гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Учебен разпис

Учебно разписание


Учебно разписание - редовно обучение
Учебно разписание - задочно обучение
Учебно разписание - Филиал Смолян
Учебно разписание - магистърски програми 
 

ИНСТРУКЦИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСУ за активиране на университетски акаунт @vfu.bg
ИНСТРУКЦИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСУ за използване на G-Suite

Online Заявление за явяване на изпит с индивидуален изпитен протокол - за да попълните заявлението, е необходимо да влезете в google с университетския си акаунт @vfu.bg 

 

 

Заповеди

  

ГРАФИК НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ за 2023/2024 г.

 

Официално откриване на учебната година         02.10.2023 г.

Въвеждащ ден за първокурсници                        02.10.2023 г.

 

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
Учебни занятия за зимен семестър

I-ви курс II-V-ти курс
02.10.2023 г. – 22.12.2023 г. 11.09.2023 г. – 22.12.2023 г
Зимна изпитна сесия 09.01.2024 г. – 04.02.2024 г.
Зимна поправителна сесия 05.02.2024 г. – 18.02.2024 г.
 
 
Учебни занятия за летен семестър 19.02.2024 г. – 31.05.2024 г. 
За студенти в последен семестър 19.02.2024 г. – 30.04.2024 г.
Лятна изпитна сесия 01.06.2024 г. – 23.06.2024 г.
За студенти в последен семестър
*само за нерегулирани специалности
30.04.2024 г. – 17.05.2024 г.
 
Лятна поправителна сесия 24.06.2024 г. – 07.07.2024 г.
За студенти в последен семестър
*само за нерегулирани специалности
18.05.2024 г. – 26.05.2024 г.
 
 
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
Учебни занятия за зимен семестър
I-ви курс 02.10.2023 г. – 30.10.2023 г.
II-VI-ти курс ЮФ и АФ 11.09.2023 г. – 11.10.2023 г.
II-V-ти курс ССКН 25.09.2023 г. – 15.10.2023 г.
Филиал Смолян 25.08.2023 г. – 17.09.2023 г.
Зимна изпитна сесия 01.11.2023 г. – 22.12.2023 г.
Зимна поправителна сесия 09.01.2024 г. – 04.02.2024 г.
Филиал Смолян 16.01.2024 г. – 19.02.2024 г.
 
Учебни занятия за летен семестър
ЮФ 05.02.2024 г. – 12.03.2024 г.
АФ и ССКН 19.02.2024 г. – 12.03.2024 г.
Филиал Смолян 01.03.2024 г. – 28.03.2024 г.
Лятна изпитна сесия 13.03.2024 г. – 31.05.2024 г.
За студенти в последен семестър
*само за нерегулирани специалности
13.03.2024 г. – 12.05.2024 г.
 
Лятна поправителна сесия 05.06.2024 г. – 07.07.2024 г.
За студенти в последен семестър
*само за нерегулирани специалности
13.05.2024 г. – 26.05.2024 г.
 
 
 
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Учебни занятия за зимен семестър 25.09.2023 г. – 22.12.2023 г.
Зимна изпитна сесия 09.01.2024 г. – 04.02.2024 г.
Зимна поправителна сесия 05.02.2024 г. – 18.02.2024 г.
 
 
Учебни занятия за летен семестър 19.02.2024 г. – 31.05.2024 г.
За студенти в последен семестър 19.02.2024 г. – 30.04.2024 г.
Лятна изпитна сесия 01.06.2024 г. – 23.06.2024 г.
За студенти в последен семестър 30.04.2024 г. – 17.05.2024 г.
Лятна поправителна сесия 24.06.2024 г. – 07.07.2024 г.
За студенти в последен семестър 18.05.2024 г. – 26.05.2024 г.
 
 
Зимна академична ваканция 24.12.2023 г. – 05.01.2024 г.
Лятна академична ваканция 08.07.2024 г. – 15.08.2024 г.
 
Годишна ликвидационна сесия 16.08.2024 г. – 31.08.2024 г.
Учебни практики и стажове по отделен график
 
Държавни изпити и защити на дипломни работи
Есенна сесия октомври – декември 
Пролетна сесия март – май

 
 
НЕУЧЕБНИ ДНИ за учебната 2023/2024 г.:
6 септември – Ден на съединението 
22 септември – Ден на независимостта 
1 ноември – Ден на народните будители 
8, 9 декември – Студентски празник 
24, 25 и 26 декември – Рождество Христово 
1 януари – Нова година 
3 март – Национален празник на България 
1 май – Международен ден на труда 
3, 4, 5 и 6 май – Възкресение Христово и Ден на храбростта на българската армия 
24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура.


Обновено: 14.02.2024г.