EN | RU
Защита на данните
Кандидатстудентски прием Прием 2017/2018 г.
Работно време на Центъра за прием на документи за кандидатстване и записване за 22-24 септември 2016 г. - 9.00 - 14.00 часа
международна академия знание и иновации "Знание и иновации"
В рамките на Академия "Знание и иновации" се организират учебни модули за студенти от трите образователни степени – бакалавър, магистър и доктор под формата на курсове, семинари, майсторски класове, летни училища и други съвместни инициативи.
ВСУ удостоен с еcts label ECTS Label
ВСУ "Черноризец Храбър" - първият и единствен български университет, удостоен от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура с почетния знак за успешно прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити.
международен стандарт ISO 9001:2008 ISO 9001
На 28 февруари 2013 г. университетът беше за трети път ресертифициран по международния стандарт ISO 9001:2008 и получи сертификати от UKAS (Великобритания) и ANAB (САЩ) за срок от 3 години.
DS Label DS Label
DS-знакът се присъжда на институции, които издават Европейско дипломно приложение на всички завършващи ОКС "бакалавър" и "магистър", в съответствие с разработения от Европейската Комисия, Съвета на Европа и ЮНЕСКО модел.
Варненски свободен университет Черноризец Храбър ЕРАЗЪМ ХАРТА
Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) присъди на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ ЕРАЗЪМ ХАРТА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Erasmus Charter for Higher Education) за целия период на действие на програма „Еразъм+“ от 2014 до 2020 г.
HR Logo
Европейската комисия присъжда Логото за човешки ресурси на университети, изследователски организации и финансиращи организации, които изпълняват принципите, залегнали в Хартата на европейските учени и Кодекса за наемане на изследователи.
Варненски свободен университет Черноризец Храбър - център за дистанционно обучение, бакалавър и магистър Дистанционно обучение
ВСУ "Черноризец Храбър" предлага дистанционно обучение от най-нов тип, което Ви позволява гъвкаво обучение.

Последни новини
  • ДО курсове

Фото и видео галерия