гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Учебен разпис

Уважаеми студенти,

Начинът и мястото на провеждане на учебните занятия през 2021/2022 г. ще бъдат определени в зависимост от епидемичната обстановка в страната и предписанията на Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката. 

 

Учебно разписание


Учебно разписание - редовно обучение
Учебно разписание - задочно обучение 
Учебно разписание - магистърски програми 
 

Всички студенти, които се явяват на изпити с индивидуални изпитни протоколи, задължително се регистрират в акаунтите си @vfu.bg и

попълват електронен формуляр за регистрация за изпит в срок не по-кратък от седем работни дни преди изпита.
За явяване на изпити студентите трябва да са платили дължимите семестриални и административни такси.


Инструкция за активиране на университетски акаунти @vfu.bg (необходимо за участие в учебния процес и комуникация)

Online Заявление за явяване на изпит с индивидуален изпитен протокол - за да попълните заявлението, е необходимо да влезете в google с университетския си акаунт @vfu.bg 

ИНСТРУКЦИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСУ за активиране на университетски акаунт @vfu.bg
ИНСТРУКЦИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСУ за използване на G-Suite

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВСУ за използване на G-Suite - Създаване и управление на акаунти
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВСУ за използване на G-Suite - Google Classroom

  

Анкети


Анкета за качеството на учебния процес

 


 

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Редовно и дистанционно обучение
Учебни занятия за зимен семестър 27.09.2021 г. - 23.12.2021 г.

II-V-ти курс на Архитектурен факултет:

01.09.2021 г. - 23.12.2021 г.
Зимна академична ваканция
24.12.2021 г. - 31.01.2022 г.
 
Зимна изпитна сесия
01.02.2022 г. - 28.02.2022 г. 
 
Зимна поправителна сесия
01.03.2022 г. - 14.03.2022 г.
 
Учебни занятия за летен семестър
01.03.2022 г. - 05.06.2022 г.
 
Лятна изпитна сесия
06.06.2022 г. - 03.07.2022 г. 
 
Лятна поправителна сесия
04.07.2022 г. - 15.07.2022 г.
 
Лятна академична ваканция
16.07.2022 г. - 31.08.2022 г.
 
Годишна ликвидационна сесия
01.09.2022 г. - 30.09.2022 г.
 
Държавни изпити
и защити на дипломни работи

Есенна сесия: октомври – декември 2021 г.
Пролетна сесия: март – май 2022 г.
 
Задочно обучение
Учебни занятия за зимен семестър I-ви курс: 27.09.2021 г. - 31.10.2021 г.

II-VI-ти курс: 01.09.2021 г. - 30.09.2021 г.

Филиал Смолян: 01.09.2021 г. - 31.10.2021 г.
Зимна изпитна сесия
октомври – декември 2021 г.
 
Зимна поправителна сесия
01.03.2022 г. - 14.03.2022 г.
Филиал Смолян: 01.02.2021 г. - 13.02.2021 г.
 
Учебни занятия за летен семестър 01.02.2022 г. - 28.02.2022 г. 

II-V-ти курс на Архитектурен факултет:

01.03.2022 г. - 30.03.2022 г.

Филиал Смолян: 01.02.2022 г. - 30.03.2022 г.
Лятна изпитна сесия
март – юни 2022 г.
 
Лятна поправителна сесия
06.06.2022 г. - 15.07.2022 г.
 
Годишна ликвидационна сесия
01.09.2022 г. - 30.09.2022 г.
 
Държавни изпити и защити на дипломни работи
Есенна сесия: октомври – декември 2021 г.
Пролетна сесия: март – май 2022 г.
 
 

 
 

Неучебни дни:
6 септември – Ден на съединението
22, 23 септември – Ден на независимостта
1 ноември – Ден на народните будители
8, 9 декември – Студентски празник
24, 25 и 26 декември – Рождество Христово
1 януари – Нова година
3 март – Национален празник на България
1 май – Международен ден на труда
22, 23, 24, 25 април – Възкресение Христово
6 май – Ден на храбростта на българската армия 
24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура.