+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Академични бази данни и електронна периодика

 

JSTOR

http://www.jstor.org/

JSTOR е онлайн система за архивиране на академични списания. Започната в 1995 година, тя предоставя възможност за търсене в текста на цифровизирани (сканирани) копия на старите броеве на няколко добре известни научни списания.
Законовата страна на дейността на JSTOR е уредена чрез индивидуални споразумения с издателите, които изискват от сайта да публикува статии с известно закъснение след публикуването им - от една до три години.
 

EBSCO

http://search.ebscohost.com

EBSCO предлага достъп до пакет от пълнотекстови и анотирани мултидисциплинарни и специализирани бази данни - Business Source Premier; Academic Source Premier; Regional Business News; MasterFILE Premier; Newspaper Source; ERIC; Health Source: Nursing Academic Edition; Health Source / Consumer Edition; MEDLINE; Library, Information Science & Technology Abstracts; GreenFILE
 

ISI Web of Knowledge

http://isiknowledge.com/

ISI Web of Knowledge – реферативна база данни в областта на естествените, обществените и хуманитарните науки.
 

SciVerse Scopus

http://www.scopus.com/

SciVerse Scopus е най-голямата база данни за рецензирана литература и висококачествени уеб ресурси:

Съдържа 41 милиона записа, 70% от тях с резюмета;
Около 18 000 заглавия от 5000 издатели в света;
Включва над 3 милиона доклади от конференции;
Предлага усъвършенствани инструменти за проследяване, анализиране и визуализиране на изследвания.
 

ScienceDirect

http://www.sciencedirect.com/

ScienceDirect е пълнотекстова база, в която се разкриват половината от всички реферирани списания в света с над 9 милиона статии, 70 милиона резюмета и пр. Лицензът осигурява достъп до пълнотекстовите научни публикации в списанията на Freedom Collection от 2004 до текущата година, което представлява около 2080 заглавия.
 

ResearchGATE

http://www.researchgate.net/

ResearchGATE е мрежа за учени и изледователи.
 

INASP

http://www.inasp.info/

INASP - интердисциплинарно покритие, бизнес, икономика, медицина, здраве, световна политика, наука, образование, хуманитарни науки, право.
 

ERIC Collection

http://www.eric.ed.gov/

ERIC Collection - образование, хуманитарни и социални науки.
 

JURN

http://www.jurn.org/

JURN - хуманитарни науки и изкуства.
 

Science Research

http://www.scienceresearch.com/

Science Research - обществени науки и технологии.
 

RePEc

http://www.repec.org/

RePEc - база данни с научни публикации в областта на икономическите и бизнес науки.
 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

http://doaj.org/

Онлайн директория, която осигурява достъп до качествени, индексирани научни списания.
 

ЛАНЬ

http://e.lanbook.com

Електронно-библиотечна система (ЭБС) на издателство "Лань"

Висше образование и наука. При избор "Към серията" отваря прозорец за потребител и парола. Достъп до архив 2004-2013 година
 
 

Сп. Български законник

http://zakonnik.bg

Месечно списание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика.
 
 

Сп. Митническа хроника

http://www.customs.bg/bg/

Възможност за сваляне на архивни броеве в .pdf формат.
 
 

БНБ

http://www.bnb.bg/ResearchAndPublications/index.htm

Периодични издания на Българска народна банка. В меню „Изследвания и публикации” ще намерите следните издания:
"Бюджет на БНБ"(архив от 1999 г.);
"Годишен отчет на БНБ"(архив от 1980 г.);
"Икономически преглед"(архив от 2004 г.);
"Банките в БНБ"(архив от 1999 г.),
както и непериодични публикации на Българска народна банка.
 
 

Сп. Адвокатски преглед

http://www.vas.bg/bg/c/spisanie-advokatski-pregled

Издание на Висшия адвокатски съвет.
 
 

Сп. Юридически барометър

http://www.cli-bg.org

Списанието е гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България. Проектът се реализира от Сдружение "Център за правни инициативи". Излиза 2 пъти годишно.
 
 

Сп. Economic Alternatives

http://www.unwe.bg/eajournal/en

Научно списание на Университета за национално и световно стопанство.
 
 

Сп. Икономически и социални алтернативи

http://www.unwe.bg/alternativi

Научно списание на Университета за национално и световно стопанство. Архив на пълнотекстови статии от 2012 г.
 
 

Електронно издание на ВСУ "Черноризец Храбър"

http://ejournal.vfu.bg/

 
 

Educational Psychology

http://www.tandfonline.com/toc/cedp20/current

 
 

Дипломация

http://bdi.mfa.government.bg

Двуезично издание на Дипломатическият институт при МВнР на Република България. На страницата на списанието онлайн архив на свободен достъп
 
 
 

Иновации и предприемачество

http://iip.bg/?pid=22

Официално научно-приложно издание на ИНСТИТУТА ЗА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Двуезично издание. На страницата на списанието онлайн архив на свободен достъп