

Анкети


Анкета за качеството на учебния процес
Анкета за качесто на административното обслужване 

Юридически факултет:
Анкета за качество на учебния процес (Катедра "Правни науки")
Анкета за качесто на административното обслужване (Катедра "Правни науки")

 


 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия за всички форми на обучение – в периода от 01.09.2020 до 20.12.2020 г. Откриване на учебната година – 01.10.2020 г.
Въвеждащи дни за студентите от първи курс – 1 и 2 октомври 2020 г.
Редовна изпитна сесия – от 01.02.2021 до 28.02.2021 г.
(октомври, ноември, декември за задочно обучение)
Поправителна изпитна сесия – от 01.03.2021 до 14.03.2021 г.

 
Академична ваканция*:  21.12.2020 – 31.01.2021 г.

 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия – от 01.02.2021 до 06.06.2021 г.
Задочно обучение - в пeриода от 01.02.2021 г. до 20.03.2021 г.
Редовно обучение - от 01.03.2021 г.
Поправителна изпитна сесия – задочно обучение – от 07.06.2021 до 11.07.2021 г.
Поправителна изпитна сесия – редовно обучение – от 05.07.2021 до 11.07.2021 г.
Ликвидационна сесия – 01.09.2021 – 30.09.2021 г.

 
Академична ваканция*: 12.07.2021 – 31.08.2021 г.
 
Учебните занятия се провеждат на две смени – от 08.00 до 12.50  и от 13.30 до 20.00 часа.
           
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ:
Есенна сесия –  октомври, ноември, декември
Пролетна сесия – март, април, май
 
 
НЕУЧЕБНИ ДНИ*:
6 септември – Ден на съединението
22, 23 септември – Ден на независимостта
1 ноември – Ден на народните будители
8, 9 декември – Студентски празник
24, 25 и 26 декември – Рождество Христово
1 януари – Нова година
3 март – Национален празник на България
1 май – Международен ден на труда
30  април, 1, 2, 3 май – Възкресение Христово
6 май – Ден на храбростта на българската армия
24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура.
_______________________________
* - в периодите на очни занятия, обучението не се прекъсва


 УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Поправителна изпитна сесия
 • Архитектурен факултет – 30. 05. 2020 г. до 21. 06. 2020 г.
 • Ф-т „Международни икономика и администрация” и Юридически факултет – от 06. 07. 2020 г. до 20. 07. 2020 г. (зимна и лятна поправителна сесия в един период)
 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия:
 • Юридически факултет – 09.03.2020 до 07.06.2020 г.
 • Ф-т „Международни икономика и администрация” – 09. 03. 2020 до 07. 06. 2020 г.
 • Архитектурен факултет, кат. “Изкуства” и кат. “ССС”– 09. 03. 2020 до 21. 06. 2020 г.
 • Архитектурен факултет, кат. “Архитектура и урбанистика” – 09. 03. 2020 до 12. 07. 2020 г.
 
Редовна изпитна сесия:
 • Юридически факултет – от 08. 06. 2020 г. до 05. 07. 2020 г.
 • Ф-т „Международни икономика и администрация” – от 08. 06. 2020 г. до 05. 07. 2020 г.
 • Архитектурен факултет, кат. “Изкуства” и кат. “ССС” – от 22. 06. 2020 г. до 19. 07. 2020 г.
 • Архитектурен факултет, кат. “Архитектура и урбанистика” от 13. 07. 2020 г. до 31. 07. 2020 г.
 
Поправителна изпитна сесия:
 • Юридически факултет – от 06. 07. 2020 г. до 20. 07. 2020 г.
 • Ф-т „Международни икономика и администрация” – от 06. 07. 2020 г. до 20. 07. 2020 г.
 • Архитектурен факултет, кат. “Изкуства” и кат. “ССС” – от 20. 07. 2020 г. до 26. 07. 2020 г.
 • Архитектурен факултет, кат. “Архитектура и урбанистика” – от 1. 08. 2020 г до 9. 08. 2020 г.
 •  
Ликвидационна сесия:
 • Ф-т „Международна икономика и администрация – от 20. 07. 2020 г. до 31. 07. 2020 г.
 • Юридически факултет и Архитектурен факултет – от 14. 09. 2020 г. до 30. 09. 2020 г.
 
Академична ваканция*:  21. 07. 2020 г. – 13. 09. 2020 г.
 
Учебните занятия да се провеждат на две смени – от 08.00 до 12.50  и от 13.30 до 20.00 часа.
           
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ:
 
ОКС «бакалавър» и ОКС «магистър»
Пролетна сесия – юни, юли, август
 
НЕУЧЕБНИ ДНИ*:
6 септември – Ден на съединението
22, 23 септември – Ден на независимостта
1 ноември – Ден на народните будители
8, 9 декември – Студентски празник
24, 25 и 26 декември – Рождество Христово
1 януари – Нова година
3 март – Национален празник на България
17, 18, 19, 20 април – Възкресение Христово
1 май – Международен ден на труда
6 май – Ден на храбростта на българската армия 
24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура.
_______________________________
* - в периодите на очни занятия, обучението не се прекъсва