В период от 3 месеца (от 1.08.2018), тече процес на технологична имплементация на новия сайт. Старата версия е достъпна на адрес: old.vfu.bg
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Академични бази данни и електронна периодика

Виртуална читална зала на Руската държавна библиотека (РДБ)

http://www.diss.rsl.ru/


Description: http://www.vfu.bg/uploaded/253_54e71d6b1ec13.jpg РДБ е най-голямата обществена библиотека в Европа и втората в света по обем на библиотечен фонд, който надвишава 45 и половина милиона единици на 367 езика. 
 От февруари 2015 г. Фонд „Русский мир“ предоставя наВарненски свободен университет „Черноризец Храбър“ безплатен достъп до Електронната дисертационна зала на библиотеката, която съдържа повече от 650 000 дисертации и автореферати  във формат PDF, защитени  в Русия, представени в 24 раздела. 
 

Каталогът на Електронната библиотека е в свободен достъп в Руския център и Университетската библиотеката след регистрация от администратора на Виртуалната читална зала на РДБ . 

 

 

JSTOR

http://www.jstor.org/

JSTOR е онлайн система за архивиране на академични списания. Започната в 1995 година, тя предоставя възможност за търсене в текста на цифровизирани (сканирани) копия на старите броеве на няколко добре известни научни списания.
Законовата страна на дейността на JSTOR е уредена чрез индивидуални споразумения с издателите, които изискват от сайта да публикува статии с известно закъснение след публикуването им - от една до три години.
 

EBSCO

http://search.ebscohost.com

EBSCO предлага достъп до пакет от пълнотекстови и анотирани мултидисциплинарни и специализирани бази данни - Business Source Premier; Academic Source Premier; Regional Business News; MasterFILE Premier; Newspaper Source; ERIC; Health Source: Nursing Academic Edition; Health Source / Consumer Edition; MEDLINE; Library, Information Science & Technology Abstracts; GreenFILE
 

ISI Web of Knowledge

http://isiknowledge.com/

ISI Web of Knowledge – реферативна база данни в областта на естествените, обществените и хуманитарните науки.
 

SciVerse Scopus

http://www.scopus.com/

SciVerse Scopus е най-голямата база данни за рецензирана литература и висококачествени уеб ресурси:

Съдържа 41 милиона записа, 70% от тях с резюмета;
Около 18 000 заглавия от 5000 издатели в света;
Включва над 3 милиона доклади от конференции;
Предлага усъвършенствани инструменти за проследяване, анализиране и визуализиране на изследвания.
 

ScienceDirect

http://www.sciencedirect.com/

ScienceDirect е пълнотекстова база, в която се разкриват половината от всички реферирани списания в света с над 9 милиона статии, 70 милиона резюмета и пр. Лицензът осигурява достъп до пълнотекстовите научни публикации в списанията на Freedom Collection от 2004 до текущата година, което представлява около 2080 заглавия.
 

ResearchGATE

http://www.researchgate.net/

ResearchGATE е мрежа за учени и изледователи.
 

INASP

http://www.inasp.info/

INASP - интердисциплинарно покритие, бизнес, икономика, медицина, здраве, световна политика, наука, образование, хуманитарни науки, право.
 

ERIC Collection

http://www.eric.ed.gov/

ERIC Collection - образование, хуманитарни и социални науки.
 

JURN

http://www.jurn.org/

JURN - хуманитарни науки и изкуства.
 

Science Research

http://www.scienceresearch.com/

Science Research - обществени науки и технологии.
 

RePEc

http://www.repec.org/

RePEc - база данни с научни публикации в областта на икономическите и бизнес науки.
 

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

http://doaj.org/

Онлайн директория, която осигурява достъп до качествени, индексирани научни списания.
 

ЛАНЬ

http://e.lanbook.com

Електронно-библиотечна система (ЭБС) на издателство "Лань"

Висше образование и наука. При избор "Към серията" отваря прозорец за потребител и парола. Достъп до архив 2004-2013 година
 
 

Сп. Български законник

http://zakonnik.bg

Месечно списание за счетоводна, данъчна и осигурителна практика.
 
 

Сп. Митническа хроника

http://www.customs.bg/bg/

Възможност за сваляне на архивни броеве в .pdf формат.
 
 

БНБ

http://www.bnb.bg/ResearchAndPublications/index.htm

Периодични издания на Българска народна банка. В меню „Изследвания и публикации” ще намерите следните издания:
"Бюджет на БНБ"(архив от 1999 г.);
"Годишен отчет на БНБ"(архив от 1980 г.);
"Икономически преглед"(архив от 2004 г.);
"Банките в БНБ"(архив от 1999 г.),
както и непериодични публикации на Българска народна банка.
 
 

Сп. Адвокатски преглед

http://www.vas.bg/bg/c/spisanie-advokatski-pregled

Издание на Висшия адвокатски съвет.
 
 

Сп. Юридически барометър

http://www.cli-bg.org

Списанието е гражданска инициатива за периодично наблюдение, анализ и оценка на състоянието и развитието на правния ред в България. Проектът се реализира от Сдружение "Център за правни инициативи". Излиза 2 пъти годишно.
 
 

Сп. Economic Alternatives

http://www.unwe.bg/eajournal/en

Научно списание на Университета за национално и световно стопанство.
 
 

Сп. Икономически и социални алтернативи

http://www.unwe.bg/alternativi

Научно списание на Университета за национално и световно стопанство. Архив на пълнотекстови статии от 2012 г.
 
 

Електронно издание на ВСУ "Черноризец Храбър"

http://ejournal.vfu.bg/

 
 

Educational Psychology

http://www.tandfonline.com/toc/cedp20/current

 
 

Дипломация

http://bdi.mfa.government.bg

Двуезично издание на Дипломатическият институт при МВнР на Република България. На страницата на списанието онлайн архив на свободен достъп
 
 
 

Иновации и предприемачество

http://iip.bg/?pid=22

Официално научно-приложно издание на ИНСТИТУТА ЗА ИНОВАЦИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. Двуезично издание. На страницата на списанието онлайн архив на свободен достъп