+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Дарители на библиотеката

Преподаватели и служители на ВСУ

доц. Александър Слаев

проф. д.ик.н. Анна Недялкова

Антонина Крумова

проф. Божана Неделчева

доц. д-р арх. Бойко Кадинов

доц. Бойчо Бойчев

проф. Бончо Асенов

доц. Борис С. Минчев

проф. Боян Станков

Валентин Павлов

проф. Валери Стоянов

проф. Вангел Куков

проф. Велчо Стоянов

доц. д-р Веселин С. Великов

ас. Веселина Спасова

Вивиана Панайотова

доц. д-р Виктория Иванова

Галина Йорданова

доц. Галина Момчева-Гърдева

доц. Галина Шамонина

проф. д.пс.н. Галя Герчева

доц. Георги Калагларски

Даниела Чернева

Десислава Б. Димитрова

проф. Дойно Дойнов

проф. Евгени Вътев

доц. д-р Евгени Гавраилов

проф. Екатерина Матеева

проф. Елизабета Вачкова

доц. д-р Елисавета Калинова

проф. Елит Николов

проф. Емил Константинов

проф. Емил Панушев

доц. Енчо Костов

доц. Здравко Славов

проф. Здравко Трайков

проф. Иван Никифоров

доц. Иво Стамболийски

доц. Йорданка Неделчева

доц. Калоян Смилков

проф. д-р инж. Красимир Ениманев

доц. Красимира Вачева

проф. Красимира Стоилова

доц. Мария Брусева

доц. Масис Хаджолян

проф. Милко Коларов

доц. Младен Тонев

доц. д-р Надежда Стаменкова

проф. Никола Игнатиев

доц. д-р Николай Колишев

проф. Нина Дюлгерова

проф. Нора Ананиева

проф. Огняна Хрисимова

проф. Павел Павлов

доц. Петко Петков

проф. Петър Ангелов

проф. Петър Христов

доц. д-р Поля Кацамунска

ас. Радослав Къновски

Радост Георгиева

доц. Ралица Жекова

проф. Росен Радоев

проф. Росица Йорданова

проф. Росица Никифорова

проф. Румяна Михнева

доц. д-р Русалин Николаев

доц. Саша Тодорова

доц. Сашо Нунев

проф. д.ик.н. Станка Тонкова

д-р Стефан Цеков

инж. Стефка Кантурска-Димитрова

доц. Стефка Коева

проф. Стефка Наумова

проф. Тамара Хинова

Татяна Христова Бояджийска

проф. д-р Тилчо Иванов

арх. Тодор Булев

доц. д-р Тодор Недев

проф. Тодор Стоилов

проф. Тодор Тачев

проф. Христо Иванов

Яни Янев

Други физически лица

Pawel Maciaszczyk

Tetiana Cherniavska

д-р Акълтай Касимов

арх. Албена Тодорова

Александър Георгиев Димитров

Александър Любенов Корнезов

проф. Александър Фол

Алексей Эксархопуло

Ангелина Росенова Петрова

Андрей Георгиев

ст.н.с. Анна Николова

проф. Антон Гиргинов

Асен Мутафчиев

проф. д-р чл.-кор. Атанас Атанасов

проф. д.а.н. Атанас Ковачев

Атанас Липчев

Бисер Ганчев Божков

Бистра Методиева Ценова

доц. Бистра Ценова

Борислав Дряновски

доц. д-р арх. Валентина Върбанова

доц. д-р Валери Иванов

Валери Станков

доц. Валерия Б. Лозанова

проф. Валерия Фол

проф. Васил Проданов

Вейсел Танръвер

Величка Банкова

Велчо Кръстев

проф. Вера Бонева

Веселин Пейчев

ст.н.с. Веселина Русенова

Виктория Степановна Стойка

Виолета Лалошева

Владимир Шнейдер

Володимир Григорович Саенко

Галин Бородинов

Ганка Манева

Георги Константинов

проф. Георги Манлиев

Георги Манолов

проф. Георги Пенчев

Гергана Йорданова Георгиева

инж. Господин Иванов Господинов

Даниел Петков Димитров

Димитър Велков Димитров

арх. Димитър Власарев

Димитър Иванов

арх. Димитър Любомиров Андрейчин

проф. Димитър Михайлов

Добромир Георгиев

Добромир Георгиев Илиев

д-р Дьорд Сонди

проф. д.и.н. Евгений Кожокин

доц. д-р Евгения И. Иванова

Едуард Маринов

доц. Екатерина Керемидарска

Елица Великова

Емил Димов

Н.Пр. Емил Каримов

Есма Риза

проф. Желязко Христов

доц. д-р Живко Драганов

Живко Йорданов

д-р Зорница Ганева

Иван Вълков

Иван Грудев

проф. Иван Димов

доц. д-р Иван Иванов Станчов

Иван Русев

проф. д.и.н. Иван Стоянов

доц. д-р Иванка Мавродиева

Иво Жейнов

проф. Игор Бритченко

Игорь Михайлович Савич

Илия Гюдженов

проф. Илия Илиев

Ирина Кауненко

Искра Христова-Балканска

Йоана Любомирова Вангелова

доц. д-р Йордан Василев Радев

доц. д-р Калин Порожанов

Калоян Димитров Йорданов

Калоян Симеонов

Катя Христова Меламед

Кен Стюарт

Кирил Камбарев

проф. Кирил Нешев

проф. д.ик.н. Константин Габровски

Константин Димитров Костов

проф. Константин Казаков

проф. Константин Калинков

Красен В. Иванов

Кристина Ангелова Ангелова

Кънчо Стойчев

д-р Лилиян Корабов

арх. Лиляна Сапунджиева

Лора Тасева

Лъчезар Добрилов

Люба Радославова

проф. Любомир Стойков

проф. д.и.н. Людмил Спасов

проф. Малчо Малчев

Маргарит Ганев

Мариана Арнаудова-Жекова

проф. Мариана Михайлова

Мариана Христова Кръстева

Марица Гърдева

доц. д-р Мария Вълканова-Иванова

Мария Георгиева Манолова-Войкова

арх. Мария Миркова

Мариян Ников

Марсиа Малинова-Антони

Мартин Граматиков

Мая Любенова Чолакова

Милен Велчев

Милен Георгиев Кръстев

проф. Минчо Драганов

Михаела Ивова Михайлова

Момчил Василев

доц. Незабравка Иванова

Нено Белчев Белчев

Никола Мулешков

Никола Николов

проф. Николай Кауфман

Николай Панайотов

арх. Огнян Каменов Горанов

Павла Вълчева

проф. д-р Пенчо Цв. Стоянов

проф. Петко Ганчев

доц. Петко Григоров

доц. Петко Ст. Петков

проф. Петър Луканов

Пешка Коркинова-Стрезова

Пламен Братанов

проф. Пламен Панайотов

Пламен Тодоров

Радостин Мирков

Радостин Мирославов Морфов

Ралица Иванова Замяркова

доц. д-р Рая Илиева

доц. д-р Румен Калчев

проф. Румяна Радкова

доц. Сава Василев

Светла Стоянова

Светлана Гологачева-Пенева

Сн. Сланчева

Станислав Валериев Хаджиев

доц. д-р Стати Статев

Стефано Бенацо

проф. Стефка Петкова

проф. Стефка Петкова

Стоян Георгиев-Съча

Татяна Янчева

проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска

Тихомир Тодоров Тодоров

проф. д-р Тодор Моллов

доц. д-р Тодорка Славчева

Християн Облаков

доц. Христо Глушков

д-р Христо Павлов

Цвети Пчелински

Черньо Щ. Чернев

Юлия Владимировна Данышина

Явор Цанев

Организации, институции, издателства

GLOBUL

Агенция Митници

Агенция Пулсар

Адвокатско дружество "Боянов & Ко"

Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко” – София

Академия за образователни иновации – София

Академия на МВР

Асоциация на индустриалния капитал в България

Болкан Асист

Българска академия на науките (БАН)

Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА)

Български законник

Български Хелзински комитет

Варненска адвокатска колегия

ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

Висш адвокатски съвет

Военноморски музей – гр. Варна

Генерално консулство на Република Турция

Главно управление на архивите

Гущеров и син АД

Дипломатически институт при МВнР

ЕнЕфект – център за енергийна ефективност

Изд. "Св. Григорий Богослов” към ВУЗФ - София

ИК „Сиела Софт енд Паблишинг”

ИК „Труд и право”

Индекс ООД

Институт по балканистика, София

Институт по международно право

Институт по психология при МВР

Институт по тракология

КНСБ

Конституционен съд на РБ

Майкрософт (Microsoft) - гр. София

Македонски научен институт

Македонско дружество „Г. Делчев”

Министерство на вътрешните работи

Министерство на правосъдието

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”

Научноизследователски институт по криминалистика и криминология

Национален институт на правосъдието

Национален център по наркомании

Национална следствена служба

Полски институт

Посолство на Кралство Нидерландия

Представителство на Върховния комисар за бежанците на ООН

РААБЕ България ЕООД

Сдружение „Правна инициатива за обучение и развитие”

Сиби – издателство за правна литература

Съюз на учените в България

Териториална организация на научно-техническите съюзи

Фондация „Българи от Македония”

Фондация „Институт Отворено общество”

Фондация „Национална и международна сигурност”

Фондация „Приложни изследвания и комуникации”

Фондация „Програма Достъп до информация”

Фондация „Роза” – Варна

Фондация „Съпричастие” – Варна

Хидроремонт ИГ ООД – Варна

Център за изследване на демокрацията

Център за либерални стратегии – София

Център за независим живот

Югоизточноевропейски медиен център – SOEMZ

Юридически факултет на УНСС