гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Учебен разпис

Уважаеми студенти,

Начинът и мястото на провеждане на учебните занятия през 2021/2022 г. ще бъдат определени в зависимост от епидемичната обстановка в страната и предписанията на Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката. 

 

Учебно разписание


Учебно разписание - редовно обучение
Учебно разписание - задочно обучение 
Учебно разписание - магистърски програми 
 

Всички студенти, които се явяват на изпити с индивидуални изпитни протоколи, задължително се регистрират в акаунтите си @vfu.bg и

попълват електронен формуляр за регистрация за изпит в срок не по-кратък от седем работни дни преди изпита.
За явяване на изпити студентите трябва да са платили дължимите семестриални и административни такси.


Инструкция за активиране на университетски акаунти @vfu.bg (необходимо за участие в учебния процес и комуникация)

Online Заявление за явяване на изпит с индивидуален изпитен протокол - за да попълните заявлението, е необходимо да влезете в google с университетския си акаунт @vfu.bg 

ИНСТРУКЦИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСУ за активиране на университетски акаунт @vfu.bg
ИНСТРУКЦИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСУ за използване на G-Suite


  

 

 

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Редовно и дистанционно обучение
Учебни занятия за зимен семестър 27.09.2021 г. - 23.12.2021 г.

II-V-ти курс на Архитектурен факултет:

01.09.2021 г. - 23.12.2021 г.
Зимна академична ваканция
24.12.2021 г. - 31.01.2022 г.
 
Зимна изпитна сесия
01.02.2022 г. - 28.02.2022 г. 
 
Зимна поправителна сесия
01.03.2022 г. - 14.03.2022 г.
 
Учебни занятия за летен семестър
01.03.2022 г. - 05.06.2022 г.
 
Лятна изпитна сесия
06.06.2022 г. - 03.07.2022 г. 
 
Лятна поправителна сесия
04.07.2022 г. - 15.07.2022 г.
 
Лятна академична ваканция
16.07.2022 г. - 31.08.2022 г.
 
Годишна ликвидационна сесия
01.09.2022 г. - 30.09.2022 г.
 
Държавни изпити
и защити на дипломни работи

Есенна сесия: октомври – декември 2021 г.
Пролетна сесия: март – май 2022 г.
 
Задочно обучение
Учебни занятия за зимен семестър I-ви курс: 27.09.2021 г. - 31.10.2021 г.

II-VI-ти курс: 01.09.2021 г. - 30.09.2021 г.

Филиал Смолян: 01.09.2021 г. - 31.10.2021 г.
Зимна изпитна сесия
октомври – декември 2021 г.
 
Зимна поправителна сесия
01.03.2022 г. - 14.03.2022 г.
Филиал Смолян: 01.02.2021 г. - 13.02.2021 г.
 
Учебни занятия за летен семестър 01.02.2022 г. - 28.02.2022 г. 

II-V-ти курс на Архитектурен факултет:

01.03.2022 г. - 30.03.2022 г.

Филиал Смолян: 01.02.2022 г. - 30.03.2022 г.
Лятна изпитна сесия
март – юни 2022 г.
 
Лятна поправителна сесия
06.06.2022 г. - 15.07.2022 г.
 
Годишна ликвидационна сесия
01.09.2022 г. - 30.09.2022 г.
 
Държавни изпити и защити на дипломни работи
Есенна сесия: октомври – декември 2021 г.
Пролетна сесия: март – май 2022 г.
 


 
График на занятията по специалности, задочно обучение за летен семестър, учебна 2021/2022 г.
Специалност Курс От До
Хореография
1 01.02.2022
11.03.2022
18.03.2022
26.03.2022
22.02.2022
13.03.2022
20.03.2022
27.03.2022
2 07.03.2022 22.03.2022
3 07.03.2022 23.03.2022
4 11.03.2022 22.03.2022
Графичен дизайн
1 01.02.2022 23.02.2022
2 07.03.2022 25.03.2022
4 10.03.2022 27.03.2022
Интериорен дизайн
1 02.02.2022
26.02.2022
23.02.2022
27.02.2022
2 07.03.2022 25.03.2022
3 07.03.2022 25.03.2022
4 07.03.2022 25.03.2022
Моден дизайн
1 01.02.2022
20.02.2022
16.02.2022
21.02.2022
2 05.03.2022 26.03.2022
3 05.03.2022
19.04.2022
26.03.2022
21.04.2022
Пожарна безопасност и защита на населението /вкл. поток Б/
1 01.02.2022 27.02.2022
2 11.03.2022 26.03.2022
3 12.03.2022 27.03.2022
Пожарна безопасност и защита на населението 5 13.03.2022 25.03.2022
Пожарна безопасност и защита на населението - поток Б 5 12.03.2022 27.03.2022
Строителство на сгради и съоръжения /вкл. поток Б/
1 01.02.2022 23.02.2022
2 10.03.2022 21.03.2022
Строителство на сгради и съоръжения - Строителни конструкции /вкл. поток Б/
3 14.03.2022 27.03.2022
4 07.03.2022
25.03.2022
20.03.2022
27.03.2022
5 10.03.2022 26.03.2022
Строителство на сгради и съоръжения - Транспортно строителство /вкл. поток Б/
3 08.03.2022
14.03.2022
10.03.2022
27.03.2022
4 05.03.2022
19.03.2022
26.03.2022
12.03.2022
20.03.2022
27.03.2022
Строителство на сгради и съоръжения - Водоснабдяване и канализация /вкл. поток Б/
3 11.03.2022 28.03.2022
4 07.03.2022
25.03.2022
20.03.2022
29.03.2022
5 04.03.2022
17.03.2022
26.03.2022
17.03.2022
22.03.2022
27.03.2022
Право
1 01.02.2022 27.02.2022
2 01.02.2022 22.02.2022
3 01.02.2022 23.02.2022
4 11.02.2022 01.03.2022
5 03.02.2022 23.02.2022
ПН "Национална сигурност" 2 01.02.2022 22.02.2022
Защита на националната сигурност 1 01.02.2022 23.02.2022
ППООР
1 01.02.2022 27.02.2022
3 01.02.2022 19.02.2022
4 07.02.2022 20.02.2022
Психология
1 01.02.2022 23.02.2022
2 01.02.2022 18.02.2022
3 03.02.2022 20.02.2022
4 08.02.2022 26.02.2022
Бизнес администрация и мениджмънт
1 01.02.2022
07.03.2022
21.02.2022
21.03.2022
2 07.03.2022 23.03.2022
3 05.03.2022 20.03.2022
4 05.03.2022 26.03.2022
Публична администрация и мениджмънт 4 05.03.2022 27.03.2022
Международни икономически отношения
1 01.02.2022
07.03.2022
21.03.2022
18.02.2022
16.03.2022
23.03.2022
2 05.03.2022 21.03.2022
Финанси и счетоводство
1 01.02.2022
07.03.2022
21.03.2022
18.02.2022
16.03.2022
23.03.2022
2 05.03.2022 21.03.2022


 

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

1. Официалното откриване на новата учебна година да се проведе на 26.09.2022 г.

 

2. Академичната учебна година да се планира в два семестъра – зимен и летен.

 

3. За студенти в ОКС „бакалавър” и ОКС “магистър” след придобито средно образование учебният процес да се организира по специалности и форми на обучение както следва:

 

Редовно и дистанционно обучение

Учебни занятия за зимен семестър

26.09.2022 г. - 23.12.2022 г.

12.09.2022 г. - 23.12.2022 г. - II-V-ти курс

Зимна академична ваканция

24.12.2022 г. – 06.01.2023 г.

Зимна изпитна сесия

09.01.2023 г. - 05.02.2023 г.

Зимна поправителна сесия

06.02.2023 г. - 19.02.2023 г.

Учебни занятия за летен семестър

20.02.2023 г. - 04.06.2023 г.

Лятна изпитна сесия

05.06.2023 г. - 30.06.2023 г.

Лятна поправителна сесия

01.07.2023 г. - 09.07.2023 г.

Лятна академична ваканция

10.07.2023 г. - 13.08.2023 г.

Годишна ликвидационна сесия

14.08.2023 г. - 28.08.2023 г.

Учебни практики и стажове

По отделен график

Държавни изпити и защити на дипломни работи

Есенна сесия:  октомври - декември

Пролетна сесия: март - май

Задочно обучение

Учебни занятия за зимен семестър

I-ви курс: 26.09.2022 г. - 16.10.2022 г.

II-VI-ти курс ЮФ и АФ: 10.09.2022 г. - 02.10.2022 г.

II-V-ти курс МИА: 26.09.2022 - 16.10.2022 г.

Филиал Смолян: 01.09.2022 г. - 25.09.2022 г.

Зимна изпитна сесия

октомври - декември

Зимна поправителна сесия

6.02.2023 г. - 19.02.2023 г.

Филиал Смолян: 16.01.2023 г. - 19.02.2023 г.

Учебни занятия за летен семестър

21.01.2023 г. - 19.02.2023 г. - ЮФ и І-ви курс АФ и МИА

20.02.2023 г. - 12.03.2023 г. - II-V-ти курс АФ и МИА 

01.02.2023 г. - 28.02.2023 г. - Филиал Смолян

Лятна изпитна сесия

март - май

Лятна поправителна сесия

05.06.2023 г. - 09.07.2023 г.

Годишна ликвидационна сесия

14.08.2023 г. - 03.09.2023 г.

Учебни практики и стажове

По отделен график

Държавни изпити и защити на дипломни работи

Есенна сесия: октомври - декември

Пролетна сесия: март - май

 

4. В срок от един месец до началото на учебната година отдел “Планиране” да изготви и публикува на сайта на Университета съобразен с т. 3 график на учебния процес по специалности, курсове и форма на обучение. 

 

5. За студенти в ОКС “магистър” след висше образование учебният процес да се организира по специалности, курсове и форми на обучение със заповед на деканите (директора на филиала) по предложение на ръководителите на магистърските програми след окончателното формиране на магистърските групи. В задочна форма на обучение присъствените периоди да не надхвърлят 25 работни дни за учебната година.

 

6. Учебните занятия да се провеждат от 08.00 до 20.00 часа с обедна почивка от 12.50 до от 13.30 часа.

 

7. При планиране на занятията да се спазват следните норми за един учебен ден: 

  • до 6 академични часа за преподавател по една дисциплина и с едни и същи студенти; 
  • до 10 академични часа за редовно обучение; 
  • до 12 академични часа за задочно обучение. 
 

8. Аудиторната заетост да се организира в учебни блокове с продължителност два академични часа.

 

9. Продължителността на изпита на един студент да е до четири часа, а при обявена епидемична обстановка до два часа.

 

10. Първият ден от учебните занятия в зимен семестър да се планира като въвеждащ ден за студентите от първи курс.

 

11. Да не се планират занятия за студенти в редовна и дистанционна форма на обучение в следните неучебни дни, а пропуснатите занятия да се препланират по възможност и заявка на преподавателите:

6 септември – Ден на съединението

22 септември – Ден на независимостта

1 ноември – Ден на народните будители

8, 9 декември – Студентски празник

24, 25 и 26 декември – Рождество Христово

1 януари – Нова година

3 март – Национален празник на България

14, 15, 16 и 17 април – Възкресение Христово

1 май – Международен ден на труда

6 май – Ден на храбростта на българската армия 

24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура.

 

Неучебни дни за учебната 2022/2023 г.:
6 септември – Ден на съединението
22 септември – Ден на независимостта
1 ноември – Ден на народните будители
8, 9 декември – Студентски празник
24, 25 и 26 декември – Рождество Христово
1 януари – Нова година
3 март – Национален празник на България
14, 15, 16 и 17 април – Възкресение Христово
1 май – Международен ден на труда
6 май – Ден на храбростта на българската армия
24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура.