+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Абонамент- Библиотека

Абонамент на периодични издания 2018

Български периодични издания

 1. 24 часа вестник
 2. Economic Studies Journal
 3. INFO свят (онлайн)
 4. Адвокатски преглед
 5. Аз Буки вестник
 6. Алманах научни изследвания
 7. Архитектура
 8. ББИА (онлайн)
 9. Библиотека
 10. Бизнес управление
 11. Български фолклор
 12. Бюлетин Строителство и архитектура
 13. Везни
 14. Геополитика
 15. Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА "Д. А. Ценов"
 16. Годишник на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
 17. Годишник на Икономически университет - Варна
 18. Годишник на университет "Проф. Д-р Асен Златаров" - Бургас
 19. Годишник на Университет за национално и световно стопанство
 20. Годишник. Бургаски свободен университет
 21. Годишник. Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
 22. Градът
 23. Дипломация
 24. Държавен вестник вестник
 25. Известия на Техническия университет - Габрово
 26. Известия. Списание на Икономически университет - Варна
 27. Икономика 21
 28. Икономическа мисъл
 29. Икономически и социални алтернативи
 30. Информационен бюлетин на БАН
 31. Капитал вестник
 32. Клинична и консултативна психология
 33. Компютърни науки и технологии
 34. Международни отношения
 35. Мениджър
 36. Митническа хроника
 37. Народно дело вестник
 38. Народностопански архив
 39. Наръчник на икономиста (ФСО)
 40. Наука
 41. Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
 42. Научни трудове. Европейски колеж по икономика и управление
 43. Научни трудове. Русенски университет "Ангел Кънчев"
 44. Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство
 45. Образование & специализация в чужбина
 46. Общество и право
 47. Педагогически алманах
 48. Политика и сигурност
 49. Правна мисъл
 50. Професионално образование
 51. Психологични изследвания
 52. Родопи
 53. Сигурност
 54. Социално-икономически анализи
 55. Социологически проблеми
 56. Списание De Jure
 57. Стандарт вестник
 58. Стратегии на образователната и научната политика
 59. Строителен обзор
 60. Съвременна хуманитаристика
 61. Съвременно право
 62. Труд вестник
 63. Труд и осигуряване (Отдел "Човешки ресурси")
 64. Търговско право
 65. Философия
 66. Черно море вестник
 67. Чуждоезиково обучение
 68. Юридически сборник
 69. Юридически свят
 

Руски периодични издания

 1. Актуальные проблемы Европы
 2. Архитектура. Строительство. Дизайн
 3. Век глобализации
 4. Вестник Криминалистики
 5. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 16, Психология, Педагогика
 6. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5, Экономика
 7. Вопросы психологии
 8. Интерьер + Дизайн
 9. Информатика и образование
 10. Консультативная психология и психотерапия
 11. Мир перемен
 12. Мировая экономика и международные отношения
 13. Пожарная безопасность
 14. Современная Европа
 

Западни периодични издания

 1. Architectural Design
 2. Economic alternatives
 3. European Journal of Tourism Research
 4. Globalization, the State and the Individual
 5. Vogue : British edition