гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Учебен разпис

За студенти от първи курс:

Ако не сте избирали чужд език и нямате тест за ниво, не сте включени в група по чужд език и не посещавате планираните часове по чужд език.

Ако сте избрали чужд език, няма да посещавате една от планираните избираеми дисциплини - тази от планираните, която сте класирали на по-задно място в анкетата.
Ако сте забравили какво сте посочили на по-задно място, пишете на тютора си и той ще Ви информира кои дисциплини да посещавате.


Учебно разписание


Учебно разписание - редовно обучение
Учебно разписание - задочно обучение 
Учебно разписание - магистърски програми 
 
Всички студенти, които се явяват на изпити с индивидуални изпитни протоколи, задължително се регистрират в акаунтите си @vfu.bg и 
попълват електронeн формуляр за регистрация за изпит в срок не по-кратък от седем работни дни преди изпита.

За явяване на изпити студентите трябва да са платили дължимите семестриални и административни такси.
 

Online Заявление за явяване на изпит с индивидуален изпитен протокол - за да попълните заявлението, е необходимо да влезете в google с университетския си акаунт @vfu.bg 

Виртуални аудитории
ИНСТРУКЦИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСУ за използване на G-Suite
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВСУ за използване на G-Suite - Създаване и управление на акаунти
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ВСУ за използване на G-Suite - Google Classroom

  

Анкети


Анкета за качеството на учебния процес

 


 

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Редовно и дистанционно обучение
Учебни занятия за зимен семестър 27.09.2021 г. - 23.12.2021 г.

II-V-ти курс на Архитектурен факултет:

01.09.2021 г. - 23.12.2021 г.
Зимна академична ваканция
24.12.2021 г. - 31.01.2022 г.
 
Зимна изпитна сесия
01.02.2022 г. - 28.02.2022 г. 
 
Зимна поправителна сесия
01.03.2022 г. - 14.03.2022 г.
 
Учебни занятия за летен семестър
01.03.2022 г. - 05.06.2022 г.
 
Лятна изпитна сесия
06.06.2022 г. - 03.07.2022 г. 
 
Лятна поправителна сесия
04.07.2022 г. - 15.07.2022 г.
 
Лятна академична ваканция
16.07.2022 г. - 31.08.2022 г.
 
Годишна ликвидационна сесия
01.09.2022 г. - 30.09.2022 г.
 
Държавни изпити
и защити на дипломни работи

Есенна сесия: октомври – декември 2021 г.
Пролетна сесия: март – май 2022 г.
 
Задочно обучение
Учебни занятия за зимен семестър I-ви курс: 27.09.2021 г. - 31.10.2021 г.

II-VI-ти курс: 01.09.2021 г. - 30.09.2021 г.

Филиал Смолян: 01.09.2021 г. - 31.10.2021 г.
Зимна изпитна сесия
октомври – декември 2021 г.
 
Зимна поправителна сесия
01.03.2022 г. - 14.03.2022 г.
Филиал Смолян: 01.02.2021 г. - 13.02.2021 г.
 
Учебни занятия за летен семестър 01.02.2022 г. - 28.02.2022 г. 

II-V-ти курс на Архитектурен факултет:

01.03.2022 г. - 30.03.2022 г.

Филиал Смолян: 01.02.2022 г. - 30.03.2022 г.
Лятна изпитна сесия
март – юни 2022 г.
 
Лятна поправителна сесия
06.06.2022 г. - 15.07.2022 г.
 
Годишна ликвидационна сесия
01.09.2022 г. - 30.09.2022 г.
 
Държавни изпити и защити на дипломни работи
Есенна сесия: октомври – декември 2021 г.
Пролетна сесия: март – май 2022 г.
 
 

 
 

Неучебни дни:
6 септември – Ден на съединението
22, 23 септември – Ден на независимостта
1 ноември – Ден на народните будители
8, 9 декември – Студентски празник
24, 25 и 26 декември – Рождество Христово
1 януари – Нова година
3 март – Национален празник на България
1 май – Международен ден на труда
22, 23, 24, 25 април – Възкресение Христово
6 май – Ден на храбростта на българската армия 
24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура.


 УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Поправителна изпитна сесия
 • Архитектурен факултет – 30. 05. 2020 г. до 21. 06. 2020 г.
 • Ф-т „Международни икономика и администрация” и Юридически факултет – от 06. 07. 2020 г. до 20. 07. 2020 г. (зимна и лятна поправителна сесия в един период)
 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия:
 • Юридически факултет – 09.03.2020 до 07.06.2020 г.
 • Ф-т „Международни икономика и администрация” – 09. 03. 2020 до 07. 06. 2020 г.
 • Архитектурен факултет, кат. “Изкуства” и кат. “ССС”– 09. 03. 2020 до 21. 06. 2020 г.
 • Архитектурен факултет, кат. “Архитектура и урбанистика” – 09. 03. 2020 до 12. 07. 2020 г.
 
Редовна изпитна сесия:
 • Юридически факултет – от 08. 06. 2020 г. до 05. 07. 2020 г.
 • Ф-т „Международни икономика и администрация” – от 08. 06. 2020 г. до 05. 07. 2020 г.
 • Архитектурен факултет, кат. “Изкуства” и кат. “ССС” – от 22. 06. 2020 г. до 19. 07. 2020 г.
 • Архитектурен факултет, кат. “Архитектура и урбанистика” от 13. 07. 2020 г. до 31. 07. 2020 г.
 
Поправителна изпитна сесия:
 • Юридически факултет – от 06. 07. 2020 г. до 20. 07. 2020 г.
 • Ф-т „Международни икономика и администрация” – от 06. 07. 2020 г. до 20. 07. 2020 г.
 • Архитектурен факултет, кат. “Изкуства” и кат. “ССС” – от 20. 07. 2020 г. до 26. 07. 2020 г.
 • Архитектурен факултет, кат. “Архитектура и урбанистика” – от 1. 08. 2020 г до 9. 08. 2020 г.
 •  
Ликвидационна сесия:
 • Ф-т „Международна икономика и администрация – от 20. 07. 2020 г. до 31. 07. 2020 г.
 • Юридически факултет и Архитектурен факултет – от 14. 09. 2020 г. до 30. 09. 2020 г.
 
Академична ваканция*:  21. 07. 2020 г. – 13. 09. 2020 г.
 
Учебните занятия да се провеждат на две смени – от 08.00 до 12.50  и от 13.30 до 20.00 часа.
           
СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ:
 
ОКС «бакалавър» и ОКС «магистър»
Пролетна сесия – юни, юли, август
 
НЕУЧЕБНИ ДНИ*:
6 септември – Ден на съединението
22, 23 септември – Ден на независимостта
1 ноември – Ден на народните будители
8, 9 декември – Студентски празник
24, 25 и 26 декември – Рождество Христово
1 януари – Нова година
3 март – Национален празник на България
17, 18, 19, 20 април – Възкресение Христово
1 май – Международен ден на труда
6 май – Ден на храбростта на българската армия 
24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура.
_______________________________
* - в периодите на очни занятия, обучението не се прекъсва