гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Учебен разпис

 

Допълнителна информация за студентска мобилност по програма „Еразъм+“ може да откриете на следната уеб-страницата: erasmus.vfu.bg или да се свържете с отдел "Международна дейност и проекти" (координатор по програма „Еразъм+“ – Миглена Петкова, тел.: 052 359 523, e-mail: erasmus@vfu.bg).

 

Учебно разписание


Учебно разписание - редовно обучение
Учебно разписание - задочно обучение 
Учебно разписание - магистърски програми 
 

Анкети


Анкета за качеството на учебния процес
Анкета за качесто на административното обслужване 
 

 

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 Учебни занятия за всички форми на обучение – в периода от 07. 09. 2019 г. до 20. 12. 2019 г.
Откриване на учебната година – 01. 10. 2019 г.
Въвеждащи дни за студентите от първи курс – 1 и 2 октомври 2019 г.
Редовна изпитна сесия – от 06. 01. 2020 г. до 26. 01. 2020 г. (октомври, ноември, декември за задочно обучение)
Поправителна изпитна сесия – от 27. 01. 2020 г. до 02. 02. 2020 г.
 
Академична ваканция*:  23. 12. 2019 – 05. 01. 2020 г.
                                              
03. 02. 2020 – 07. 02. 2020 г.  
 

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Учебни занятия за всички форми на обучение – в периода от 08. 02. 2020 г.  – 15. 05. 2020 г.
Редовна изпитна сесия – от 16. 05. 2020 г.  до 07. 06. 2020 г. (март, април, май
за задочно обучение)
Поправителна изпитна сесия – от 08. 06. 2020 г. до 14. 06. 2020 г.
Ликвидационна сесия – от 08. 09. 2020 г. до 30. 09. 2020 г.
Академична ваканция*:  15. 06. 2020 г. – 07. 09. 2020 г.
 

СЕСИИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ:

За ОКС «бакалавър»
Есенна сесия –  септември, октомври
Пролетна сесия –  януари, февруари,
За ОКС «магистър»
Есенна сесия –  октомври, ноември
Пролетна сесия –  февруари, март
 

НЕУЧЕБНИ ДНИ*:

6 септември – Ден на съединението
22, 23 септември – Ден на независимостта
1 ноември – Ден на народните будители
8, 9 декември – Студентски празник
24, 25 и 26 декември – Рождество Христово
1 януари – Нова година
3 март – Национален празник на България
1 майМеждународен ден на труда
17, 18, 19, 20 април – Възкресение Христово
6 май – Ден на храбростта на българската армия
24 и 25 май – Ден на българската просвета, славянската писменост и култура.
_______________________________
* - в периодите на очни занятия, обучението не се прекъсва